Přerov nad Labem

Běh pohádkovým lesem 2013

Dne: 5.05.2013
Autor: Obec

Letos se našem krásném lužním lese objevila řada pohádkových bytostí, které potěšily nejen děti, ale i řadu dospělých.

Všem, kdo pomohli se zajištěním této akce, patří poděkování. Největší odměnou byly rozzářené oči dětí a úsměvy dospělých.

Akci uspořádaly „Maminky dětem“ za finanční podpory obce Přerov nad Labem.

Den země

Dne: 5.05.2013
Autor: Obec

V sobotu 13.4. 2013 se uskutečnila brigáda u příležitosti Dne Země, kterou zorganizovala obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a TJ Sokolu.

Podařilo se vyčistit příkopy podél silnice III. třídy na Čelákovice a Semice, dále byl uklizen prostor u Kounického potoka na Sojčím Vršku.

Poděkování patří všem, kdo se akce zúčastnil a pomohl zlepšit životní prostředí v naší obci.

Autor: Obec Přerov nad Labem

 

Pálení Čarodějnic

Dne: 25.04.2013
Autor: Obec

Sbor dobrovolných hasičů Váz zve na tradiční pálení Čarodějnic u Bezedny.

Akce se koná v úterý 30. dubna 2013. 

Zapálení ohně bude mezi 19:00 a 20:00 hodinou.

Autor. Sbor dobrovolných hasičů

 

Běh pohádkovým lesem

Dne: 25.04.2013
Autor: Obec

V úterý 30.dubna 2013 se koná Běh pohádkovým lesem.

Začátek pohádkové trasy je v lužním lese pod skanzenem, konec pohádkové trasy u hřiště TJ Sokol.

Vstup do pohádkového lesa mezi 16:00 a 17:00 hodinou. 

V případě nepříznivého počasí změna vyhrazena.

Na Vaši účast se těší „Maminky dětem“.

 


Srdečně zveme všechny Přerováky na poutní mši svatou

která se bude konat v neděli 28. dubna 2013. 

Mše začíná v 9: 30, povede ji P. Michal Kaplánek.

Po skončení mše bude už tradičně následovat pouť ke kapličce sv. Vojtěcha,

sejdeme se v 10:30 před kostelem.

Těšíme se na shledanou.

Autor: Farníci z kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem

 

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

22.dubna se můžete připojit k poutníkům jdoucím ke kapličce sv. Vojtěcha

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu