Přerov nad Labem

Úřední hodiny a kontakty

 

Adresa obecního úřadu

Základní kontaktní informace

Obecní úřad Přerov nad Labem 38 289 16 Přerov nad Labem Telefon:   +420 325 565 274e-mail:     obecni.urad@prerovnl.cz

Dotazy, náměty a připomínky zasílejte na email: dotazy@prerovnl.cz

Vaše otázky Vám rádi zodpovíme emailem, případně na nejbližším veřejném zasedání.

Děkujeme za náměty

 

Úřední hodiny v budově OÚ

Ověřování podpisů, přihlašování k pobytu, podatelna, poskytování informací, pokladna
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  Středa:  8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 Pouze po předchozí domluvě možno domluvit schůzku v jiném termínu od pondělí do pátku.
Starosta pro občany v úředních dnech
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  Středa:  8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 Pouze po předchozí domluvě možno domluvit schůzku v jiném termínu od pondělí do pátku
Místostarostka pro občany 
vždy ve středu od 8:00 do 10:00 v jiném termínu je možné domluvit si schůzku pouze po předchozí domluvě

Telefonický kontakt OÚ

Obecní úřad – pevná linka 325 565 274 po – pá 08.00 až 17.00
Starosta – mobil 724 224 832 po – pá 07.00 až 19.00
Místostarostka – mobil 725 021 414 po – pá 08.00 až 20.00
Péče o veřejná prostranství 724 733 322 po – pá 07.00 až 15.00
Hlášení poruch automat ekovoda 325 565 274 po – pá 08.00 až 17.00
Hlášení poruch veřejného osvětlení 325 565 274 po – pá 07.00 až 19.00
Hlášení poruch kanalizace 723 912 325, 723 912 370 po – pá 07.00 až 19.00

Poznámka: 1. Prosíme respektujte polední přestávky, krátkodobou nedostupnost, účast na jednáních 2. Zástupci OÚ jsou na mobilech dostupní v nálehavých případech i mimo uvedené hodiny

Organizační struktura obecního úřadu

volení představitelé obce      (kontakt aj. viz. zastupitelstvo obce)
uvolněný starosta  Petr Baumruk starosta@prerovnl.cz
neuvolněná místostarostka  Mgr. Alena Bakošová mistostarosta@prerovnl.cz
zaměstnanci obce v hlavním pracovním poměru – administrativa
samostatný referent  Aneta Střížková    aneta.neuhauselova@prerovnl.cz
   
zaměstnanci obce v hlavním pracovním poměru – úklid a údržba
úklid a údržba budovy obecního úřadu a zdravotního střediska  Iveta Svobodová
údržba zeleně a úklid veřejných prostranství, zamykání a odmykání hřbitova  Blanka Zbyňová, Jiří Burger
Provozně technický pracovník (kanalizace, ČOV, údržba obce)  Robert Günther
další zaměstnanci obce ve vedlejším pracovním poměru 
stavební komise aj.  
zápisy ze zasedání a další administrativa  
analýzy pozemků  

Tato stránka byla aktualizována 6.2.2018

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu