Přerov nad Labem

Úřední deska 2010

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Format
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 05.11.2011 26.12.2010 07.11.2011 soubor PDF (74 Kb)
Rozhodnutí o umístění stavby – Revitalizace 26.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (127 Kb)
Stavební úpravy a přístavba hospodářského objektu za účelem zřízení veterinární ordinace 13.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (94 Kb)
Výzva – Přípojka el. energie pro vodojem 10.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (90 Kb)
Rozhodnutí Stavebního úřadu Lysá nad Labem – výroková část 01.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (104 Kb)
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Obec Přerov nad Labem 01.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (75 Kb)
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Mikroregion Polabí 01.12.2010 10.03.2011 soubor PDF (75 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 08.12.2010 01.12.2010 10.12.2010 soubor PDF (75 Kb)
Rozhonutí stavebního úřadu Lysá nad Labem
Příloha SÚ Lysá n/L
03.11.2010 Aktivní soubor PDF (112 Kb)soubor PDF (5 Mb)
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 30.10.2010 10.11.2010 soubor PDF (82 Kb)
Výzva ČEZ k okleštění stromů a dřevin 08.10.2010 01.12.2010 soubor PDF (816 Kb)
Záměr obce prodat TS NB 0230 a část pozemku st. p. 218 pod ní. 04.10.2010 01.12.2010 soubor PDF (86 Kb)
Program mimořádného zasedání zastupitelstva dne 11.10.2010 01.10.2010 12.10.2010 soubor PDF (72 Kb)
Územní plán obce Přerov nad labem – návrh
Oznámení o veřejném projednání Územního plánu Přerov nad Labem
Příloha k ÚP Přerov nad Labem – Mapa
20.09.2010 10.03.2011 soubor PDF (1,1 Mb)soubor PDF (180 Kb)
soubor PDF (2 Mb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.09.2010 14.09.2010 23.09.2010 soubor PDF (75 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 27.08.2010 20.08.2010 27.08.2010 soubor PDF (84 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 23.06.2010 15.06.2010 29.06.2010 soubor PDF (84 Kb)
Závěrečný účet obce za rok 2009 01.06.2010 29.06.2010 soubor PDF (5,3 Mb)
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 01.06.2010 29.06.2010 soubor PDF (3,5 Mb)
Výkaz zisku a ztrát ZŠ za rok 2009 01.06.2010 29.06.2010 soubor PDF (4,9 Mb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21.05.2010 12.05.2010 24.05.2010 soubor PDF (74 Kb)
Oznámení záměru obce výpujčky pozemků 12.05.2010 01.06.2010 soubor PDF (680 Kb)
Volby do zastupitelstev obcí 2010-počet členů zastupitelstva 30.04.2010 01.06.2010 soubor PDF (77 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.04.2010 20.04.2010 29.04.2010 soubor PDF (84 Kb)
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 03.03.2010 22.02.2010 04.03.2010 soubor PDF (80 Kb)
Rozpočet – přijmy (pro rok 2010) 19.02.2010 10.03.2011 soubor PDF (124 Kb)
Rozpočet – výdaje – kapitoly (pro rok 2010) 19.02.2010 10.03.2011 soubor PDF (118 Kb)

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu