Přerov nad Labem

Užitečné informace

Na tomto místě naleznete užitečné návody, informace a odkazy na Vámi řešené běžné životní situace při styku se státními úředníky. Budeme se snažit Vám poskytnout úplné informace, dále dokumenty (formuláře) ke stažení a mnoho dalších užitečných informací. Pokud by jste měli zájem o další informace, popřípadě nějaké specifické formuláře apod., tak se obraťte na náš úřad popř. na našeho správce webu.

Bezplatné a nezávislé poradenství Občanské poradny Nymburk

Občanská poradna Nymburk, o. s. je nestátní nezisková organizace s devítiletou tradicí. Nabízí bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Jejich pobočky fungují v sedmi městech Středočeského kraje (Mladá Boleslav, Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Milovice, Nymburk, Kolín a Kutná Hora). V současné době jsou provozovány tři sociální služby – občanská poradna, centrum pro pomoc obětem a intervenční centrum. Rovněž poskytuje preventivně vzdělávací akce (besedy, přednášky, školení). Podrobnější informace lze získat na webových stránkách www.opnymburk.cz.

Rozpis konzultačních hodin naleznete zde.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Více informací naleznete zde.

Občanské průkazy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Více informací naleznete zde.

Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení„, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006.

Cestovní doklady

Více informací naleznete zde.

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Více informací naleznete zde.

Správní úřady s působností pro obec – odkazy

Finanční úřad v Nymburku

Katastrální úřad pro SČ se sídlem v Praze – Kat. prac. Nymburk

MÚ Lysá nad Labem – Matrika

MÚ Lysá nad Labem – Stavební úřad

Celní úřad Kolín

MÚ Lysá nad Labem – Obecní živnostenský úřad

MÚ Lysá nad Labem – Odbor dopravně-správních agend

MÚ Lysá nad Labem Lysá nad Labem – Odbor školství

Úřad práce v Nymburku – DiP Lysá nad Labem

Územní vojenská správa Kolín

Česká obchodní inspekce – inspektorát Střední Čechy

Institut technické inspekce – pobočka pro Prahu a střední Čechy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Nymburk

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Inspektorát Nymburk

Okresní soud v Nymburku

Okresní státní zastupitelství Nymburk

OSSZ Nymburk

Státní rostlinolékařská správa – odbor Praha a střední Čechy

Úřad práce v Nymburku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště

Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Nymburk

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Nymburk

ČSÚ – pro Středočeský kraj (sídlo Praha)

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Ústřední pracoviště

Krajský úřad – Středočeský kraj

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Obvodní báňský úřad v Kladně

Státní oblastní archiv v Praze

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Praze

ÚZIS – krajský odbor Středočeský kraj

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Ve středu 5.12. v předvečer svátku sv.Mikuláše přijede do Přerova pekelný vůz plný pekelníků a možná i andělů. Pro hodné děti za básničku či písničku budou mít pekelníci  malou odměnu.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet HUDEBNÍ  ADVENTNĚ  LADĚNĚ VYSTOUPENÍ, které začne úderem 15. hodiny.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční JARMARK . S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu