Přerov nad Labem

Právnické subjekty

 

Flockování – Bytové doplňky Vratislav Židlický

289 16 Přerov nad Labem 36 (Přerovská obora), tel./fax: +420 325 565 405, mobil: +420 602 478 099, e-mail: info@flockovani.com. Na libovolný podklad opatřený vhodným lepidlem elektrostaticky nanášíme textilní střiž. Flockovaný předmět je ukostřen a textilní střiž je v aplikátoru připojena na kladný pól. V elektrostatickém poli se vlákna orientují kolmo k flockovanému předmětu a jsou vystřelována do lepidla, kde vytvoří hustý sametový povrch. Další podrobné informace naleznete na oficiálním webu o flockování.

Okrasné zahradnictví Školky Montano s.r.o.

Jeden z nejvýznamnějších pěstitelů lesních a okrasných dřevin v ČR, to je zahradnictví a školky okrasných rostlin v Přerově nad Labem. Pěstují se zde okrasné listnaté a jehličnaté dřeviny, trvalky, letničky a balkónové květiny. Široký sortiment představují zejména túje a jiné keře, vhodné na živé ploty. Mezi další služby patří projektování, výsadby, kompletní realizace a údržby zahrad i jiné okrasné zeleně.
Více na webu firmy: www.skolky-montano.cz.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Regionální pracoviště Praha, odbor osiv a sadby, zkušební stanice Přerov nad Labem. Vedoucí Ing. Vít Vašát, CSc, tel.: +420 325 565 286, fax: +420 325 565 286, mobil: +420 737 267 309, e-mail: vit.vasat@ukzuz.cz. Další podrobné informace naleznete na oficiálním webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu