Přerov nad Labem

Posvícenská zábava

Dne: 9.11.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Posvícenská zábava

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem Vás srdečně zve na Posvícenskou zábavu, která se koná v sobotu 12.11.2011 v Hostinci U Skanzenu. K tanci a poslechu hraje kapela Veselá kráva band. Těšit se můžete na bohatou tombolu! Více zde.

Drakiáda

Dne: 2.11.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Drakiáda

V sobotu 22.10. 2011 se uskutečnila tradiční Drakiáda Na Vrších. V letošním roce nám vítr nefoukal, ale i tak draci na chvíli vzlétli a všichni si zábavu užili za nádherného slunečného podzimního dne. Na děti i dospělé čekaly odměny za úsilí, které bylo potřeba ke vzletu nádherných draků. Fotografie z akce naleznete zde.

Drakiáda

Dne: 19.10.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Drakiáda

V sobotu 22.10. 2011 se uskuteční Drakiáda Na Vrších. Sraz účastníků je v 15:00 hodin, v 15:30 rozlet draků a v 16:00 vyhlášení výsledků. Těšíme se na Vás.

 

Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha

Dne: 15.10.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha

V úterý 1.11. se konala beseda na téma: Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha. Přednášejícím byl Robert Kopp, technický administrátor vikariátu Stará Boleslav. Dozvěděli jsem se spoustu zajimavého o historii, současném stavu kostela, o možnostech financování opravy kostela apod. Všem posluchačům děkujeme, že si našli čas a besedu navštívili.

Netradiční loučení s prázdninami

Dne: 21.09.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Netradiční loučení s prázdninami

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem uspořádala Netradiční loučení s prázdninami na školní zahradě v sobotu 19. září 2011. Za krásného letního počasí jsme pokračovali ve výsadbě stromů a keřů. S prací jsme byli brzy hotovy, protože dorazilo více pomocníků než při 1. etapě sázení. Více se dočtete zde. Fotografie z akce naleznete zde.

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu