Přerov nad Labem

Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Komentář Format
OZV 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.10.2014 Aktivní účinnost od 1.1.2015, náhrada OZV 3/2014 soubor PDF
OZV 5/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 16.12.2013 06.01.2014 účinnost od 16.12.13, náhrada OZV 4/2013 soubor PDF
OZV 4/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 10.12.2013 16.12.2013 účinnost od 1.1.2014 soubor PDF
OZV 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013 Aktivní účinnost od 1.1.2014, náhrada OZV 1/2012 soubor PDF
OZV 2/2013 o místních poplatcích 10.12.2013 Aktivní účinnost od 1.1.2014, náhrada OZV 2/2007Formulář – Ohlášení poplatínka za umístění reklamy soubor PDF
připravuje se:    OZV 2/2103 (náhrada za 2/2007), OZV 3/2013 (náhrada za 1/2012).
OZV 4/2013 (nová)
22.11.2013 Aktivní (do 4.12.2013) návrhy znění vyhlášek naleznete jako podklad k projednání 4.12.  v sekci VZ
OZV 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vč. jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce PnL 30.04.2013  Aktivní Platnost od 30.4.2013 náhrada OZV 3/2007 soubor PDF
OZV 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.12.2012 31.12.2013 Na ÚD vyvěšeno 12.12.2012, v sekci OZV od 15.01.2013, účinnost od 01.01.13 soubor PDF
OZV 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011 31.12.2012 Na ÚD vyvěšeno 9.12.2010, platnost OZV ukončena k 31.12.2012 novou OZV 1/2012. soubor PDF
OZV 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2008 31.12.2010 Na ÚD vyvěšeno 13.12.2007, platnost OZV ukončena k 31.12.2010 novou OZV 1/2010 soubor PDF
OZV 3/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce PnL 01.01.2008 30.04.2013 Na ÚD vyvěšeno 13.12.2007, v sekci OZV od 30.04.2013, platnost od 01.01.2008 do 29.04.2013 pak OZV 1/2013 soubor PDF
OZV 2/2007 o místních poplatcích 01.11.2011 31.12.2013  Vyvěšeno na ÚD 20.9.2007, platnost od 05.10.2007 soubor PDF
OZV 1/2007 – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci PnL a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů 21.05.2013 Aktivní Vyvěšeno na ÚD 27.6.2007, platnost od 12.7.2007 soubor PDF
OZV 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 30.09.2012 18.11.2013 Vyvěšeno na ÚD 25.11.2004, platnost od 1.1.2005, nesprávné označení – jednalo se o zrušovací vyhlášku soubor PDF
OZV 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce PnL včetně saystému a nakládání se stavebním odpadem 21.05.2013 21.05.2013 Vyvěšeno na ÚD 14.12.2001, platnost od 1.1.2002, ukončena novou OZV 3/2007 k 31.12.2007 soubor PDF
OZV 2/1998 o místních poplatcích 21.05.2013 21.05.2013 Platnost od 1. 9. 1998, ukončena novou OZV 2/2007 k 4.10.2007 soubor PDF
Jednací řád obce 30.09.2012 18.11.2013 Jednací řád není OZV a nepatří do této sekce, v této podobě nebyl nikdy schválen, poslední jiná verze jednacího řádu zastupitelstva obce byla zrušena dne 25.4.2012 usnesením č. 38/2012 soubor PDF
Povodňová komise 30.09.2012 Aktivní platnost od 1.7.2009, není OZV-prověřuje se platnost soubor PDF
Požární řád 30.09.2012 Aktivní účinnost od 3.7.1998, pravděpodobně již neplatí – prověřuje se soubor PDF
Řád veřejného pohřebiště 30.09.2012 Aktivní platnost od 1.1.2003, není OZV – má formu nařízení soubor PDF

Poznámka 10.4.2013: při revizi právních předpisů obce v březnu 2013 bylo zjištěno, že tento přehled není úplný, na doplnění se pracuje

Poznámka 18.11.2013: přehled obecně závazných vyhlášek byl doplněn z dostupných informací o platné vyhlášky i již dříve zrušené a o komentáře k jednotlivým zveřejněným dokumentům, k prověření zbývají některé dokumenty zde uvedené s datem vyvěšení 30.9.2012, další informace k obecně závazným vyhlášky a uvedeném u přehledu dostupné v úředních hodinách na obecním úřadu

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu