Přerov nad Labem

Úřední deska 2009

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Stažení
Program mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva dne 17.02.2010 09.02.2010 18.02.2010 soubor PDF (72 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 09.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 soubor PDF (84 Kb)
Rozpočtové provizorium – přijmy (pro rok 2010) 23.11.2009 04.03.2010 soubor PDF (124 Kb)
Rozpočtové provizorium – výdaje – kapitoly (pro rok 2010) 23.11.2009 04.03.2010 soubor PDF (118 Kb)
Výzva veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 19.11.2009 04.03.2010 soubor PDF (384 Kb)
LANDIAFRUT s.r.o., Přerov nad Labem 57, uložení daňové písemnosti č.j. 69538/09/053912203792 ze dne 26.8.2009 určené do vlastních rukou 21.10.2009 25.11.2009 soubor PDF (80 Kb)
Doplněk číslo 1 ke konkurznímu řízení 19.10.2009 16.11.2009 soubor PDF (48 Kb)
Konkursní řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace Zákadní a mateřská škola Přerov nad labem 15.10.2009 16.11.2009 soubor PDF (96 Kb)
Konkursní řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace – Školní jídelna a vyvařovna při Základní a mateřské škole Přerov nad Labem 15.10.2009 16.11.2009 soubor PDF (92 Kb)
Záměr obce prodat nemovitost č. p. 16 včetně pozemků – opakované řízení 01.10.2009 25.11.2009 soubor PDF (87 Kb)
Program mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva dne 07.10.2009 30.09.2009 08.11.2009 soubor JPG (77 Kb)
Oznámení veřejného projednání konceptu územního plánu Přerov nad labem a vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Přerov nad labem na životní prostředí 29.09.2009 05.11.2009 soubor PDF (77 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 23.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 soubor PDF (85 Kb)
Umístění technologie antén Télefonica O2 (fy.Arbor) 20.08.2009 29.09.2009 soubor PDF (198 Kb)soubor PDF (256 Kb)soubor PDF (198 Kb)
ZMĚNA VÝZVY k podání nabídky na výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby Moderní škola na venkově – rekonstrukce ZŠ v Přerově nad Labem 03.08.2009 14.08.2009 soubor PDF (98 Kb)
Výzva na podání nabídek na funkci TDI 28.07.2009 14.08.2009 soubor PDF (230 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 03.08.2009 26.07.2009 04.08.2009 soubor PDF (74 Kb)
Výběrové řízení – komunikace 24.06.2009 17.07.2009 soubor PDF (101 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 24.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 soubor PDF (48 Kb)
Výběrové řízení – koupě traktůrku 15.06.2009 07.07.2009 soubor PDF (1,1 Mb)
Posouzení vlivu na živ.prostředí – Agroturistická jízdárna v Přerově n/L 14.05.2009 26.05.2009 soubor PDF (1,6 Mb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 29.4.2009 23.04.2009 30.04.2009 soubor PDF (74 Kb)
Ohlášení pálení – informace 12.04.2009 31.12.2009 soubor PDF (74 Kb)
Závěrečný účet obce 2008 12.04.2009 29.04.2009 soubor PDF (301 Kb)
Změna samostatně hospodařícího rolníka – informace 02.04.2009 31.12.2009 soubor PDF (221 Kb)
Program mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 3.4.2009 26.03.2009 04.04.2009 soubor PDF (55 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva konané dne 11.3.2009 09.03.2009 12.03.2009 soubor PDF (52 Kb)
Rozpočet obce pro rok 2009 – výdaje 25.02.2009 31.12.2009 soubor PDF (71 Kb)
Rozpočet obce pro rok 2009 – příjmy 25.02.2009 31.12.2009 soubor PDF (70 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – Smrk 25.02.2009 29.09.2009 soubor PDF (93 Kb)
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti pro p.Petra Milaniaka 19.02.2009 19.03.2009 soubor PDF (93 Kb)
Oznámení o přerušení správního řízení – Jírovec – žadatel Polabské muzeum 11.02.2009 26.02.2009 soubor PDF (120 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – Jírovec – žadatel Polabské muzeum 30.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (120 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – Javor Boží Muka – žadatel Ing.Luděk Červák 30.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (123 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – Lípa Nový Přerov – žadatel Ing.Luděk Červák 30.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (121 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – stromy – žadatel TJ Sokol Přerov nad Labem 30.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (121 Kb)
Oznámení o zahájení správního řízení – stromy zámecká – žadatel Ing.Luděk Červák 30.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (121 Kb)
Výzvu mikroregionu na zakázku „Příprava projektové žádosti na vodovod“. 29.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (131 Kb)
Zrušení veřejné zakázky 29.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (79 Kb)
Výzva – Revitalizace návsi v obci Přerov nad Labem 29.01.2009 16.02.2009 soubor PDF (148 Kb)
Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 2.2.2009 od 15.00 hodin 25.01.2009 03.02.2009 soubor PDF (68 Kb)
Výzvu k podání nabídky na adaptaci koupelny a WC 22.01.2009 10.02.2009 soubor PDF (68 Kb)
Záměr obce prodat nemovitost č.p. 16 včetně pozemků – doplnění termínu 20.01.2009 10.02.2009 soubor PDF (119 Kb)
VÝZVA – Změna termínů Doba plnění zakázky 16.01.2009 02.02.2009 soubor PDF (126 Kb)
Zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na Vyhodnocení územního plánu obce Přerov nad Labem z hlediska vlivů na životní prostředí 14.01.2009 30.01.2009 soubor PDF (110 Kb)
Výzva k podání nabídky na rekonstrukci střechy OÚ 14.01.2009 30.01.2009 soubor PDF (127 Kb)
Schválené zadání územního plánu obce Přerov nad Labem s grafickou přílohou 14.01.2009 30.01.2009 soubor PDF (2,4 Mb)soubor PDF (147 Kb)
Výzva – Revitalizace návsi v obci Přerov nad Labem 13.01.2009 29.01.2009 soubor PDF (210 Kb)
Veřejná vyhláška – uložení písemností pí.Garneková 13.01.2009 29.01.2009 soubor PDF (79 Kb)

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu