Přerov nad Labem

Drakiáda

Dne: 2.11.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Drakiáda

V sobotu 22.10. 2011 se uskutečnila tradiční Drakiáda Na Vrších. V letošním roce nám vítr nefoukal, ale i tak draci na chvíli vzlétli a všichni si zábavu užili za nádherného slunečného podzimního dne. Na děti i dospělé čekaly odměny za úsilí, které bylo potřeba ke vzletu nádherných draků. Fotografie z akce naleznete zde.

Drakiáda

Dne: 19.10.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Drakiáda

V sobotu 22.10. 2011 se uskuteční Drakiáda Na Vrších. Sraz účastníků je v 15:00 hodin, v 15:30 rozlet draků a v 16:00 vyhlášení výsledků. Těšíme se na Vás.

 

Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha

Dne: 15.10.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha

V úterý 1.11. se konala beseda na téma: Příprava rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha. Přednášejícím byl Robert Kopp, technický administrátor vikariátu Stará Boleslav. Dozvěděli jsem se spoustu zajimavého o historii, současném stavu kostela, o možnostech financování opravy kostela apod. Všem posluchačům děkujeme, že si našli čas a besedu navštívili.

Netradiční loučení s prázdninami

Dne: 21.09.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Netradiční loučení s prázdninami

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem uspořádala Netradiční loučení s prázdninami na školní zahradě v sobotu 19. září 2011. Za krásného letního počasí jsme pokračovali ve výsadbě stromů a keřů. S prací jsme byli brzy hotovy, protože dorazilo více pomocníků než při 1. etapě sázení. Více se dočtete zde. Fotografie z akce naleznete zde.

Mobilní svoz odpadů v Přerově nad Labem

Dne: 21.09.2011
Autor: Obec
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilní svoz odpadů v Přerově nad Labem

V sobotu 08. října 2011 proběhne „Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru“. Dále bude na objemné odpady od pátku 7.10.2011 od 16:00 hodin do soboty 8.10.2011 do 11:00 hodin přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery, a to na stanoviště Na Plácku a u kostela. Více se dozvíte v přiloženém letáku zde.

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu