Přerov nad Labem

Úřední deska 2015

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis VZ 21. 12. 2015  30.12.2015 soubor PDF
CYKLOSTEZKA NYMBURK – LYSÁ NAD LABEM – ČELÁKOVICE  29.12.2015 soubor PDF
Program VZ 7.1.2016  29.12.2015 soubor PDF
Zápis VZ 15. 12. 2015  23.12.2015 soubor PDF
Program veřejného zasedání 21.12.2015  18.12.2015 soubor PDF
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  16.12.2015 soubor PDF
Rozpočet 2016 – informace pro občany  14.12.2015 soubor PDF
Návrh rozpočtu 2016  14.12.2015 soubor PDF
Přiloha k OZV č. 1/2014  14.12.2015 soubor PDF
Nefunkční kanalizace  09.12.2015 soubor PDF
Zpráva o stavu podtlakové kanalizace  08.12.2015 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 15. 12. 2015  07.12.2015 soubor PDF
Návrh rozpčtu 2016 Mikroregion Polabí  07.11.2015 soubor PDF
Upozornění z Úřadu práce  29.10.2015 soubor PDF
Oznámení o výběrovém řízení čís. SKO/061/2015  26.10.2015 soubor PDF
Záměr – směny pozemků  19.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem areálu sběrny druhotných surovin  16.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem prostor v č. p. 423  16.10.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 07.10.2015  16.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem bytu v majetku obce  08.10.2015 soubor PDF
Rekonstrukce vedení NN v naší obci – projekt  03.10.2015 soubor PDF
Rekonstrukce vedení NN v naší obci – termín realizace  03.10.2015 soubor PDF
Svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru  03.10.2015 soubor PDF
Program a pozvánka na veřejné zasedání 7. 10. 2015  29.09.2015 soubor PDF
Částečná uzavírka silnice č. III/2724 v Přerově nad Labem  15.09.2015 soubor PDF
Oznacění místa uzavírky  15.09.2015 soubor PDF
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  15.09.2015 soubor PDF
Rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci  15.09.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 26.8 a 2.9.2015  10.09.2015 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)  19.08.2015 soubor PDF
seznam nemovitostí – evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
 19.08.2015 soubor PDF
Program a pozvánka na mimořádné veřejné zasedání 26.8.2015  19.08.2015 soubor PDF
Zákaz vstupu do lesa  18.08.2015 soubor PDF
ÚP Přerov nad Labem – změna č. 1 – veřejné projednání  18.08.2015 soubor PDF
ÚP Přerov nad Labem – změna č. 1 – textová část  18.08.2015 soubor PDF
01 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
02 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
03 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
04 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
05 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
č.1 ze dne 14. 8. 2015
 14.08.2015 soubor PDF
O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. SKO/046/2015  13.08.2015 soubor PDF
VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  07.08.2015 soubor PDF
Upozornění na snížení vody na vodním toku Labe  22.07.2015 soubor PDF
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  21.07.2015 soubor PDF
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  21.07.2015 soubor PDF
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ  21.07.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 28.7.2015  21.07.2015 soubor PDF
Záměr – výpůjčka části pozemku v majetku obce  21.07.2015 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou  10.07.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 25.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 9.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2011 – 2015  03.07.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 25.6.2015  17.06.2015 soubor PDF
FIN 2 – 12 M  09.06.2015 soubor PDF
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečný účet obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečné výkazy ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečné výkazy ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
Záměr – výpůjčka části pozemku v majetku obce  09.06.2015 soubor PDF
Vyznačení pozemku výpůjčky  09.06.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem bytu v majetku obce  08.06.2015 soubor PDF
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  04.06.2015 soubor PDF
Místní úprava provozu v obci  04.06.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 9.6.2015  02.06.2015 soubor PDF
Povolení užívání dětského hřiště po opravě – Zámecká  17.05.2015 soubor PDF
Oznámení UZSVM/SKO/5504/2015-SKOM – neznámý vlastník  17.05.2015 soubor PDF
Pozemky v katastru Přerov nad Labem – neznámý vlastník  17.05.2015 soubor XLS
Záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 1499 PK  05.04.2015 soubor PDF
výkres geometrického plánu po oddělení č. 538-106/2002  05.04.2015 soubor PDF
Smlouva o zpracování projektové žádosti o dotaci  02.04.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 3. veřejné zasedání 2.4.2015  25.03.2015 soubor PDF
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace firmě Vacuum Global  19.03.2015 soubor PDF
Periodická rekalkulace stočného  19.03.2015 soubor PDF
Kolaudační souhlas „Rybník“  24.02.2015 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém  období 2011- 2015  24.02.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 12.2.2015  20.02.2015 soubor PDF
Schválená smlouva „Dobrovolný svazek obcí skupinový vodovod Polabí“  20.02.2015 soubor PDF
Příloha č.1 „Stanovy“  20.02.2015 soubor PDF
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 218/2 KN  20.02.2015 soubor PDF
Schválený rozpočet na rok 2015  16.02.2015 soubor PDF
Jednací řád Zastupitelstva obce v Přerově nad Labem  11.02.2015 soubor PDF
Zákaz užívání dětského hřiště na Zámecké zahradě  11.02.2015 soubor PDF
Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy  Přihláška do výběrového řízení  06.02.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 2. veřejné zasedání 12.2.2015  04.02.2015 soubor PDF
Vydávání – průkazy OZP  04.02.2015 soubor PDF
Rozhodnutí „Revitalizace chodníky“  28.01.2015 soubor PDF
Kolaudační souhlas „Revitalizace osvětlení“  28.01.2015 soubor PDF
Průvodní dopis k rozpočtu 2015  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015 Investice  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015 Příspěvky  22.01.2015 soubor PDF
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  19.01.2015 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva  19.01.2015 soubor PDF

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu