Přerov nad Labem

Odpadové hospodářství

Svozový kalendář, sběrná místa a třídění v obci

Systém nakládání s komunálním odpadem – tj. shromaždování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování – se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou, podrobnosti k vydání viz. sekce obec/obecně závazné vyhlášky
Za systém nakládání s komunálním odpadem se hradí místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky, podrobnosti k vydání viz. sekce obec/obecně závazné vyhlášky.
Pro rok 2013 i 2014 je základní sazba za poplatníka 492,- Kč. O tom, kteří poplatníci jsou osvobozeni a kteří mají nárok na úlevu (sleva na děti) se dočtete v článku (6) vyhlášky.
Stanoviště a intervaly svozu zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad (v naší obci třídíme PAPÍR, PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO BAREVNÉ, NÁPOJOVÉ KARTÓNY) spolu s přehledem, co do barevných kontejnerů (oranžových pytlů) patří a co ne, naleznete v přehledu o shromažďování a svozu tříděného odpadu. Směsný komunální odpad odváží společnost AVE každé liché úterý, tj. 1 x za 14 dní.
Svozový kalendář (2016) s přehledem termínů pro celý rok si můžete stáhnout nebo vytisknout.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu organizuje obec 2 x ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Leták jaro 2014 (leták podzim 2013, leták jaro 2013) k tomuto svozu je zveřejňován různými způsoby – e-mail, úřední deska, vývěsky, rozhlas, ….
Dle obecně závazné vyhlášky je doporučený objem pro směsný komunální odpad - tj. zbylý odpad po stanoveném vytřídění – na 1 osobu a svoz stanoven na 30 litrů.
Podle toho doporučení a počtu trvale hlášených osob na čísle popisném jsou pak přidělovány nádoby na směsný odpad o nejbližší velikosti
– popelnice 110/120 l nebo 240 l pro individuální stanoviště u objektu (čísla popisného),
– kontejnery o objemu 660 l nebo 1.100 l, případně popelnice pro společná stanoviště.V případě, že takto stanovený objem z objektivních důvodů není optimální, je možno požádat obecní úřad o přidělení jiné nádoby pomocí vyplněného formuláře (ke stažení). Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici také na obecním úřadě. Oprávněné požadavky vyřídí obecní úřad do 30 dnů.
Dle obecně závazné vyhlášky obec vytváří podmínky k oddělenému shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu vznikajících v domácnostech při přípravě stravy a na zahradách mimo směsný odpad tím, že přispívá domácnostem na nákup domácího kompostéru. Výši příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí stanovuje zastupitelstvo obce. Aktuální výše příspěvku na nákup domácího kompostéru je 400,- Kč na číslo popisné, podrobnosti se dočtete ve formuláři žádosti o příspěvek na kompostér.

Ušetřit obci tříděním odpadu lze hned dvakrát!
Vážení občané, naše obec dostává finanční odměnu od společností EKO-KOM (www.ekokom.cz) za sběr tříděného odpadu. Výše odměny je závislá zejména na množství (hmotnosti) a KVALITĚ vytříděných odpadů, která je ve sběrnách kontrolována! Proto vás žádáme, abyste se snažili nejen odpadu vytřídit co nejvíce, ale zároveň ho celý neznehodnocovali odhozením jediného nevhodného kusu (mastný papír, láhev s olejem, apod). Navíc odvoz tříděného odpadu je levnější než odvoz směsného komunálního odpadu.

Třídíme nápojové kartóny – TETRAPAK
ZDARMA jsou k dispozici speciální oranžové pytle na nápojové kartóny. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě v úředních hodinách. Svoz bude probíhat dle svozového kalendáře. Pytle se budou sbírat před domy občanů.

PLASTY – nejsou jen PET láhve:
Prosím, sešlapávejte plastové láhve (PET láhve od nápojů) na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze dostáváme pouze za váhu odpadu!

Nový kontejner na použitý textil a hračky u obecního úřadu od prosince 2013: 
Za umístění a následný provoz (vývoz nasbíraného materiálu) kontejnerů obec nic neplatí. Výhodou je snížení objemu komunálního odpadu a jeho následná ekologická likvidace. Do kontejnerů lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.

Jak můžeme obci náklady za odpad ušetřit?
Kromě výše zmíněné odměny za tříděný odpad, kterou obec dostává od Eko-komu, můžete i vy snížit náklady obce za svoz komunálního odpadu. Pokud odpad třídíte, ušetříte mnoho místa a velké popelnice můžete na Obecním úřadě vyměnit za malé!

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Obec Přerov nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, ve spolupráci se společnostíECO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení “ uhlíkové stopy“.

Shrnutí možností v obci pro třídění odpadu:

  • - papírový odpad můžete odevzdávat kdykoliv na dvoře základní školy nebo do modrých kontejnerů na několika místech v obci
  • - plasty patří do žlutých kontejnerů, které se vyvážejí každý týden
  • - sklo patří do bílých nebo zelených zvláštních sběrných nádob
  • - nápojové kartóny (tetrapaky) můžete shromažďovat ve sběrných pytlích, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě, nebo vhazovat do oranžových zvláštních sběrných nádob
  • - objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu, stejně jako elektrozařízení je možno odevzdávat minim. 2x ročně na předem vyhlášená stanoviště při svozových dnech
  • - biologicky rozložitelný odpad jako např. odpad ze zahrad, zbytky potravin můžete dávat do domácího kompostéru, na který obec finančně přispívá
  • - nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách
  • - železo a jiné kovy můžete za finanční odměnu odevzdávat v místním výkupu druhotných surovin u rybníka
  • - použité oděvy, jiný textil, batohy, boty, hračky (zabalené v pytlích, taškách apod.) můžete nosit do speciální vysoké zelené nádoby u obecního úřadu

Tato stránka byla aktualizována 28.12.2013.

Obecní úřad informuje

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu