Přerov nad Labem

Úřední deska 2018

 

Název dokumentu  Vyvěšeno Sejmuto   
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 29.10.2018 03.11.2018   soubor PDF
ČEZ Distribuce – odečty elektroměrů 2.-12.11.2018 22.10.2018   soubor PDF
Pozvánka a program VZ 29.10.2018 22.10.2018   soubor PDF
Výsledky voleb 2018 – Přerov nad Labem 7.10.2018   soubor PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem 19.9.2018   soubor PDF
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 23.8.2018 2.9.2018   soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 23.8.2018 15.8.2018   soubor PDF
Volby 2018 – (Jmenování zapisovatelky, stanovení volební okrskové komise) 6.8.2018   soubor PDF
Volby 2018 – okrsky – Přerov nad Labem 12.07.2018   soubor PDF
Opatření obecné povahy – plavební kanál 12.07.2018   soubor PDF
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření -přehled
11.07.2018   soubor PDF
Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků 09.07.2018   soubor PDF
Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub (3. termín) 01.07.2018   soubor PDF
Zápis z jednání zastupitelstva z 21.6.2018 01.07.2018   soubor PDF
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 01.07.2018   soubor PDF
Veřejné zasedání zastupitelstva 21.6.2018 – Program
Zpráva KV pro VZ dne 21.6.2018
11.6.2018   soubor PDF
Metodika postupu při uplatnění práv subjektem údajů (Příloha č. 1) 11.6.2018   soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 4.6.2018   soubor PDF
Kontrola hospodaření ZŠ a ŠJ 4.6.2018   soubor PDF
Příspěvková organizace Školní jídelna
Výkaz zisku a ztráty ŠJ
Výkaz zisku a ztráty ŠJ – příloha
Rozvaha příspěvkové organizace ŠJ
Tabulka čerpání rozpočtu ŠJ
4.6.2018   soubor PDF
Příspěvková organizace ZŠ Přerov nad Labem
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty – příloha
Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ
4.6.2018   soubor PDF
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 1
Rozvaha – bilance
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz zisku a ztráty
4.6.2018   soubor PDF
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 4.6.2018   soubor PDF
Oznámení obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu 30.5.2018 31.8.2018 soubor PDF
Oznámení návrhu obecné povahy – zastavení plavby komorou Lysá nad Labem od 8.10. – 3.12.2018 16.5.2018   soubor PDF
Zápis o přezkoumání za rok 2017 16.5.2018   soubor PDF
OZV 01-2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku… 27.04.2018   soubor PDF
Zápis z VZ 26.4.2018 26.04.2018   soubor PDF
Pozvánka a program VZ 26.4.2018 21.04.2018   soubor PDF
Zápis z VZ 8.3.2018 02.04.2018   soubor PDF
Zákaz vstupu do honitby 14.5.-15.7.18 30.03.2018   soubor PDF
Výběrové řízení na pozici Referent… do 2.4. – zástup MD 14.03.2018   soubor PDF
Záměr prodeje pozemku do 23.3. 14.03.2018   soubor PDF
Výběrové řízení TDI do 9.3.2018 03.03.2018   soubor PDF
Pozvánka a program VZ 8.3.2018 01.03.2018   soubor PDF
Řešení komplexní pozemkové úpravy 24.02.2018   soubor PDF
 Výběrové řízení s aukcí do 7.3.18  07.02.2018   soubor PDF
 Valná hromada Honební spol.  29.01.2018   soubor PDF

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu