Přerov nad Labem

Úřední deska 2016

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis z jednání pozemkových úprav-9.1.17 26.01.2017   soubor PDF
Komplexní pozemkové úpravy Přerov n.L. 25.01.2017   soubor PDF
Oznámení-veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 25.01.2017   soubor PDF
Pozvánka členům honebního společenstva 24.01.2017   soubor PDF
Program Veřejného zasedání 19.1.2017 11.01.2017   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2016 25.12.2016   soubor PDF
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 15.12.2016   soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 15.12.2016 07.12.2016   soubor PDF
Návrh rozpočtu na rok 2017 01.12.2016   soubor PDF
Výběrové řízení na obsazení pozice čistič kanalizačních zařízení – obsluha ČOV 28.11.2016   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání 3.11.2016 11.11.2016   soubor PDF
Záměr – prodej části pozemku č. 1899/1 o výměře 34m2 09.11.2016   soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 03.11.2016 26.10.2016   soubor PDF
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy – Školky Montano, spol. s. r. o. 26.10.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška-Ministerstva ŽP 26.10.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška – návrh změny č. 2 ÚP 26.10.2016   soubor PDF
Oznámení o době a místě konání voleb 22.09.2016   soubor PDF
Dražební vyhláška 13.09.2016   soubor PDF
Zápis veřejného zasedání 25.8.2016 02.09.2016   soubor PDF
Program a pozvánka na veřejného zasedání 25.8.2016 17.08.2016   soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení-napojení na zdroj pitné vody 03.08.2016   soubor PDF
Zápis veřejného zasedaní ze dne 28.6.2016 02.07.2016   soubor PDF
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice-provozně technický pracovník 28.06.2016   soubor PDF
Program veřejného zasedání 28.6.2016 20.06.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška-Miloslav Jung 13.06.2016   soubor PDF
Kontrola hospodaření – ZŠ a MŠ 2015 13.06.2016   soubor PDF
Kontrola hospodaření – Školní jídelna a vývařovna 2015 13.06.2016   soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Příloha k 31.12.2015 13.06.2016   soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015 13.06.2016   soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 13.06.2016   soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Rozvaha k 31.12.2015 13.06.2016   soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Výkaz pro hodnocení rozpočtu sestavený k 12/2015 13.06.2016   soubor PDF
Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2015 13.06.2016   soubor PDF
Závěrečné výkazy ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 2015 13.06.2016   soubor PDF
Závěrečné výkazy ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem 2015 13.06.2016   soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 13.06.2016   soubor PDF
Oznámeni o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu 06.06.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – zákaz vstupu do honitby 02.06.2016   soubor PDF
Záměr obce na poskytnutí části pozemku parc.č. 1178/9 02.06.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška – Tomáš Blecha, Alois Skuhravý 26.05.2016   soubor PDF
Oznámeni o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách 24.05.2016   soubor PDF
Záměr obce na pronájem pozemku č. 11 13.05.2016   soubor PDF
Záměr obce na pronájem pozemku č. 1866/3 13.05.2016   soubor PDF
Zápis veřejného zasedaní ze dne 12.5.2016 13.05.2016   soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení – napojení na zdroj pitné vody 11.05.2016   soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 12.5.2016 04.05.2016   soubor PDF
Veřejná vyhláška – Finanční úřad 02.05.2016   soubor PDF
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek a námitek-zastavení plavebního provozu 02.05.2016   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 14. 4. 2016 22.04.2016   soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 14. 4. 2016 06.04.2016   soubor PDF
Záměr obce na pronájem části pozemku 01.04.2016   soubor PDF
Usnesení o odročení – Exekutorský úřad 30.03.2016   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 17. 3. 2016 29.03.2016   soubor PDF
Záměr obce pronajmout část střešních prostorů na budově č.p. 112 10.03.2016   soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 17.3.2016 09.03.2016   soubor PDF
Dražební vyhláška 15.02.2016   soubor PDF
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu 03.02.2016   soubor PDF
Rozhodnutí o umístění stavby – Napojení na zdroj pitné vody 03.02.2016   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 28. 1. 2016 29.01.2016   soubor PDF
Pozvánka Honebního společenstva 26.01.2016   soubor PDF
Opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe 22.01.2016   soubor PDF
Program veřejného zasedání 28.1.2016 21.01.2016   soubor PDF
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 21.01.2016   soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 7. 1. 2016 15.01.2016   soubor PDF
OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – oprava termínu ústního jednání 11.01.2016   soubor PDF
OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 08.01.2016   soubor PDF

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu