Přerov nad Labem

Úřední deska pro rok 2014

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti František Kyclt 22.12.2014 15.01.2015 soubor PDF
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti František Kyclt 22.12.2014 15.01.2015 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 4.12.2014 (výtah usnesení) 15.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Záměr obce na pronájem bytu č. p. 38 Přerov nad Labem 08.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí 03.12.2014 06.01.2015 soubor PDF
Pozvánka a program na 1. veřejné zasedání 4.12.2014 26.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2015 19.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Nabídka společnosti FOR HELP 18.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 7.11.2014 (výtah usnesení) 18.11.2014 08.12.2014 soubor PDF
Vyjádření obecního úřadu k přecházení silnice před školou 03.11.2014 03.12.2014 soubor PDF
Svolání a konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob  KN (neznámý vlastník) 22.10.2014 03.12.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 22.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Veřejná reakce na výzvu zástupců volebních stran 22.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Zrušení úředních dnů 21.10.2014 05.11.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (výtah usnesení) 17.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Výsledky komunálních voleb 2014 11.10.2014 13.11.2014 soubor PDF
Rozhodnutí o pozemních komunikacích  na území obce Přerov n. L.
Příloha k rozhodnutí
10.10.2014 05.11.2014 soubor PDF
Pozvánka k Mezinárodnímu dni seniorů 02.10.2014 21.10.2014 soubor PDF
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 02.10.2014 18.11.2014 soubor PDF
Pozvánka a program 10. veřejného zasedání ZO 8.10.2014 25.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 18.10.2014 25.09.2014 21.10.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (výtah usnesení) 24.09.2014 22.10.2014 soubor PDF
Doplnění záměru na pronájem plynárenského zařízení o záměr na zřízení předkupního práva na plynárenské zařízení 24.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Záměr na pronájem plynárenského zařízení 10.09.2014 10.10.2014 soubor PDF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 – Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.
Opravený slepý rozpočet
04.09.2014 10.09.2014 soubor PDF
Dodatečné informace k veřejné zakázce – Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L. 03.09.2014 04.09.2014 soubor PDF
Pozvánka a program 9. veřejného zasedání zastupitelstva 10.9. 02.09.2014 24.09.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 13.8.2014 (v plném znění) 25.08.2014 24.09.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Přílohy
22.08.2014 10.09.2014 soubor PDF
Záměr na pronájem (pacht) pozemku ve vlastnictví obce 20.08.2014 10.09.2014 soubor PDF
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 20.08.2014 21.10.2014 soubor PDF
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 14.10.2014 20.08.2014 21.10.2014 soubor PDF
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.7.2014 07.08.2014 27.08.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 13.8. 05.08.2014 19.08.2014 soubor PDF
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 01.08.2014 25.08.2014 soubor PDF
Záměr pronajmout (propachtovat) obecní pozemky 01.08.2014 27.08.2014 soubor PDF
Povolení stavby – Revitalizace centra obce (I. část) 30.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Povolení/ohlášení stavby – Oprava rybníka 30.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12. a 14.8.2014 23.07.2014 19.08.2014 soubor PDF
Oznámení o zahájení prací 23.07.2014 13.11.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 30.7. 22.07.2014 01.08.2014 soubor PDF
Oznámeni silničního správního úřadu vč. přílohy – schématu 11.07.2014 19.08.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 29.7.2014 09.07.2014 30.07.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 27.6. 19.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Záměr prodat – pronajmout pozemky p.č. 968/9, 968/7 a 968/8 KN v k. ú. Přerov n. L. 17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Záměr prodat rozhlasovou ústřednu (zesilovač) 17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ v Přerově n. L.:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Přílohy
17.06.2014 03.07.2014 soubor PDF
Mobilní svoz odpadu obsahujícího azbest 19.6.2014 v 11:30 17.06.2014 20.06.2014 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva 19.6. 11.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci 10.06.2014 17.06.2014 soubor PDF
Zrušení úředních dnů 11. a 18.6.2014 06.06.2014 02.07.2014 soubor PDF
Poptávka po úpravně vody pro školu a zdravotní středisko 30.5.2014 17.06.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (výtah usnesení) 29.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na setkání neziskových organizací Mikroregionu Polabí 5.6.2014 v 18 hod. 29.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 11.6., 12.6. a 18.6.2014 29.05.2014 20.06.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava Salvátorského rabníka:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Odkazy, kde lze stáhnout veškerou dokumntaci k veřejné zakázce:
http://www.uschovna.cz/zasilka/QITZDUJNXK4D6MY9-3ZV
http://www.uschovna.cz/zasilka/QIHXXDZY28CVGRCD-7AA
http://www.uschovna.cz/zasilka/QI9L7ZUZ8AHH6IAZ-X96
22.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Veřejná zakázka malého rozsahu – Revitalizace centra obce:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
22.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Přílohy k zadávací dokumentaci – revitalizace
Projektová dokumentace k revitalizaci
Výkaz/výměr – revitalizace
26.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky 16.05.2014 10.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na projednávání Strategického plánu „SCLLD“ pro MAS Polabí 10.6.2014 v 19 hod. 15.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu MAS Polabí, o.p.s. 10.6. v 17,30 15.05.2014 17.06.2014 soubor PDF
Územní plán Přerov nad Labem – změna č. 1:
textová část
výkres základního členění území
výkres základního členění území – legenda
hlavní výkres
hlavní výkres – legenda
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci-legenda
koordinační výkres
koordinační výkres – legenda
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda
14.05.2014 02.07.2014 soubor PDF
Sdělení – návrh změny č. 1 územního plánu PnL 14.05.2014 02.07.2014 soubor PDF
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 14.05.2014 29.05.2014 soubor PDF
Pozvánka a program zasedání zastupitelstva obce 21.5.2014 13.05.2014 29.05.2014 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 06.05.2014 20.05.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Polabí (15.5.-13h.) 30.04.2014 20.05.2014 soubor PDF
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Čištění a zajištění funkčnosti dešťové kanalizace s opravou vpustí“ 30.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Závěrečný účet za rok 2013 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2a) – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2b) – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – tabulka finančního vyrovnání se státním rozpočtem
30.04.2014 22.05.2014 soubor PDF
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2014 30.04.2014 10.06.2014 soubor PDF
Pozvánka na schůzku k vybavení školních zahrad a veřejných parků dětskými prvky 29.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Oznámení zahájení řízení o zákaz vstupu do části honitby 25.04.2014 15.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 16.04.2014 30.04.2014 soubor PDF
Záměr obce na pronájem bytu v PnL 15.04.2014 06.05.2014 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem (pacht) zemědělských pozemků 11.04.2014 10.06.2014 soubor PDF
Záměr obce na pronájem-prodej pozemků a nebytových prostor (p.č. 8/5,11 a st.p.č. 54/1 k.ú. PnL) 11.04.2014 29.04.2014 soubor PDF
Smlouva o zajišťování výkonu obecní policie 09.04.2014 06.05.2014 soubor PDF
Volby do EP – informace o počtu a sídlech volebních okrsků 08.04.2014 29.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) – oprava 02.04.2014 13.04.2014 soubor PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 02.04.2014 25.04.2014 soubor PDF
Oznámení o nálezu psa – zveřejnění informace 02.04.2014 30.04.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 9.4.2014 01.04.2014 10.04.2014 soubor PDF
Výzva pro nedostatečně určené vlastníky v katastru nemovitostí 28.03.2014 15.04.2014 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. PnL 28.03.2014 15.04.2014 soubor PDF
Volby do Evropského parlamentu – počet členů volební komise  (na úřední desce od 20.3., zde nedopatřením od 9.4.) 20.03.2014 29.05.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) 20.03.2014 10.04.2014 soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí 12.03.2014 13.04.2014 soubor PDF
Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel 07.03.2014 10.04.2014 soubor PDF
Pozvánka na tiskovou konferenci 05.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 12.3.2014 04.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 11.3.2014 v 8,30 03.03.2014 18.03.2014 soubor PDF
Finanční úřad v Nymburce informuje veřejnost-daňové poplatníky 03.03.2014 10.09.2014 soubor PDF
Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 1165/9 k.ú. PnL 25.02.2014 29.05.2014 soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení „Revitalizace veřejných prostranství v obci“ – I. část 24.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení „Revitalizace veřejných prostranství v obci“ – I. část, komunikace a zpevněné plochy 24.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 27.2.2014 v 9,15 12.02.2014 03.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 27.2.2014 v 9 hod. 12.02.2014 03.03.2014 soubor PDF
Pozvánka MAS Polabí – komunitní projednání strategie rozvoje regionu 13.3.2014 v 17 hod. 12.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí-vrtaná studna 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 11.3.2014 v 8 hod. 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 10.3.2014 v 8 hod. 11.02.2014 18.03.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 (výtah usnesení) 05.02.2014 24.02.2014 soubor PDF
Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2014 29.01.2014 18.03.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 10 hod. 28.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 9,30 28.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 6.2.2014 v 9 h. 24.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva 24.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Oznámení o nalezení psa 22.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 29.1.2014 21.01.2014 11.02.2014 soubor PDF
Usnesení-elektronická dražba 19.2.2014 ve 14,30 21.01.2014 24.02.2014 soubor PDF
Dodatek č. 1 k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky – „Rekonstrukce obecního rozhlasu s přechodem
na bezdrátový systém“
09.01.2014 21.01.2014 soubor PDF

 

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu