Přerov nad Labem

Důležitá telefonní čísla

 

Krizové linky – telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém
hasiči, záchranná služba, policie
jazyk: čeština, angličtina a němečina
112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Informační a poruchové linky – telefonní čísla

Obecní úřad Přerov nad Labem +420 325 565 274
Poruchy elektřina – Středočeská energetická +420 800 154 978
Poruchy plyn – Středočeská plynárenská +420 737 200 889
Kanalizace a čistička odpadních vod Přerov nad Labem +420 723 912 325 (p. Skořepa)
Pošta Přerov nad Labem +420 325 565 220
Základní škola Přerov nad Labem +420 325 565 280
Mateřská škola Přerov nad Labem +420 325 565 265
Školní jídelna Přerov nad Labem +420 325 565 083
Hasičský záchranný sbor – Lysá nad Labem +420 325 551 350
Sdružení dobrovolných hasičů Přerov nad Labem +420 603 447 658 (Luděk Jirouš)
+420 603 262 257 (Tomáš Kratochvíl)
Policie Nymburk +420 325 508 111
Policie Lysá nad Labem +420 325 551 022

Správní obvod obce III. stupně

Město Lysá nad Labem – ústředna +420 325 551 121-2
Odbor životního prostředí +420 325 510 223
Odbor dopravy – přestupky +420 325 510 293
Odbor vnitřních věcí – matrika +420 325 510 225
Evidence, občanské průkazy, pasy +420 325 510 226
Odbor sociálních věcí +420 325 510 202
ÚP kontaktní místo +420 325 552 231
Stavební úřad Lysá nad Labem +420 325 510 227
Živnostenský úřad Lysá nad Labem +420 325 510 260
Úřad práce Lysá nad Labem +420 325 551 523
Státní archiv Lysá nad Labem +420 325 551 046
Policie ČR. obvod. odd. Lysá n/L +420 325 551 022

Územní příslušnost

Finanční úřad Nymburk +420 325 535 399
Okresní soud Nymburk +420 325 519 300
Katastrární úřad – ÚP Nymburk +420 325 501 001
Policie ČR, OŘ Nymburk +420 947 878 111
Hasičský záchranný sbor Nymburk 150 +420 325 501 001
Nemocnice Nymburk +420 325 512 601-7
Úřad práce Nymburk +420 325 510 911

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu