Přerov nad Labem

Úřední deska 2015

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis VZ 21. 12. 2015  30.12.2015 soubor PDF
CYKLOSTEZKA NYMBURK – LYSÁ NAD LABEM – ČELÁKOVICE  29.12.2015 soubor PDF
Program VZ 7.1.2016  29.12.2015 soubor PDF
Zápis VZ 15. 12. 2015  23.12.2015 soubor PDF
Program veřejného zasedání 21.12.2015  18.12.2015 soubor PDF
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  16.12.2015 soubor PDF
Rozpočet 2016 – informace pro občany  14.12.2015 soubor PDF
Návrh rozpočtu 2016  14.12.2015 soubor PDF
Přiloha k OZV č. 1/2014  14.12.2015 soubor PDF
Nefunkční kanalizace  09.12.2015 soubor PDF
Zpráva o stavu podtlakové kanalizace  08.12.2015 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 15. 12. 2015  07.12.2015 soubor PDF
Návrh rozpčtu 2016 Mikroregion Polabí  07.11.2015 soubor PDF
Upozornění z Úřadu práce  29.10.2015 soubor PDF
Oznámení o výběrovém řízení čís. SKO/061/2015  26.10.2015 soubor PDF
Záměr – směny pozemků  19.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem areálu sběrny druhotných surovin  16.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem prostor v č. p. 423  16.10.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 07.10.2015  16.10.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem bytu v majetku obce  08.10.2015 soubor PDF
Rekonstrukce vedení NN v naší obci – projekt  03.10.2015 soubor PDF
Rekonstrukce vedení NN v naší obci – termín realizace  03.10.2015 soubor PDF
Svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru  03.10.2015 soubor PDF
Program a pozvánka na veřejné zasedání 7. 10. 2015  29.09.2015 soubor PDF
Částečná uzavírka silnice č. III/2724 v Přerově nad Labem  15.09.2015 soubor PDF
Oznacění místa uzavírky  15.09.2015 soubor PDF
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  15.09.2015 soubor PDF
Rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci  15.09.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 26.8 a 2.9.2015  10.09.2015 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)  19.08.2015 soubor PDF
seznam nemovitostí – evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
 19.08.2015 soubor PDF
Program a pozvánka na mimořádné veřejné zasedání 26.8.2015  19.08.2015 soubor PDF
Zákaz vstupu do lesa  18.08.2015 soubor PDF
ÚP Přerov nad Labem – změna č. 1 – veřejné projednání  18.08.2015 soubor PDF
ÚP Přerov nad Labem – změna č. 1 – textová část  18.08.2015 soubor PDF
01 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
02 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
03 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
04 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
05 – ÚP Přerov nad Labem  18.08.2015 soubor PDF
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
č.1 ze dne 14. 8. 2015
 14.08.2015 soubor PDF
O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. SKO/046/2015  13.08.2015 soubor PDF
VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  07.08.2015 soubor PDF
Upozornění na snížení vody na vodním toku Labe  22.07.2015 soubor PDF
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  21.07.2015 soubor PDF
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  21.07.2015 soubor PDF
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ  21.07.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 28.7.2015  21.07.2015 soubor PDF
Záměr – výpůjčka části pozemku v majetku obce  21.07.2015 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou  10.07.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 25.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 9.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2011 – 2015  03.07.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 25.6.2015  17.06.2015 soubor PDF
FIN 2 – 12 M  09.06.2015 soubor PDF
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečný účet obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečné výkazy ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
Závěrečné výkazy ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
Záměr – výpůjčka části pozemku v majetku obce  09.06.2015 soubor PDF
Vyznačení pozemku výpůjčky  09.06.2015 soubor PDF
Záměr – pronájem bytu v majetku obce  08.06.2015 soubor PDF
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  04.06.2015 soubor PDF
Místní úprava provozu v obci  04.06.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 9.6.2015  02.06.2015 soubor PDF
Povolení užívání dětského hřiště po opravě – Zámecká  17.05.2015 soubor PDF
Oznámení UZSVM/SKO/5504/2015-SKOM – neznámý vlastník  17.05.2015 soubor PDF
Pozemky v katastru Přerov nad Labem – neznámý vlastník  17.05.2015 soubor XLS
Záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 1499 PK  05.04.2015 soubor PDF
výkres geometrického plánu po oddělení č. 538-106/2002  05.04.2015 soubor PDF
Smlouva o zpracování projektové žádosti o dotaci  02.04.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 3. veřejné zasedání 2.4.2015  25.03.2015 soubor PDF
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace firmě Vacuum Global  19.03.2015 soubor PDF
Periodická rekalkulace stočného  19.03.2015 soubor PDF
Kolaudační souhlas „Rybník“  24.02.2015 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém  období 2011- 2015  24.02.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 12.2.2015  20.02.2015 soubor PDF
Schválená smlouva „Dobrovolný svazek obcí skupinový vodovod Polabí“  20.02.2015 soubor PDF
Příloha č.1 „Stanovy“  20.02.2015 soubor PDF
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 218/2 KN  20.02.2015 soubor PDF
Schválený rozpočet na rok 2015  16.02.2015 soubor PDF
Jednací řád Zastupitelstva obce v Přerově nad Labem  11.02.2015 soubor PDF
Zákaz užívání dětského hřiště na Zámecké zahradě  11.02.2015 soubor PDF
Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy  Přihláška do výběrového řízení  06.02.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 2. veřejné zasedání 12.2.2015  04.02.2015 soubor PDF
Vydávání – průkazy OZP  04.02.2015 soubor PDF
Rozhodnutí „Revitalizace chodníky“  28.01.2015 soubor PDF
Kolaudační souhlas „Revitalizace osvětlení“  28.01.2015 soubor PDF
Průvodní dopis k rozpočtu 2015  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015 Investice  22.01.2015 soubor PDF
Rozpočet 2015 Příspěvky  22.01.2015 soubor PDF
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  19.01.2015 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva  19.01.2015 soubor PDF

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu