Přerov nad Labem

Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Komentář Format
OZV 01-2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku… 27.04.2018   účinnost od 12.5.2018 soubor PDF
OZV 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.10.2014 Aktivní účinnost od 1.1.2015, náhrada OZV 3/2014 soubor PDF
OZV 5/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 16.12.2013 06.01.2014 účinnost od 16.12.13, náhrada OZV 4/2013 soubor PDF
OZV 4/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 10.12.2013 16.12.2013 účinnost od 1.1.2014 soubor PDF
OZV 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013 Aktivní účinnost od 1.1.2014, náhrada OZV 1/2012 soubor PDF
OZV 2/2013 o místních poplatcích 10.12.2013 Aktivní účinnost od 1.1.2014, náhrada OZV 2/2007Formulář – Ohlášení poplatínka za umístění reklamy soubor PDF
připravuje se:    OZV 2/2103 (náhrada za 2/2007), OZV 3/2013 (náhrada za 1/2012).
OZV 4/2013 (nová)
22.11.2013 Aktivní (do 4.12.2013) návrhy znění vyhlášek naleznete jako podklad k projednání 4.12.  v sekci VZ
OZV 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vč. jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce PnL 30.04.2013  Aktivní Platnost od 30.4.2013 náhrada OZV 3/2007 soubor PDF
OZV 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.12.2012 31.12.2013 Na ÚD vyvěšeno 12.12.2012, v sekci OZV od 15.01.2013, účinnost od 01.01.13 soubor PDF
OZV 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011 31.12.2012 Na ÚD vyvěšeno 9.12.2010, platnost OZV ukončena k 31.12.2012 novou OZV 1/2012. soubor PDF
OZV 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2008 31.12.2010 Na ÚD vyvěšeno 13.12.2007, platnost OZV ukončena k 31.12.2010 novou OZV 1/2010 soubor PDF
OZV 3/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce PnL 01.01.2008 30.04.2013 Na ÚD vyvěšeno 13.12.2007, v sekci OZV od 30.04.2013, platnost od 01.01.2008 do 29.04.2013 pak OZV 1/2013 soubor PDF
OZV 2/2007 o místních poplatcích 01.11.2011 31.12.2013  Vyvěšeno na ÚD 20.9.2007, platnost od 05.10.2007 soubor PDF
OZV 1/2007 – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci PnL a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů 21.05.2013 Aktivní Vyvěšeno na ÚD 27.6.2007, platnost od 12.7.2007 soubor PDF
OZV 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 30.09.2012 18.11.2013 Vyvěšeno na ÚD 25.11.2004, platnost od 1.1.2005, nesprávné označení – jednalo se o zrušovací vyhlášku soubor PDF
OZV 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce PnL včetně saystému a nakládání se stavebním odpadem 21.05.2013 21.05.2013 Vyvěšeno na ÚD 14.12.2001, platnost od 1.1.2002, ukončena novou OZV 3/2007 k 31.12.2007 soubor PDF
OZV 2/1998 o místních poplatcích 21.05.2013 21.05.2013 Platnost od 1. 9. 1998, ukončena novou OZV 2/2007 k 4.10.2007 soubor PDF
Jednací řád obce 30.09.2012 18.11.2013 Jednací řád není OZV a nepatří do této sekce, v této podobě nebyl nikdy schválen, poslední jiná verze jednacího řádu zastupitelstva obce byla zrušena dne 25.4.2012 usnesením č. 38/2012 soubor PDF
Povodňová komise 30.09.2012 Aktivní platnost od 1.7.2009, není OZV-prověřuje se platnost soubor PDF
Požární řád 30.09.2012 Aktivní účinnost od 3.7.1998, pravděpodobně již neplatí – prověřuje se soubor PDF
Řád veřejného pohřebiště 30.09.2012 Aktivní platnost od 1.1.2003, není OZV – má formu nařízení soubor PDF

Poznámka 10.4.2013: při revizi právních předpisů obce v březnu 2013 bylo zjištěno, že tento přehled není úplný, na doplnění se pracuje

Poznámka 18.11.2013: přehled obecně závazných vyhlášek byl doplněn z dostupných informací o platné vyhlášky i již dříve zrušené a o komentáře k jednotlivým zveřejněným dokumentům, k prověření zbývají některé dokumenty zde uvedené s datem vyvěšení 30.9.2012, další informace k obecně závazným vyhlášky a uvedeném u přehledu dostupné v úředních hodinách na obecním úřadu

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu