Přerov nad Labem

Smlouvy

Uzavřené smlouvy

 

Investiční akce – Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Přerově nad Labem

Datum Smlouva Datum uzavření
20.08.2016 Investiční akce – Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Přerově nad Labem „smlouva o dílo se Zhotovitelem“  12.02.2016
20.08.2016 Investiční akce – Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Přerově nad Labem „příloha ke smlouvě o dílo“  12.02.2016
20.08.2015 Investiční akce – Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Přerově nad Labem „dodatek č. 1“  10.06.2016
20.08.2015 Investiční akce – Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Přerově nad Labem „dodatek č. 2“  20.07.2016

 

Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem

Datum Smlouva Datum uzavření
15.08.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „smlouva o dílo se Zhotovitelem“  05.08.2015
15.08.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „smlouva o řízení projektu“  02.07.2015
15.08.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „smlouva o administraci výběrového řízení“  01.07.2015
15.08.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „smlouva – stavební dozor“  14.08.2015
27.10.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „dodatek č.1 ke smlouvě o dílo“  12.10.2015
27.10.2015 Investiční akce – obnova ulice Na Pískách v Přerově nad Labem „změnový list č.1“  12.10.2015

 

A) Smlouvy uzavřené, po podpisu

název – obsah smlouvy typ smlouvy kdy vloženo komentář
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Revitalizace centra obce DÍLO 13.02.2015 uzavřena 15.12.2014
Příloha č 14 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo DÍLO 13.02.2015 uzavřena 15.12.2014
Příloha č 15 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo DÍLO 13.02.2015 uzavřena 15.12.2014
Příloha č 16 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo DÍLO 13.02.2015 uzavřena 15.12.2014
Příloha č 17 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo DÍLO 13.02.2015 uzavřena 15.12.2014
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE DÍLO 10.11.2014 uzavřena 7.11.2014
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE DÍLO 7.11.2014 uzavřena 31.10.2014
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – OPRAVA SALVÁTORSKÉHO RYBNÍKA DÍLO 09.10.2014 uzavřena 24.09.2014
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE DÍLO 08.10.2014
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE DÍLO 08.10.2014
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE DÍLO 08.10.2014
SMLOUVA O DÍLO – OPRAVA SALVÁTORSKÉHO RYBNÍKA  DÍLO  23.07.2014 uzavřena 11.7.2014
SMLOUVA O DÍLO – REVITALIZACE CENTRA OBCE  DÍLO  23.07.2014 uzavřena 10.7.2014
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA – REVITALIZACE CENTRA OBCE  PŘÍKAZNÍ  02.07.2014  uzavřena 10.6.2014,
realizace 07-10/2014
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA – OPRAVA SALVÁTORSKÉHO RYBNÍKA  PŘÍKAZNÍ  02.07.2014  uzavřena 10.6.2014,
realizace 07-10/2014
 ..

 

B) Návrh smluv k projednání, před podpisem apod.

název – obsah smlouvy typ smlouvy kdy vloženo komentář
Eko-Kom: Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (*.zip ke ztažení)  speciální vč. příloh  08.07.2014 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců
RWE: plynárenské zařízení v obci  nájemní  08.07.2014 zvýšení nájemného pro obec, na dobu neurčitou, specifikované výpovědi a lhůty
 ..

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ a KS_PnL_ČRo_připomínkyPnL (2)

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Mapka (náčrt) – katastr – čísla pozemků

Poznámka 17.1.2014, DK: Na úpravě stránek se pracuje (doplnění evidence smluv) 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu