Přerov nad Labem

Užitečné informace

Na tomto místě naleznete užitečné návody, informace a odkazy na Vámi řešené běžné životní situace při styku se státními úředníky. Budeme se snažit Vám poskytnout úplné informace, dále dokumenty (formuláře) ke stažení a mnoho dalších užitečných informací. Pokud by jste měli zájem o další informace, popřípadě nějaké specifické formuláře apod., tak se obraťte na náš úřad popř. na našeho správce webu.

Bezplatné a nezávislé poradenství Občanské poradny Nymburk

Občanská poradna Nymburk, o. s. je nestátní nezisková organizace s devítiletou tradicí. Nabízí bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Jejich pobočky fungují v sedmi městech Středočeského kraje (Mladá Boleslav, Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Milovice, Nymburk, Kolín a Kutná Hora). V současné době jsou provozovány tři sociální služby – občanská poradna, centrum pro pomoc obětem a intervenční centrum. Rovněž poskytuje preventivně vzdělávací akce (besedy, přednášky, školení). Podrobnější informace lze získat na webových stránkách www.opnymburk.cz.

Rozpis konzultačních hodin naleznete zde.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Více informací naleznete zde.

Občanské průkazy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Více informací naleznete zde.

Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení„, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006.

Cestovní doklady

Více informací naleznete zde.

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Více informací naleznete zde.

Správní úřady s působností pro obec – odkazy

Finanční úřad v Nymburku

Katastrální úřad pro SČ se sídlem v Praze – Kat. prac. Nymburk

MÚ Lysá nad Labem – Matrika

MÚ Lysá nad Labem – Stavební úřad

Celní úřad Kolín

MÚ Lysá nad Labem – Obecní živnostenský úřad

MÚ Lysá nad Labem – Odbor dopravně-správních agend

MÚ Lysá nad Labem Lysá nad Labem – Odbor školství

Úřad práce v Nymburku – DiP Lysá nad Labem

Územní vojenská správa Kolín

Česká obchodní inspekce – inspektorát Střední Čechy

Institut technické inspekce – pobočka pro Prahu a střední Čechy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Nymburk

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Inspektorát Nymburk

Okresní soud v Nymburku

Okresní státní zastupitelství Nymburk

OSSZ Nymburk

Státní rostlinolékařská správa – odbor Praha a střední Čechy

Úřad práce v Nymburku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště

Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Nymburk

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Nymburk

ČSÚ – pro Středočeský kraj (sídlo Praha)

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Ústřední pracoviště

Krajský úřad – Středočeský kraj

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Obvodní báňský úřad v Kladně

Státní oblastní archiv v Praze

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Praze

ÚZIS – krajský odbor Středočeský kraj

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu