Přerov nad Labem

Úřední deska 2008

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Format
Záměr obce prodat nemovitost č.p. 16 včetně pozemků 17.12.2008 04.01.2009 soubor PDF (100 Kb)
Záměr obce prodat pozemek 17.12.2008 04.01.2009 soubor PDF (100 Kb)
Záměr obce pronajmout část budovy č.p. 112 17.12.2008 04.01.2009 soubor PDF (100 Kb)
Soudně znalecký posudek – zhodnocení stavu javoru rostoucího u Božích muk v obci Přerov nad Labem 15.12.2008 Aktivní soubor PDF (968 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 10.12.2008 03.12.2008 11.12.2008 soubor PDF (110 Kb)
Oznámení o uložení písemností (p.Milaniak) 07.11.2008 27.11.2008 soubor PDF (23 Kb)
Oznámení o uložení písemností (p.Špitalský) 07.11.2008 27.11.2008 soubor PDF (23 Kb)
Petice k odkácení javoru 08.10.2008 Aktivní soubor PDF (193 Kb)
Oznámení o místě a konání voleb 2008 26.09.2008 20.10.2008 soubor PDF (123 Kb)
Nařízení veterinární správy 01.09.2008 Aktivní soubor PDF (223 Kb)
Oznámení Závěru zjišťovacího řízení 2008 18.08.2008 04.09.2008 soubor PDF (76 Kb)
Oznámení o projednávání územního plánu 22.07.2008 08.08.2009 soubor PDF (74 Kb)
Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 03.07.2008 04.08.2008 soubor PDF (72 Kb)
Oznámení o uložení písemností 18.06.2008 04.07.2008 soubor PDF (73 Kb)
Program veřejného zasedání dne 25.6.2008 17.06.2008 26.06.2008 soubor PDF (55 Kb)
Obecně závazná vyhláška o odpadech č.3/2007 12.12.2007 Aktivní soubor PDF (144 Kb)
Obecně závazná vyhláška o odpadech č.4/2007 – poplatky 12.12.2007 Aktivní soubor PDF (150 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích 20.09.2007 Aktivní soubor PDF(146Kb)
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti pro pí.Vitošovou M, pí.Vitošovou R., Vitoše R., p.Stezku 27.05.2008 17.06.2008 soubor PDF (73 Kb)
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti pro pí.Garnekovou (FÚ Nymburk) 20.05.2008 17.06.2008 soubor PDF (56 Kb)
Podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čištění a oprava dešťové kanalizace“ 07.05.2008 30.05.2008 soubor PDF (102 Kb)
Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality
Grafická příloha
28.03.2008 28.04.2008 soubor PDF(83 Kb)soubor PDF (320 Kb)
Veřejná vyhláška o uložení písemností pro pí.Garnekovou (Finanční úřad Nymburk) 27.03.2008 07.04.2008 soubor PDF (61 Kb)
Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek 21.03.2008 21.04.2008 soubor PDF (54 Kb)
Oznámení veřejnou vyhláškou – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Sumikei Czech Fáze 2 Benátky nad Jizerou“ 18.03.2008 18.04.2008 soubor PDF (88 Kb)
Oznámení – o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (p.Vlček, pí.Vlčková) 13.03.2008 13.04.2008 soubor PDF (90 Kb)
Rozhodnutí o umístění stavby (p.Buriánek) 13.03.2008 13.04.2008 soubor PDF (95 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12.3.2008
4.03.2008 13.03.2008 soubor PDF (54 Kb)
Nařízení krajské veterinární správy – Varroáza včel 11.03.2008 11.04.2008 soubor PDF (888 Kb)
Tisková zpráva – daně z příjmu fyzických osob 14.02.2008 14.03.2008 soubor PDF (103 Kb)
Veřejná vyhláška o uložení písemností pro p.Junga (Finanční úřad Plzeň) 12.02.2008 12.03.2008 soubor PDF (27 Kb)
Rozhodnutí o vodovodu pro Mikroregion Polabí 28.01.2008 26.02.2008 soubor PDF (207 Kb)
Veřejná vyhláška o uložení písemností č.j.522-2/2007
(p.Kubín, pí.Kubínová I.)
07.01.2008 05.02.2008 soubor PDF (109 Kb)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Přerov nad Labem
24.01.2008 17.06.2008 soubor PDF (154 Kb)
Oznámení závěru povodí Labe 19.12.2007 17.06.2008 soubor PDF (84 Kb)
Oznámení – Zahájení územního řízení – skupinový vodovod 25.10.2007 17.06.2008 soubor PDF (184 Kb)
Oznámení Plánu povodí Labe 15.10.2007 17.06.2008 soubor PDF (40 Kb)

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu