Přerov nad Labem

V úterý 1.11. se konala beseda na téma: Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha. Přednášejícím byl Robert Kopp, technický administrátor vikariátu Stará Boleslav. Dozvěděli jsem se spoustu zajimavého o historii, současném stavu kostela, o možnostech financování opravy kostela apod. Všem posluchačům děkujeme, že si našli čas a besedu navštívili.

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem uspořádala Netradiční loučení s prázdninami na školní zahradě v sobotu 19. září 2011. Za krásného letního počasí jsme pokračovali ve výsadbě stromů a keřů. S prací jsme byli brzy hotovy, protože dorazilo více pomocníků než při 1. etapě sázení. Více se dočtete zde. Fotografie z akce naleznete zde.

V sobotu 08. října 2011 proběhne „Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru“. Dále bude na objemné odpady od pátku 7.10.2011 od 16:00 hodin do soboty 8.10.2011 do 11:00 hodin přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery, a to na stanoviště Na Plácku a u kostela. Více se dozvíte v přiloženém letáku zde.

Je po žních a léto se pomalu přehouplo do podzimu, obilná pole jsou již zorána a úroda je v sýpkách. V Přerově nad Labem jsme v sobotu 17. září také oslavili konec žní. Opět jsme se vrátili o sto let zpět a uspořádali dožínkovou slavnost. Nejdůležitější částí oslavy, nazvané V zámku a podzámčí, byl dožínkový průvod a předávání dožínkového věnce arcivévodovi Ludvíku Salvátoru Toskánskému. Oslava se neodehrávala pouze ve skanzenu, ale rozšířili jsme ji i na zámek, který nám Český rozhlas otevřel v rámci Dnů evropského dědictví. Dožínkový průvod začal dole ve skanzenu, na dvoře roubené chalupy z Kovanic, kde chasa vracející se z pole předala hospodáři poslední snop jakožto symbol celé úrody. Dostali za to od hospodáře věnec a za zpěvu a tance jej nesli na zámek Ludvíku Salvátoru, který za zvuku fanfár a za účasti Městské historické gardy z Brandýsa nad Labem poděkoval a pozval chasu k připravené hostině. Hráli jim k tomu folklórní soubory Šáteček a Dykyta, kteří tančili a zpívali v zámku i ve skanzenu až do večera. Když se večer zavírala brána zámku, bylo nám všem úzko při pomyšlení, že se další dožínková slavnost možná na zámku už konat nebude, protože nevíme, jak nakonec Český rozhlas se zámkem naloží. Více se dočtete zde. Vyšlo v Nymburském deníku. Fotografie z akce naleznete zde.

Obec Přerov nad Labem uspořádala v neděli 28. srpna 2011 Koncert hasičské dechové hudby na Zámecké zahradě v Přerově nad Labem. Za krásného letního počasí jsme společně s mnoha spoluobčany všech věkových kategorií poslouchali výběr ze skladeb známých skladatelů české dechové hudby F.Kmocha, J.Fučíka, J.Vejvody, K.Vacka, J.Poncara, V.Vačkáře a dalších. Učinkovala: Hasičská dechovka Lysá nad Labem. Dirigoval: Pavel Stříbrný. Sólisté: Alena Moravcová a Josef Homola.

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu