Přerov nad Labem

Úřední deska 2017

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky 28.12.2017 soubor PDF
Zápis VZ 14.12.2017 28.12.2017 soubor PDF
Pozvánka a program VZ dne 14.12.17 05.12.2017 soubor PDF
Návrh na rozpočtový výhled 2017-2020 27.11.2017 soubor PDF
Zápis z mimořádného veřejného zasedání 26.10.2017 10.11.2017 soubor PDF
Program mimořádného veřejného zasedání 26.10.2017 18.10.2017 soubor PDF
Zápis VZ 27.9.2017 09.10.2017 soubor PDF
Záměr na dlouhodobou výpůjčku pozemku 1866/2 29.09.2017 soubor PDF
Záměr na přijetí daru pozemku p.č.1384/44 29.09.2017 soubor PDF
 Program a pozvánka VZ_27. 9. 2017 20.09.2017 soubor PDF
Zápis z mimořádného veřejného zasedání 31.7.2017 14.08.2017 soubor PDF
Program na mimořádné veřejné zasedání 31.7.2017 21.07.2017 soubor PDF
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace – Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně 20.07.2017 soubor PDF
Zápis Veřejného zasedání 29.06.2017 09.07.2017 soubor PDF
Záměr obce na prodej pozemku p. č. 341 07.07.2017 soubor PDF
Volné místo – Zaměstnanec ČOV 30.06.2017 soubor PDF
Program a pozvánka na VZ 29. 6. 2017 22.06.2017 soubor PDF
Zrušení výzvy k podání nabídky-rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně 21.06.2017 soubor PDF
Záměr na pronájem části střešních prostor ZŠ a MŠ Přerov nad Labem účet 14.06.2017 soubor PDF
Konkurs na funkci ředitel/ředitelka 14.06.2017 soubor PDF
Závěrečný účet obce 2016 12.06.2017 soubor PDF
Výkaz plnění rozpočtu 2016 12.06.2017 soubor PDF
Zpráva o přezkoumání 12.06.2017 soubor PDF
Výkaz zisku a ztráty 12.06.2017 soubor PDF
Rozvaha 12.06.2017 soubor PDF
Příloha 12.06.2017 soubor PDF
Výzva – Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně 07.06.2017 soubor PDF
Výzva – Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na míčové sporty 07.06.2017 soubor PDF
Záměr Středočeského kraje 07.06.2017 soubor PDF
Oznámení o vydání změny č. 2 ÚP 06.06.2017 soubor PDF
Zápis Veřejného zasedání 18.05.2017 27.05.2017 soubor PDF
Záměr obce na pronájem pozemku p.č. 271/1 KN 24.05.2017 soubor PDF
Zákaz vstupu veřejnosti do části honitby 15.5.17-1.7.17 17.05.2017 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání 18.5.2017 10.05.2017 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Finanční úřad 27.04.2017 soubor PDF
Zrušení veřejného zasedání 27.4.2017 26.04.2017 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu -26313/17 25.04.2017 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu -24561/17 20.04.2017 soubor PDF
Pozvánka,program na veřejné zasedání 27.4.2017 19.04.2017 soubor PDF
Výběrové řízení – obsluha ČOV 03.04.2017 soubor PDF
Zápis Veřejného zasedání 23.2. 2017 07.03.2017 soubor PDF
Konkurz na obsazení voucího pracovního místa ředitel/ka – Čelákovice 03.03.2017 soubor PDF
Pozvánka – Honební společenstvo Čelákovice 01.03.2017 soubor PDF
Záměr na prodej technologie vysokého napětí v TS 20 NB 230 24.02.2017 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou – přechodná úprava provozu 21.02.2017 soubor PDF
Pozvánka a program veřejného zasedání 23.2.2017 15.02.2017 soubor PDF
Veřejná vyhláška-usmrcování kormorána velkého 15.02.2017 soubor PDF
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 07.02.2017 soubor PDF
výběrové řízení – pracovník ČOV a kanalizace 30.01.2017 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání – 19.1.17 27.01.2017 soubor PDF
Zápis z jednání pozemkových úprav-9.1.17 26.01.2017 soubor PDF
Komplexní pozemkové úpravy Přerov n.L. 25.01.2017 soubor PDF
Oznámení-veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 25.01.2017 soubor PDF
Pozvánka členům honebního společenstva 24.01.2017 soubor PDF
Program Veřejného zasedání 19.1.2017 11.01.2017 soubor PDF

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu