Přerov nad Labem

Pověsti a zajímavosti

Název a jeho původ

Jméno Přerov je praslovanského původu. Kdysi znamenalo příkop, tůň či bažinu, nebo nějakou stojatou vodu. S podobným jménem vsí se také setkáváme v Polsku či ve východní části Německa.

Pověst o založení Přerova – Rok 679

Krokova čeleď v veliký svár uvedena skrze nějakého Tunáka, syna Kamanova, až i mord se mezi nimi přihodil. Krok o tom uslyšev, vinné trestati kázal, ale Kaman, pojav svého Tunáka, jenž byl toho největší původ, tajně odešel ke straně východní a pod horou Bělicí, dvůr sobě založil a dal jemu jméno Přerov, tj. první hrob, a tu jest Tunák druhého roku otce pochoval a sám se svou čeledí na dlouhý čas tu bydlel.

Pověst o studánce svatého Vojtěcha

V polích jihozápadně od Přerova u studánky stojí drobná kaplička. Podle pověsti se zde osvěžoval studenou pramenitou vodou svatý Vojtěch na svých cestách z Prahy do rodné Libice. Pramen prý vytryskl v místě, kde svatý Vojtěch zabodl do země svoji otku.

Pověsti o Přerovské hůře

Za dávných časů si vystavěl na Přerovské hůře hrad zlý šlechtic. Na jižních stranách hůry měl vysazeny vinice. Hrozny lisoval v místech, kde se říká dodnes U Presu. Lahodný vinný mok skladoval v hlubokých chladných sklepích vytesaných v opukové skále.

Se svým hradním lidem se dal na zboj. Začal přepadávat kupce a pocestné, kteří pod hůrou cestovali ku Praze. Bral jim šperky i zlato, ale mnohé připravil i o jejich život.

Jednoho dne se konečně vypravilo vojsko, aby nebezpečného lapku dopadlo. Vojákům se podařilo objevit vchod do tajné chodby, která vedla až do nitra samého hradu na hůře. Loupeživou posádku hradu pobili nebo zajali. Jen jejich velitele, hradního pána, zabednili do velkého dřevěného sudu, do něhož zatloukli dlouhé kované hřeby. Sud pak pustili z vysoké stráně dolů. Obávaný lapka zahynul v sudu strašnou smrtí.Kraj byl na dlouhá léta zbaven nebezpečí, které číhalo z blízkého hradu.

Ohnivý drak nad Hůrou

Stará Jakubcová z Přerova kdysi vyprávěla, že za svého mládí vídala přes přerovský kopec létati ohnivého draka. Její otec ji vždy volal k oknu, aby se na hrozivě vyhlížejícího draka šla podívat.

Pověst o Jorďáku

Po proudu Labe na levém břehu se dodnes rozprostírá les, lidmi nazývaný Jorďák. O lese se dochovala následující zvěst. Za třicetileté války lidé z Přerova utekli se svým celým majetkem i dobytkem do tohoto lesa, aby se ukryli před nepřátelským vojskem, které plenilo celý kraj. Jednoho dne mezi ukryté lidi přišel neznámý, asi desetiletý chlapec, kterého nikdo neznal. Lidé usoudili, že to je nepřátelský zvěd vyslaný nepřátelskými vojáky. Jednomyslně rozhodli, že chlapce zabijí, aby zabránili prozrazení jejich úkrytu. Krutý čin provedl jistý muž, který mu rozbil sekerou hlavu. Později se dobrovolnému katovi rozleželo v hlavě, co to vlastně provedl, pojala ho hrůza a trápilo ho svědomí. Muž vyšplhal na nejvyšší dub v okolí a z vysoké koruny stromu se vrhl střemhlav dolů. Roztříštil si lebku o mohutné kořeny dubu a byl hned na místě mrtev.

Svatovojtěšská almužna v Přerově

Na paměť zbití svatého Vojtěcha v Přerově se dlouho ve vsi zachoval následující zvyk. Na den svaté Trojice boží vystrojili lidé v Přerově hody tolika žebrákům, kolik se jich sešlo. Někdy jich bývalo až 500. Tito byli poděleni chlebem, masem a pivem. Roku 1783 byl tento starý zvyk změněn tak, že bývali penězi podarováni jen žebráci z poddanských vsí. K tomu svátku zajela do vsi komise a jak milčický rychtář a písmák Jan Vavák dokládá : ”Ten den se sjeli páni do Přerova a dobrý díl té almužny snědli a vypili sami“.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu