Přerov nad Labem

Úřední deska pro rok 2013

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis z veřejného zasedání ZO 16.12.2013 20.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí v PnL 20.12.2013 v 8 h 18.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu PnL 18.12.2013 21.01.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 – zákaz provozování loterií 16.12.2013 06.01.2014  soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 4.12.2013 (výtah usnesení) 11.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Rekonstrukce obecního rozhlasu s přechodem na bezdrátový systém“ 11.12.2013 21.02.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 – zákaz provozování loterií 10.12.2013 16.12.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – o místních poplatcích 10.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2013 08.12.2013 19.12.2013 soubor PDF
Záměr obce směnit pozemek p.č. 122/5 v k.ú. PnL – oprava 05.12.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem pozemku p.č. 969 PK v k.ú. PnL – oprava 05.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Vyhlášení tréninkové výzvy k předkládání projektů – MAS Polabí 04.12.2013 12.12.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 27.11.2013 04.12.2013 12.12.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Polabí na r. 2014 02.12.2013 19.12.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí v PnL 10.12.2013 v 9,30 29.11.2013 11.12.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby 29.11.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce směnit pozemek p.č. 122/5 v k.ú. PnL
oprava vyvěšena 5.12.2013
28.11.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem pozemku p.č. 969 PK v k.ú. PnL
oprava vyvěšena 5.12.2013
28.11.2013 06.01.2014 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 4.12.2013 25.11.2013 09.12.2013 soubor PDF
Mobilní svoz azbestu v PnL 26.11.2013, 9,20-9,35 22.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu obce PnL na rok 2014 19.11.2013 09.12.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 28.11.2013 v 8 hod. 19.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 27.11.2013 19.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Záměr obce prodat pozemek v PnL 14.11.2013 04.12.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 6.11.2013 (výteh usnesení) 13.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – Milan Hájek 13.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Výzva – nové smlouvy na hrobová místa 06.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 24.10.2013 31.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 12.11.2013 v 9 hod. 30.10.2013 13.11.2013 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 30.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 6.11.2013 29.10.2013 12.11.2013 soubor PDF
Výsledky voleb v roce 2013 v obci PnL do PS PČR 29.10.2013 14.11.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení územního řízení 24.10.2013 12.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 30.10.2013 v 8,30 22.10.2013 30.10.2013 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí-studna vrtaná 21.10.2013 06.11.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.10.2013 (výtah usnesení) 17.10.2013 05.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 24.10.2013 16.10.2013 29.10.2013 soubor PDF
Usnesení-dražební vyhláška o oznámení dražebního roku v PnL 15.11.2013 v 8,00 15.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9,30 15.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9,15 15.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9 h. 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 8,45 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 8,30 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – Milan Hájek 04.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 14.10.2013 v 8,30 04.10.2013 15.10.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 9.10.2013 01.10.2013 11.10.2013 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Čelákovice – 17.10.2013 30.09.2013 17.10.2013 soubor PDF
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 26.09.2013 19.11.2013 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu – PnL 12.10.2013 26.09.2013 15.10.2013 soubor PDF
Volby do PS PČR 25. a 26.10.2013 – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.09.2013 29.10.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Starý Vestec 20.09.2013 05.11.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplartnění připomínek nebo námitek
Příloha č. 1 – žádost OÚ PnL
Příloha č. 2 – vyjádření PČR DI Nymburk
20.09.2013 11.10.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 11.9.2013 (výtah usnesení) 19.09.2013 04.10.2013 soubor PDF
Strukturální šetření v zemědělství 2013 16.09.2013 19.11.2013 soubor PDF
Poptávka obce PnL po právní službě – dodatek č. 1 04.09.2013 16.09.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 11.9.2013 03.09.2013 16.09.2013 soubor PDF
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Káraný-Hrabáčkovy tůně
Příloha č. 1
27.08.2013 15.10.2013 soubor PDF
Poptávka obce PnL po právní službě 22.08.2013 16.09.2013 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu Starý Vestec 2009-2013 12.08.2013 21.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 9 hod. 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 8,45 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 8,30 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Pozvánka pro podnikatele na setkání se zastupiteli obce 10.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2013 (výtah usnesení) 27.06.2013 31.07.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby – studna vrtaná 27.06.2013 23.07.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 10.7.2013 v 8,30 27.06.2013 11.07.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 9,15 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 9 hod. 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 8,45 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013v 8,30 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 19.6.2013 11.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření 10.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Výzva na veřejnou zakázku Mikroregionu Polabí – Koordinátor projektu Skupinový vodovod pro PnL, Semice, Bříství 06.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 22.5.2013 (výtah usnesení) 30.05.2013 27.06.2013 soubor PDF
Výzva na veřejnou zakázku Mikroregionu Polabí – zadavatelská činnost projektu Skupinový vodovod pro PnL, Semice, Bříství 23.05.2013 06.06.2013 soubor PDF
Anketa – dotace na pořízení kotle 23.05.2013 13.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 9,00 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 8,45 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 8,30 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání 20.05.2013 04.06.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.5.2013 14.05.2013 23.05.2013 soubor PDF
Oznámení záměru – směna pozemků v PnL 07.05.2013 04.06.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 3/13 – „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci“ 07.05.2013 23.05.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 24.4.2013 (výtah usnesení) 30.4.2013 20.05.2013 soubor PDF
Závěrečný účet za rok 2012 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2A – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2B – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 – finanční vypořádání dotací
30.04.2013 26.05.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013-systém nakládání s odpady 30.04.2013 20.05.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2013 30.04.2013 04.06.2013 soubor PDF
Mobilní svoz nebezpečných odpadů – 4.5.2013 PnL 25.04.2013 07.05.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o umístění stavby PnL 17.04.2013 07.05.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 24.4.2013 16.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření komunikace u Labe 26.4.2013 PnL 16.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 25.4.2013 15.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej pozemku v PnL 09.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej čásí pozemku v PnL 04.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej – pronájem části pozemku v PnL 03.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 11.4.2013 03.04.2013 15.04.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 27.3.2013 (výtah usnesení) 03.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – „Stanovení místní úpravy provozu“ 28.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby-prodloužení kanalizace PnL 25.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření ulice Na Pískách PnL 4. 4. 2013 20.03.2013 09.04.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 27.3.2013 19.03.2013 02.04.2013 soubor PDF
Oznámení jednání o návrhu změny územního plánu Starý Vestec 18.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Usnesení dražební vyhláška v PnL 26. 3. 2013 18.03.2013 28.03.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Lysá nad Labem 11.03.2013 30.04.2013 soubor PDF
Zpráva auditora o hospodaření Mikroregionu Polabí v roce 2012Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012 11.03.2013 26.03.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o zákazu vstupu do části honitby PnL 06.03.2013 28.03.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Finanční úřad v Nymburku informuje veřejnost-daňové poplatníky 04.03.2013 03.04.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejn. jednání 28.02.2013 03.04.2013 soubor PDF
Vydávání svozových známek na popelnice 20.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Přerušení dodávky elektřiny 26. 2. 2013 18.02.2013 28.02.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 13.2.2013 (výtah usnesení) 18.02.2013 26.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o počtu zastupitelů PnL – volební období 2014-2018 15.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky – výměna oken v budově OÚ PnL 13.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky – osázení lokality kapličky sv. Vojtěcha 13.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o uzavření místní komunikace v PnL 07.02.2013 28.02.2013 soubor PDF
Usnesení dražební vyhláška – prodej nemovitostí v PnL 5.3.2013 04.02.2013 28.03.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 13.2.2013 31.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení o přechodném uzavření OÚ 1.-8.2.2013 29.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejn. jednání 28.01.2013 06.03.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 16.1. 2013 (výtah usnesení) 24.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Záměr obce na pronájem místní komunikace-parc.č.1900/8 PnL 24.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení řízení o uzavření části místní komunikace PnL 17.01.2013 06.02.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic v PnL 2.2.2013 17.01.2013 06.02.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 28.1.2013 17.01.2013 31.01.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 21.1.2013 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 23.1.2013 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Volba prezidenta ČR (2. kolo) – oznámení o době a místě konání 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva PnL 10.2. 17.01.2013 15.02.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 16.1.2013 04.01.2013 24.1.2013 soubor PDF

 

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu