Přerov nad Labem

Podtlaková kanalizace

Obec Přerov nad Labem má na většině svého území vybudovánu dešťovou kanalizaci a na celém souvisle zastavěném území obce je vybudována podtlaková (vakuová) splašková kanalizace systému ROEDIGER. Podtlaková (vakuová) kanalizace tvoří alternativní systém odvedení odpadních vod použitelný v určitých podmínkách, které jsou v daném území pro klasické odvedení odpadních vod z nemovitostí definované jako složité. Více na www.vacuumglobal.cz – (venkovní podtlakové systémy – popis, výhody, použití, provoz.) a na www.sylak.cz nebo www.inprojekt.cz. V Přerově nad Labem byla vybudována první podtlaková (vakuová) kanalizace systému ROEDIGER v České republice.

Podtlaková kanalizace nám umožnila odkanalizování rovinatého území s vysokou hladinou spodní vody v obci ležící na obou březích Kounického potoka v blízkosti řeky Labe.

 • Projektant podtlakové kanalizace – in Projekt Louny Engineereng s.r.o.
 • Projektant ČOV pro 1300 EO – VK Projekt Pardubice
 • Dodavatel stavby podtlakové kanalizace a ČOV – Sylak – Brebera, Chrudim
 • Zahájení stavby ČOV a I. etapy podtlakové kanalizace 10/95 – ukončení 9/97
 • Zahájení stavby II. etapy podtlakové kanalizace 9/96 – ukončení 11/98
 • Provozovatelem podtlakové kanalizace a ČOV v Přerově nad Labem je nyní společnost Vacuum Global s.r.o. Louny

Podtlaková kanalizace a čistírna odpadních vod byla vybudována v době starostování pana Jiřího Beneše za finanční podpory (dotace a půjčka) od Státního fondu životního prostředí, občanů a obce Přerov nad Labem. Naši spoluobčané se podíleli na financování ekologické investice, která nám v obci Přerov nad Labem zajistila zlepšení životního prostředí a ochranu vodních zdrojů v domovních studních. Půjčka byla SFŽP v předstihu řádně splacena.

Náhled do historie stavby

 • Prosinec 1994 – rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí podpory na ČOV a na I. etapu stavby kanalizace.
 • Červen 1995 – podepsání smlouvy s dodavatelem stavby – Sylak Chrudim.
 • Říjen 1995 – stavební povolení v právní moci, 22.10.1995 byly zahájeny zemní práce na staveništi ČOV.
 • Listopad 1995 – 15.11.1995 byly zahájeny výkopové práce pro kanalizaci v obci.
 • Prosinec 1995 – seminář – podtlaková kanalizace – den otevřených prací na stavbě.
 • Červenec 1997 – 10.7.1997 byla spuštěna vakuová čerpadla, zahájení komplexních zkoušek systému Roediger a ČOV. Dne 16.7.1997 byly připojeny první objekty na kanalizaci. Prvním připojeným domem bylo č.p. 40, kde měl vlastník nemovitosti řádně vybudovanou přípojku. Dne 31.7.1997 byla kolaudace ČOV a I. etapy podtlakové kanalizace – zkrácení termínu výstavby.
 • Září 1997 – 16. a 17.9.1997 – seminář – alternativní způsob odkanalizování sídel a lokalit – slavnostní zahájení trvalého provozu podtlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Ve středu 5.12. v předvečer svátku sv.Mikuláše přijede do Přerova pekelný vůz plný pekelníků a možná i andělů. Pro hodné děti za básničku či písničku budou mít pekelníci  malou odměnu.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet HUDEBNÍ  ADVENTNĚ  LADĚNĚ VYSTOUPENÍ, které začne úderem 15. hodiny.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční JARMARK . S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu