Přerov nad Labem

Úřední deska pro rok 2013

 

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Formát
Zápis z veřejného zasedání ZO 16.12.2013 20.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí v PnL 20.12.2013 v 8 h 18.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu PnL 18.12.2013 21.01.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 – zákaz provozování loterií 16.12.2013 06.01.2014  soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 4.12.2013 (výtah usnesení) 11.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – „Rekonstrukce obecního rozhlasu s přechodem na bezdrátový systém“ 11.12.2013 21.02.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 – zákaz provozování loterií 10.12.2013 16.12.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – o místních poplatcích 10.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2013 08.12.2013 19.12.2013 soubor PDF
Záměr obce směnit pozemek p.č. 122/5 v k.ú. PnL – oprava 05.12.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem pozemku p.č. 969 PK v k.ú. PnL – oprava 05.12.2013 06.01.2014 soubor PDF
Vyhlášení tréninkové výzvy k předkládání projektů – MAS Polabí 04.12.2013 12.12.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 27.11.2013 04.12.2013 12.12.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Polabí na r. 2014 02.12.2013 19.12.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí v PnL 10.12.2013 v 9,30 29.11.2013 11.12.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby 29.11.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce směnit pozemek p.č. 122/5 v k.ú. PnL
oprava vyvěšena 5.12.2013
28.11.2013 17.12.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej-pronájem pozemku p.č. 969 PK v k.ú. PnL
oprava vyvěšena 5.12.2013
28.11.2013 06.01.2014 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 4.12.2013 25.11.2013 09.12.2013 soubor PDF
Mobilní svoz azbestu v PnL 26.11.2013, 9,20-9,35 22.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu obce PnL na rok 2014 19.11.2013 09.12.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 28.11.2013 v 8 hod. 19.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 27.11.2013 19.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Záměr obce prodat pozemek v PnL 14.11.2013 04.12.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 6.11.2013 (výteh usnesení) 13.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – Milan Hájek 13.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Výzva – nové smlouvy na hrobová místa 06.11.2013 29.11.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 24.10.2013 31.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 12.11.2013 v 9 hod. 30.10.2013 13.11.2013 soubor PDF
Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 30.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 6.11.2013 29.10.2013 12.11.2013 soubor PDF
Výsledky voleb v roce 2013 v obci PnL do PS PČR 29.10.2013 14.11.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení územního řízení 24.10.2013 12.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 30.10.2013 v 8,30 22.10.2013 30.10.2013 soubor PDF
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí-studna vrtaná 21.10.2013 06.11.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.10.2013 (výtah usnesení) 17.10.2013 05.11.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 24.10.2013 16.10.2013 29.10.2013 soubor PDF
Usnesení-dražební vyhláška o oznámení dražebního roku v PnL 15.11.2013 v 8,00 15.10.2013 19.11.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9,30 15.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9,15 15.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 9 h. 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 8,45 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 22.10.2013 v 8,30 11.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – Milan Hájek 04.10.2013 23.10.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška-prodej movitých věcí PnL 14.10.2013 v 8,30 04.10.2013 15.10.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 9.10.2013 01.10.2013 11.10.2013 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Čelákovice – 17.10.2013 30.09.2013 17.10.2013 soubor PDF
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 26.09.2013 19.11.2013 soubor PDF
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu – PnL 12.10.2013 26.09.2013 15.10.2013 soubor PDF
Volby do PS PČR 25. a 26.10.2013 – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.09.2013 29.10.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Starý Vestec 20.09.2013 05.11.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplartnění připomínek nebo námitek
Příloha č. 1 – žádost OÚ PnL
Příloha č. 2 – vyjádření PČR DI Nymburk
20.09.2013 11.10.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 11.9.2013 (výtah usnesení) 19.09.2013 04.10.2013 soubor PDF
Strukturální šetření v zemědělství 2013 16.09.2013 19.11.2013 soubor PDF
Poptávka obce PnL po právní službě – dodatek č. 1 04.09.2013 16.09.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 11.9.2013 03.09.2013 16.09.2013 soubor PDF
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Káraný-Hrabáčkovy tůně
Příloha č. 1
27.08.2013 15.10.2013 soubor PDF
Poptávka obce PnL po právní službě 22.08.2013 16.09.2013 soubor PDF
Zpráva o uplatňování územního plánu Starý Vestec 2009-2013 12.08.2013 21.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 9 hod. 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 8,45 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 7.8.2013 v 8,30 23.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Pozvánka pro podnikatele na setkání se zastupiteli obce 10.07.2013 12.08.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2013 (výtah usnesení) 27.06.2013 31.07.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby – studna vrtaná 27.06.2013 23.07.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 10.7.2013 v 8,30 27.06.2013 11.07.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 9,15 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 9 hod. 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013 v 8,45 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 3.7.2013v 8,30 25.06.2013 04.06.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 19.6.2013 11.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření 10.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Výzva na veřejnou zakázku Mikroregionu Polabí – Koordinátor projektu Skupinový vodovod pro PnL, Semice, Bříství 06.06.2013 27.06.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 22.5.2013 (výtah usnesení) 30.05.2013 27.06.2013 soubor PDF
Výzva na veřejnou zakázku Mikroregionu Polabí – zadavatelská činnost projektu Skupinový vodovod pro PnL, Semice, Bříství 23.05.2013 06.06.2013 soubor PDF
Anketa – dotace na pořízení kotle 23.05.2013 13.06.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 9,00 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 8,45 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 27.5.2013 v 8,30 20.05.2013 30.05.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání 20.05.2013 04.06.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.5.2013 14.05.2013 23.05.2013 soubor PDF
Oznámení záměru – směna pozemků v PnL 07.05.2013 04.06.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 3/13 – „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci“ 07.05.2013 23.05.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 24.4.2013 (výtah usnesení) 30.4.2013 20.05.2013 soubor PDF
Závěrečný účet za rok 2012 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2A – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2B – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 – finanční vypořádání dotací
30.04.2013 26.05.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013-systém nakládání s odpady 30.04.2013 20.05.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na rok 2013 30.04.2013 04.06.2013 soubor PDF
Mobilní svoz nebezpečných odpadů – 4.5.2013 PnL 25.04.2013 07.05.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o umístění stavby PnL 17.04.2013 07.05.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 24.4.2013 16.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření komunikace u Labe 26.4.2013 PnL 16.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 25.4.2013 15.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej pozemku v PnL 09.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej čásí pozemku v PnL 04.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Záměr obce na prodej – pronájem části pozemku v PnL 03.04.2013 25.04.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 11.4.2013 03.04.2013 15.04.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 27.3.2013 (výtah usnesení) 03.04.2013 30.04.2013 soubor PDF
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – „Stanovení místní úpravy provozu“ 28.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Územní rozhodnutí o umístění stavby-prodloužení kanalizace PnL 25.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření ulice Na Pískách PnL 4. 4. 2013 20.03.2013 09.04.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 27.3.2013 19.03.2013 02.04.2013 soubor PDF
Oznámení jednání o návrhu změny územního plánu Starý Vestec 18.03.2013 15.04.2013 soubor PDF
Usnesení dražební vyhláška v PnL 26. 3. 2013 18.03.2013 28.03.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Lysá nad Labem 11.03.2013 30.04.2013 soubor PDF
Zpráva auditora o hospodaření Mikroregionu Polabí v roce 2012Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012 11.03.2013 26.03.2013 soubor PDF
Oznámení o zahájení řízení o zákazu vstupu do části honitby PnL 06.03.2013 28.03.2013 soubor PDF
Pozvánka k místnímu šetření PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 12.3.2013 04.03.2013 18.03.2013 soubor PDF
Finanční úřad v Nymburku informuje veřejnost-daňové poplatníky 04.03.2013 03.04.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejn. jednání 28.02.2013 03.04.2013 soubor PDF
Vydávání svozových známek na popelnice 20.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Přerušení dodávky elektřiny 26. 2. 2013 18.02.2013 28.02.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 13.2.2013 (výtah usnesení) 18.02.2013 26.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o počtu zastupitelů PnL – volební období 2014-2018 15.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky – výměna oken v budově OÚ PnL 13.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky – osázení lokality kapličky sv. Vojtěcha 13.02.2013 11.03.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o uzavření místní komunikace v PnL 07.02.2013 28.02.2013 soubor PDF
Usnesení dražební vyhláška – prodej nemovitostí v PnL 5.3.2013 04.02.2013 28.03.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 13.2.2013 31.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení o přechodném uzavření OÚ 1.-8.2.2013 29.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejn. jednání 28.01.2013 06.03.2013 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 16.1. 2013 (výtah usnesení) 24.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Záměr obce na pronájem místní komunikace-parc.č.1900/8 PnL 24.01.2013 18.02.2013 soubor PDF
Oznámení zahájení řízení o uzavření části místní komunikace PnL 17.01.2013 06.02.2013 soubor PDF
Rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic v PnL 2.2.2013 17.01.2013 06.02.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 28.1.2013 17.01.2013 31.01.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 21.1.2013 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Dražební vyhláška – prodej movitých věcí PnL 23.1.2013 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Volba prezidenta ČR (2. kolo) – oznámení o době a místě konání 17.01.2013 28.01.2013 soubor PDF
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva PnL 10.2. 17.01.2013 15.02.2013 soubor PDF
Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 16.1.2013 04.01.2013 24.1.2013 soubor PDF

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu