Přerov nad Labem

Městečko Open Air, fólklor tak i jinak

Dne: 9.06.2013
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Městečko Open Air, fólklor tak i jinak

Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne s Dykytou. Hudba, tanec, jídlo, pití… a to vše pod širým nebem!

16. června od 14:00 hodin.
Letošní Městečko Open Air bude speciální! 3.ročník je totiž i oslavou 25. výročí založení souboru Dykyta.
O zábavu diváků se kromě Dykyty postarají i naši hosté, kterými budou významný folklórní soubor Lipka z Pardubic (tedy také z Polabí),
dále přední amatérský divadelní soubor z Toušeně a již tradičně také Dětský folklórní soubor Šáteček.
Věříme, že tato atraktivní nabídka přiláká do hlediště spoustu diváků. Byla by škoda přijít o zajímavou odpolední akci, která bude na závěr
korunována překvapením, jaké tu ještě nebylo!
Těšíme se na Vás Vaše Dykyta

Dotazníkové šetření – červen 2013

Dne: 6.06.2013
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotazníkové šetření – červen 2013

Obec Přerov nad Labem pořádá dotazníkové šetření názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce. Pořádání dotazníkového šetření projednávalo zastupitelstvo obce na svém březnovém, dubnovém a květnovém veřejném zasedání. Nejen občané trale hlášení k pobytu v obci, ale také majitelé staveb a cizinci (vymezení v pokynech), budou moci vyjádřit svůj postoj k otázce budoucího připojení k připravovanému vodovodu a k mnoha dalším tématům. Cílem je získat podněty občanů k dalšímu rozhodování zastupitelstva, k fungování obecního úřadu, k přípravě strategického plánu obce a vůbec směřování obce.

Organizačně zajišťuje dotazníkové šetření obecní úřad – 6. června by měly být do všech schránek rozneseny obálky s pokyny a dotazníky. Vyplněné dotazníky bude možno odevzdat ve dnech 12., 14. a 15. června do urny na obcením úřadě. Přesné vymezení hodin a další informace k průběhu naleznete v dopise zastupitelstva obce a také v aktuálním vydání Přerovských Listů. Na seriózní průběh odevzdávání vyplněných dotazníků bude dohlížet komise podobně jako u voleb. Členem komise se může stát kterýkoli zájemce, který se přihlásí na obecní úřad do 10. 6. 2013.

Vítání občánků 2013

Dne: 1.06.2013
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vítání občánků 2013

V neděli 26. května 2013 se proměnily prostory Bednárny v místním skanzenu na obřadní síň, kde bylo slavnostně uvítáno 10 nových občánků naší obce. V Přerově nad Labem se narodilo od dubna 2012 do května 2013 celkem 13 dětí.  Nejmladší obyvatele přivítala místostarostka obce Irena Gregárková s panem zastupitelem Luďkem Dvořákem. Novým občánkům, rodičům, prarodičům a dalším hostům přišly zpříjemnit básničkami a písničkami obřad děti z místní základní školy pod vedením paní učitelky Kolenské. Poděkování patří paní Daně Matějčkové, zaměstnancům obce a skanzenu za přípravu této akce.

Seznam vítaných občánků: Beata Gondeková (červenec 2012), Natálie Hejná (červen 2012), Veronika Hejná (srpen 2012), Damián Kolenský (květen 2012), Kryštof Měchura (červenec 2012), Oldřich Pánek (listopad 2012), Vítězslav Šíma ( únor 2013), Štěpán Trbušek (srpen 2012), Pavel Veselý (červenec 2012), Vojtěch Zvěřina (leden 2013).

Muzejní noc ve skanzenu

Dne: 1.06.2013
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Muzejní noc ve skanzenu

 

V sobotu 25. května již třetím rokem ožil skanzen při příležitosti muzejní noci. Víc než 100 dobově oblečených dobrovolníků se přeneslo v čase a na tři hodiny se ocitli v roce 1913. Nakonec se na všechny usmálo i sluníčko.  Poděkování patří všem, kdo se na této nádherné akci podíleli a vykouzlili úsměvy nejen dětí, ale i dospělých.

Dětský den

Dne: 29.05.2013
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dětský den

AKCE ZRUŠENA: z důvodu vytrvalého deště.

V sobotu 1. června 2013 se uskuteční Dětský den  na fotbalovém hřišti TJ Sokol.

Začátek akce je v 15:00 hodin.

Pro děti všeho věku, bude připravena dobrá zábava a spousta soutěží. Hasiči nás seznání s technikou a připraví pěnu na hraní a klouzání.

O dobrou zábavu se postará skvělá muzika.

Od 18:00 hodin Disco pro malé. Od 21:00 Electro a světelná/lasery show.

Občerstvení zajištěno.

Na setkání se těší „Maminky dětem“

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu