Přerov nad Labem

Úřední deska 2014

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti František Kyclt 22.12.2014 15.01.2015 soubor PDF
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti František Kyclt 22.12.2014 15.01.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 4.12.2014 (výtah usnesení) 15.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Záměr obce na pronájem bytu č. p. 38 Přerov nad Labem 08.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí 03.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 1. veřejné zasedání 4.12.2014 26.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2015 19.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Nabídka společnosti FOR HELP 18.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 7.11.2014 (výtah usnesení) 18.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Vyjádření obecního úřadu k přecházení silnice před školou 03.11.2014 03.12.2014 soubor PDF
Svolání a konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob  KN (neznámý vlastník) 22.10.2014 03.12.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 22.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Veřejná reakce na výzvu zástupců volebních stran 22.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Zrušení úředních dnů 21.10.2014 05.11.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (výtah usnesení) 17.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Výsledky komunálních voleb 2014 11.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Rozhodnutí o pozemních komunikacích  na území obce Přerov n. L.
Příloha k rozhodnutí
10.10.2014 05.11.2014 soubor PDF
Pozvánka k Mezinárodnímu dni seniorů 02.10.2014 21.10.2014 soubor PDF
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 02.10.2014 18.11.2014 soubor PDF
Pozvánka a program 10. veřejného zasedání ZO 8.10.2014 25.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 18.10.2014 25.09.2014 21.10.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (výtah usnesení) 24.09.2014 22.10.2014 soubor PDF
Doplnění záměru na pronájem plynárenského zařízení o záměr na zřízení předkupního práva na plynárenské zařízení 24.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Záměr na pronájem plynárenského zařízení 10.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 – Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.
Opravený slepý rozpočet
04.09.2014 10.09.2014 soubor PDF
Dodatečné informace k veřejné zakázce – Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L. 03.09.2014 04.09.2014 soubor PDF
Pozvánka a program 9. veřejného zasedání zastupitelstva 10.9. 02.09.2014 24.09.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 13.8.2014 (v plném znění) 25.08.2014 24.09.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Přílohy
22.08.2014 10.09.2014 soubor PDF
Záměr na pronájem (pacht) pozemku ve vlastnictví obce 20.08.2014 10.09.2014 soubor PDF
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 20.08.2014 21.10.2014 soubor PDF
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 14.10.2014 20.08.2014 21.10.2014 soubor PDF
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.7.2014 07.08.2014 27.08.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 13.8. 05.08.2014 19.08.2014 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 01.08.2014 25.08.2014 soubor PDF
Záměr pronajmout (propachtovat) obecní pozemky 01.08.2014 27.08.2014 soubor PDF
Povolení stavby – Revitalizace centra obce (I. část) 30.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Povolení/ohlášení stavby – Oprava rybníka 30.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12. a 14.8.2014 23.07.2014 19.08.2014 soubor PDF
Oznámení o zahájení prací 23.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 30.7. 22.07.2014 01.08.2014 soubor PDF
Oznámeni silničního správního úřadu vč. přílohy – schématu 11.07.2014 19.08.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 29.7.2014 09.07.2014 30.07.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 27.6. 19.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Záměr prodat – pronajmout pozemky p.č. 968/9, 968/7 a 968/8 KN v k. ú. Přerov n. L. 17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Záměr prodat rozhlasovou ústřednu (zesilovač) 17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Přílohy
17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Mobilní svoz odpadu obsahujícího azbest 19.6.2014 v 11:30 17.06.2014 20.06.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 19.6. 11.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci 10.06.2014 17.06.2014 soubor PDF
Zrušení úředních dnů 11. a 18.6.2014 06.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Poptávka po úpravně vody pro školu a zdravotní středisko 30.5.2014 17.06.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (výtah usnesení) 29.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na setkání neziskových organizací Mikroregionu Polabí 5.6.2014 v 18 hod. 29.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 11.6., 12.6. a 18.6.2014 29.05.2014 20.06.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava Salvátorského rabníka:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Odkazy, kde lze stáhnout veškerou dokumntaci k veřejné zakázce:
http://www.uschovna.cz/zasilka/QITZDUJNXK4D6MY9-3ZV
http://www.uschovna.cz/zasilka/QIHXXDZY28CVGRCD-7AA
http://www.uschovna.cz/zasilka/QI9L7ZUZ8AHH6IAZ-X96
22.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – Revitalizace centra obce:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
22.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Přílohy k zadávací dokumentaci – revitalizace
Projektová dokumentace k revitalizaci
Výkaz/výměr – revitalizace
26.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky 16.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na projednávání Strategického plánu „SCLLD“ pro MAS Polabí 10.6.2014 v 19 hod. 15.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu MAS Polabí, o.p.s. 10.6. v 17,30 15.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Územní plán Přerov nad Labem – změna č. 1:
textová část
výkres základního členění území
výkres základního členění území – legenda
hlavní výkres
hlavní výkres – legenda
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci-legenda
koordinační výkres
koordinační výkres – legenda
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda
14.05.2014 02.07.2014 soubor PDF
Sdělení – návrh změny č. 1 územního plánu PnL 14.05.2014 02.07.2014 soubor PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 14.05.2014 29.05.2014 soubor PDF
Pozvánka a program zasedání zastupitelstva obce 21.5.2014 13.05.2014 29.05.2014 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 06.05.2014 20.05.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Polabí (15.5.-13h.) 30.04.2014 20.05.2014 soubor PDF
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Čištění a zajištění funkčnosti dešťové kanalizace s opravou vpustí“ 30.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Závěrečný účet za rok 2013 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2a) – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2b) – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – tabulka finančního vyrovnání se státním rozpočtem
30.04.2014 22.05.2014 soubor PDF
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2014 30.04.2014 10.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na schůzku k vybavení školních zahrad a veřejných parků dětskými prvky 29.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Oznámení zahájení řízení o zákaz vstupu do části honitby 25.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 16.04.2014 30.04.2014 soubor PDF
Záměr obce na pronájem bytu v PnL 15.04.2014 06.05.2014 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem (pacht) zemědělských pozemků 11.04.2014 10.06.2014 soubor PDF
Záměr obce na pronájem-prodej pozemků a nebytových prostor (p.č. 8/5,11 a st.p.č. 54/1 k.ú. PnL) 11.04.2014 29.04.2014 soubor PDF
Smlouva o zajišťování výkonu obecní policie 09.04.2014 06.05.2014 soubor PDF
Volby do EP – informace o počtu a sídlech volebních okrsků 08.04.2014 29.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) – oprava 02.04.2014 13.04.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 02.04.2014 25.04.2014 soubor PDF
Oznámení o nálezu psa – zveřejnění informace 02.04.2014 30.04.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 9.4.2014 01.04.2014 10.04.2014 soubor PDF
Výzva pro nedostatečně určené vlastníky v katastru nemovitostí 28.03.2014 15.04.2014 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. PnL 28.03.2014 15.04.2014 soubor PDF
Volby do Evropského parlamentu – počet členů volební komise  (na úřední desce od 20.3., zde nedopatřením od 9.4.) 20.03.2014 29.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) 20.03.2014 10.04.2014 soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí 12.03.2014 13.04.2014 soubor PDF
Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel 07.03.2014 10.04.2014 soubor PDF
Pozvánka na tiskovou konferenci 05.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 12.3.2014 04.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 11.3.2014 v 8,30 03.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Finanční úřad v Nymburce informuje veřejnost-daňové poplatníky 03.03.2014 10.09.2014 soubor PDF
Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 1165/9 k.ú. PnL 25.02.2014 29.05.2014 soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení „Revitalizace veřejných prostranství v obci“ – I. část 24.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení „Revitalizace veřejných prostranství v obci“ – I. část, komunikace a zpevněné plochy 24.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 27.2.2014 v 9,15 12.02.2014 03.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 27.2.2014 v 9 hod. 12.02.2014 03.03.2014 soubor PDF
Pozvánka MAS Polabí – komunitní projednání strategie rozvoje regionu 13.3.2014 v 17 hod. 12.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí-vrtaná studna 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 11.3.2014 v 8 hod. 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 10.3.2014 v 8 hod. 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 (výtah usnesení) 05.02.2014 24.02.2014 soubor PDF
Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2014 29.01.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 10 hod. 28.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 9,30 28.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 9 h. 24.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva 24.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Oznámení o nalezení psa 22.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 29.1.2014 21.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Usnesení-elektronická dražba 19.2.2014 ve 14,30 21.01.2014 24.02.2014 soubor PDF
Dodatek č. 1 k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky – „Rekonstrukce obecního rozhlasu s přechodem
na bezdrátový systém“
09.01.2014 21.01.2014 soubor PDF

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu