Přerov nad Labem

Školní jarmark otvírá advent

Dne: 26.11.2017
Autor: admin

jarmark2017

Koncert pro dobrou věc

Dne: 26.11.2017
Autor: admin

Poslední listopadové nedělní odpoledne si můžete užít zajímavý hudební projekt, který zároveň pomůže obyvatelům Domova sídlícího na zámku v Lysé. Pozvánku připojujeme:

Zamek2

 

Advent se blíží…

Dne: 14.11.2017
Autor: admin

… pomalu, ale jistě se spolu s klesající teplotou blíží i adventní svátky. A co by to bylo za advent bez společného setkání přátel a sousedů ať již u rozsvícení stromečku, které proběhne v neděli 3.12. nebo na tradičním školním Jarmarku. Tyto akce budeme ještě avizovat.

Milovníci vánoční muziky se určitě potkají třeba na koncertu Dykyty  ve čtvrtek 21.12. v KD v Čelákovicích od 19:00 hodin nebo na jiném předvánočním koncertu. Nabízíme například tip již na listopad, na 26.11. od 15:00 hodin na Zámecké prozpěvování sborů v Domově Na zámku, kde výtěžek koncertu podpoří tamní seniory. Poslechnout si můžete vystoupení Smíšeného sboru sv.Cecílie z Poděbrad a Chrámového sboru u sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Dykyta vanoce

 

V sobotu 11.11.2017 budou slavit všichni Martinové svůj svátek. Všichni v Přerově navíc mohou oslavit v kruhu rodinném či s přáteli také to, že je Přerovské posvícení. A k posvícení kromě dobrého jídla patří i posvícenská muzika. Po dobře propečené martinské huse k obědu je potřeba trochu vytrávit. A v tom Vám pomůže odpolední vycházka ke Skanzenu, kde můžete od 15:00 přivítat přijíždějícího sv.Martina. To , zda dorazí na bílém koni i s vločkami nebo zda to bude vraník na blátě, necháme předpovědět meterology.  Bez ohledu na počasí pak můžete v oslavách pokračovat večer od 20:00 hodin v hostinci Na růžku, kde pro Vás naši hasiči připravili posvícenskou zábavu.

Pozvánky na obě akce připojujeme níže a všechny spoluobčany srdečně zveme.PLAKÁT-Martin-05

Posviceni_17

Akce na sobotní podvečer není určena žádným strašpytlům!!  Do houstnoucí tmy vyrazí lampiónový průvod v sobotu 4.11. po 17:00 hodině ze Zámecké zahrady. Podrobnosti připojujeme:

Lampion_2017

 

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

22.dubna se můžete připojit k poutníkům jdoucím ke kapličce sv. Vojtěcha

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu