Přerov nad Labem

Úřední deska 2007

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Format
2007 rozpočet – výdaje 19.02.2007 31.12.2007 soubor PDF(114Kb)
2007 rozpočet – příjmy 19.02.2007 31.12.2007 soubor PDF(111Kb)
Závěrečný účet obce za rok 2006 20.06.2007 31.12.2007 soubor PDF(169Kb)
Vyhláška o uložení písemností – Garneková 12.12.2007 31.12.2007 soubor PDF (102 Kb)
Územní rozhodnutí-studna-Buriánkovi-Přerov 07.12.2007 31.12.2007 soubor PDF (153 Kb)
Územní rozhodnutí-studna-Malinovská-Přerov 07.12.2007 31.12.2007 soubor PDF (150 Kb)
Program veřejného zasedání dne 12.12.2007 4.12.2007 31.12.2007 soubor PDF (102 Kb)
Oznámení o uložení písemností č.j.522-1/2007
(Jiří Kubín, Ivana Kubínová, Iveta Kubínová, Radka Neuhauslová)
29.11.2007 15.12.2007 soubor PDF (112 Kb)
Oznámení o uložení písemností pro p.Junga Vladimíra (FÚ Pha5) 23.11.2007 15.12.2007 soubor PDF (25 Kb)
SÚ-studna-Buriánkovi-Přerov-ÚŘ-oznámení 13.11.2007 31.11.2007 soubor PDF (177 Kb)
SÚ-studna-Malinovská-Přerov-ÚŘ-oznámení 13.11.2007 31.11.2007 soubor PDF (148 Kb)
Návrh územního rozhodnutí – Ing.Petr Petříček 15.10.2007 31.10.2007 soubor PDF (40 Kb)
Vyhláška podle § 19 odst. 1 zák. c. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku pro subjekt Ing.Miloš Špitálský 21.09.2007 21.10.2007 soubor PDF(93Kb)
Opatření o vymezení zastavěného území v Přerově nad Labem 20.09.2007 31.10.2007 soubor PDF(116Kb)
Program veřejného zasedání dne 19.9.2007 12.09.2007 20.09.2007 soubor PDF(81Kb)
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 30.07.2007 15.11.2007 soubor PDF(101Kb)
Vydání opatření obecné povahy územního opatření o vymezení zastavěného území obce Přerov nad Labem 20.09.2007 31.10.2007 soubor PDF(1Mb)
Územní řízení – rozšíření komunikace 02.10.2007 31.10.2007 soubor PDF(40Kb)
Veřejná vyhláška – GASELA a.s. 19.08.2007 12.09.2007 soubor PDF(88Kb)
Veřejná vyhláška – LANDIAFRUT s.r.o. 19.08.2007 12.09.2007 soubor PDF(83Kb)
Nařízení krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení tularémie zajíců 06.08.2007 12.09.2007 soubor PDF(2,8Mb)
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy územního opatření o vymezení zastaveného území obce Přerov nad Labem 13.06.2007 30.07.2007 soubor PDF(194Kb)
Návrh opatření obecné povahy Přerov nad Labem 13.06.2007 30.07.2007 soubor PDF(96Kb)
2006 plnění rozpočtu – výdaje 09.04.2007 31.12.2007 soubor PDF(99Kb)
2006 plnění rozpočtu – příjmy 09.04.2007 31.12.2007 soubor PDF(114Kb)
oznámení starosty o uložení písemnosti 09.01.2007 06.02.2007 soubor PDF(100Kb)
FÚ Nymburk informuje – daň z nemovitostí 09.01.2007 31.01.2007 soubor PDF(140Kb)
SÚ most II272 Litol, most ev.č.272 003PD UŘ rozhodnutí – oprava 27.07.2007 28.08.2007 soubor PDF(156Kb)
SÚ Jízdárna Přerov nad Labem – UŘ rozhodnutí 23.07.2007 28.08.2007 soubor PDF(156Kb)
SÚ most II272 Litol, most ev.č.272 003PD UŘ rozhodnutí 23.07.2007 28.08.2007 soubor PDF(190Kb)
Rozhodnutí o uložení písemností pro Vladimíra Junga, bytem Přerov nad Labem č.p.38 (poslední známá adresa) 30.07.2007 28.08.2007 soubor PDF(24Kb)

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

22.dubna se můžete připojit k poutníkům jdoucím ke kapličce sv. Vojtěcha

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu