Přerov nad Labem

Úřední deska 2016

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis z jednání pozemkových úprav-9.1.17 26.01.2017 soubor PDF
Komplexní pozemkové úpravy Přerov n.L. 25.01.2017 soubor PDF
Oznámení-veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 25.01.2017 soubor PDF
Pozvánka členům honebního společenstva 24.01.2017 soubor PDF
Program Veřejného zasedání 19.1.2017 11.01.2017 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2016 25.12.2016 soubor PDF
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 15.12.2016 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 15.12.2016 07.12.2016 soubor PDF
Návrh rozpočtu na rok 2017 01.12.2016 soubor PDF
Výběrové řízení na obsazení pozice čistič kanalizačních zařízení – obsluha ČOV 28.11.2016 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání 3.11.2016 11.11.2016 soubor PDF
Záměr – prodej části pozemku č. 1899/1 o výměře 34m2 09.11.2016 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 03.11.2016 26.10.2016 soubor PDF
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy – Školky Montano, spol. s. r. o. 26.10.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška-Ministerstva ŽP 26.10.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška – návrh změny č. 2 ÚP 26.10.2016 soubor PDF
Oznámení o době a místě konání voleb 22.09.2016 soubor PDF
Dražební vyhláška 13.09.2016 soubor PDF
Zápis veřejného zasedání 25.8.2016 02.09.2016 soubor PDF
Program a pozvánka na veřejného zasedání 25.8.2016 17.08.2016 soubor PDF
Rozhodnutí-stavební povolení-napojení na zdroj pitné vody 03.08.2016 soubor PDF
Zápis veřejného zasedaní ze dne 28.6.2016 02.07.2016 soubor PDF
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice-provozně technický pracovník 28.06.2016 soubor PDF
Program veřejného zasedání 28.6.2016 20.06.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška-Miloslav Jung 13.06.2016 soubor PDF
Kontrola hospodaření – ZŠ a MŠ 2015 13.06.2016 soubor PDF
Kontrola hospodaření – Školní jídelna a vývařovna 2015 13.06.2016 soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Příloha k 31.12.2015 13.06.2016 soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015 13.06.2016 soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 13.06.2016 soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Rozvaha k 31.12.2015 13.06.2016 soubor PDF
Příloha k závěrečnému účtu 2015-Výkaz pro hodnocení rozpočtu sestavený k 12/2015 13.06.2016 soubor PDF
Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2015 13.06.2016 soubor PDF
Závěrečné výkazy ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 2015 13.06.2016 soubor PDF
Závěrečné výkazy ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem 2015 13.06.2016 soubor PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 13.06.2016 soubor PDF
Oznámeni o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu 06.06.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – zákaz vstupu do honitby 02.06.2016 soubor PDF
Záměr obce na poskytnutí části pozemku parc.č. 1178/9 02.06.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Tomáš Blecha, Alois Skuhravý 26.05.2016 soubor PDF
Oznámeni o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách 24.05.2016 soubor PDF
Záměr obce na pronájem pozemku č. 11 13.05.2016 soubor PDF
Záměr obce na pronájem pozemku č. 1866/3 13.05.2016 soubor PDF
Zápis veřejného zasedaní ze dne 12.5.2016 13.05.2016 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení – napojení na zdroj pitné vody 11.05.2016 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva 12.5.2016 04.05.2016 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Finanční úřad 02.05.2016 soubor PDF
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek a námitek-zastavení plavebního provozu 02.05.2016 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 14. 4. 2016 22.04.2016 soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 14. 4. 2016 06.04.2016 soubor PDF
Záměr obce na pronájem části pozemku 01.04.2016 soubor PDF
Usnesení o odročení – Exekutorský úřad 30.03.2016 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ze dne 17. 3. 2016 29.03.2016 soubor PDF
Záměr obce pronajmout část střešních prostorů na budově č.p. 112 10.03.2016 soubor PDF
Pozvánka a program na veřejné zasedání 17.3.2016 09.03.2016 soubor PDF
Dražební vyhláška 15.02.2016 soubor PDF
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu 03.02.2016 soubor PDF
Rozhodnutí o umístění stavby – Napojení na zdroj pitné vody 03.02.2016 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 28. 1. 2016 29.01.2016 soubor PDF
Pozvánka Honebního společenstva 26.01.2016 soubor PDF
Opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe 22.01.2016 soubor PDF
Program veřejného zasedání 28.1.2016 21.01.2016 soubor PDF
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 21.01.2016 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání konané dne 7. 1. 2016 15.01.2016 soubor PDF
OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – oprava termínu ústního jednání 11.01.2016 soubor PDF
OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 08.01.2016 soubor PDF

Obecní úřad informuje

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu