Přerov nad Labem

Veřejná zasedání 2013

 

Veřejné zasedání zastupitelstva roku 2013 – plán termínů

Datum
konání
Informace, ke stažení Datum vložení Formát
(velikost)
20.12.2013 Zápis ze zasedání ZO 16.12.2013 v plném znění
Příloha 1 – původní program
20.12.2013 soubor PDF
12.12.2013 Zápis ze zasedání ZO 4.12.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 4.12.2013
12.12.2013 soubor PDF
12.12.2013 Příloha 1 – původní program z 25.11.2013Příloha 3a – MAS Polabí (prezentace projektu: získání dovedností a zkušeností)
Příloha 3b – dotazník pro obyvatele MAS Polabí
Příloha 3c – vyhlášení tréninkové výzvy k předkládání projektů
Příloha 3d – návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 z 28.11.2013
Příloha 3e – návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 z 20.11.2013
Příloha 4a – návrh stočného na rok 2014
Příloha 4b – náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Příloha 5a – OZV č. 2/2013 o místních poplatcích
Příloha 5b – OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha 5c – OZV č. 4/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce
Příloha 5d – nové obecně závazné vyhlášky od 1.1.2014
Příloha 6 – mandátní smlouva o dopravní obslužnosti s městem Městec Králové
Příloha 7a – rozpočet obce na rok 2014 (materiál pro jednání ZO)
Příloha 7b – rozpočet obce na rok 2014
Příloha 7c – komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
Příloha 7d – návrh rozpočtu obce na rok 2014 z 19.11.2013
12.12.2013  soubor PDF
16.12.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 16.12.2013 08.12.2013 soubor PDF
04.12.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 4.12.2013 25.11.2013 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
Obecně závazná vyhláška 2/2013 o místních poplatcích – návrh
Obecně závazná vyhláška 4/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce – návrh
Jednací řád zastupitelstva obce
15.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a komentář k návrhu 19.11.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – návrh 22.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 01.12.2013 soubor PDF
27.11.2013 Zápis ze zasedání ZO 27.11.2013 04.12.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 19.11.2013
Příloha 3 – návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu skupinového vodovodu
Příloha 4 – stanovisko k návrhu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu skupinového vodovodu
Příloha 5 – dopis MP-reakce na připomínky ke smlouvě o spolupráci na projektu skupinového vodovodu
Příloha 7 – dopis MP-financování a bankovní úvěr, koordinátor, prodloužení termínu, správní rada, projektová dokumentace k projektu skupinového vodovodu
Příloha 8 – právní analýza smlouvy o zpracování a administraci projektu skupinového vodovodu
06.12.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 27.11.2013
Návrh smlouvy projektu skupinového vodovodu mezi Mikroregionem Polabí a členskými obcemi, která byla zaslána svazku obcí k připomínkám 13.11.2013
19.11.2013 soubor PDF
Stanovisko Mikroregionu Polabí k návrhu smlouvy a komentář obce Přerov nL 22.11.2013 soubor PDF
06.11.2013 Zápis ze zasedání ZO 6.11.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 6.11.2013
14.11.2013 soubor PDF
Zápis ze zasedání ZO 6.11.2013 (oprava) – první strana 25.04.2014 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 29.10.2013
Příloha 3 – evidence právních předpisů (OZV) obce PnL
Příloha 4 – rozpočtové opatření č. 10/2013 – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu
Příloha 5a) – návrh loga MAS Polabí
Příloha 5b) – dotazník pro obyvatele MAS Polabí
19.11.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 6.11.2013 29.10.2013 soubor PDF
24.10.2013 Zápis ze zasedání ZO 24.10.2013 v plném znění
Příloha 1 – původní program ze 17.10.2013
31.10.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 24.10.2013 17.10.2013 soubor PDF
09.10.2013 Zápis ze zasedání ZO 9.10.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 9.10.2013
Příloha 1 – původní program z 1.10.2013 
Příloha 3 – návrh změny katastrální hranice obce Přerov n. L a města Lysá n. L.
Příloha 4 – výzva k podání nabídky k veřejné zakázce provádění stavby
Příloha 5 – ukončení spolupráce firmou Eurovision
Příloha 6a + 6b – faktura za skupinový vodovod
Příloha 7 – zpráva k finanční analýze
 17.10.2013  soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 9.10.2013
Podklady – informace a návrhy k projednání:
– k bodu 3 programu
Návrh změny katastrální hranice obce Přerov nad Labem a města Lysá nad Labem
01.10.2013 soubor PDF
11.9.2013 Zápis ze zasedání ZO 11.9.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 11.9.2013
19.9.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 3.9.2013
Příloha 3 – oprava zápisu z VZ ze dne 19.6.2013
Příloha 4 – slib člena zastupitelstva obce
Příloha 5 – prezentace výsledků dotazníkového šetření
Příloha 6 – návrh smlouvy obce a svazku obcí
Příloha 7 – monitorovací zpráva pro zdravotní středisko
Příloha 8 – návrh veřejnoprávní smlouvy s městskou policií Čelákovice
Příloha 9 – podklady pro stanovení hřbitovních poplatků na období 2014-2023
Příloha 10 – rozpočtový výhled
20.9.2013 soubor PDF
11.9.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 11.9.2013
Podklady – informace a návrhy k projednání:
6.9.2013
(na UD 3.9.)
soubor PDF
– bod 4 programu
Návrh smlouvy mezi obcemi a Mikroregionem Polabí k vodovodu a průvodní dopis – komentář
– bod 5 programu
Monitorovací zpráva 2013 ke zdravotnímu středisku
– bod 8 programu
Hřbitovní poplatky na rok 2014-2023
– bod 9 programu
Návrh na rozpočtový výhled 2014 – 2016
– bod 10 programu
Pozvánka na setkání podnikatelů s představiteli obce
10.9.2013 soubor PDF
– bod 3 programu
Výsledky dotazníkového šetření
– bod 6 programu
Návrh veřejnoprávní smlouvy o městské polici
6.9.2013 soubor PDF
19.6.2013 Zápis ze zasedání ZO 19.6.2013 v plném znění
Oprava zápisu ze zasedání ZO 19.6.2013 schválena na VZ ZO 11.9.2013 (zveřejněno 25.9.2013)
Výtah usnesení ze zasedání ZO 19.6.2013
Příloha 1 – původní program z 11.6.2013
Příloha 4 – změna režijních nákladů na obědy ve ŠJ
27.06.2013 soubor PDF
22.5.2013 Příloha 4c – účetní závěrka (oprava z 22.5.2013) 12.06.2013 soubor PDF
Zápis ze zasedání ZO 22.5.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 22.5.2013
30.05.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program ze 14.5.2013
Příloha 4a – tabulky z UD:
Závěrečný účet za rok 2012 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2A – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2B – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 – finanční vypořádání dotací
Příloha 4b – komentář k výsledkům hospodaření
Příloha 4c – účetní závěrka
Příloha 4d – kopie UD
Příloha 5 – otázky k rozpočtu projektu
Příloha 6 – organizace dotazníku
Příloha 8a – průzkum rybníka
Příloha 8b – rozpočtové opatření (havarijní stav rybníka)
30.05.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 22.5.
Podklady – informace a návrhy k projednání:
17.5.2013
na ÚD 14.5.
soubor PDF
– bod 3 programu – závěrečný účet obce 2012:
Komentář k výsledkům hospodaření obce
(tabulky a přílohy na ÚD od 30.4.)
17.5.2013 soubor PDF
– bod 4 programu – vodovod:
Organizace dotazníkového šetření
17.5.2013 soubor PDF
– bod 6 programu – rybník
Průzkum stavu, Rozpočtové opatření
22.5.2013 soubor PDF 8,5 MB/ 118 kB
24.4.2013 Zápis ze zasedání ZO 24.4. v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO č. 4/2013
30.4.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 16.4.2013
Příloha 3 – oprava zápisu ze zasedání ZO 27.3.2013
Příloha 4 – návrh dotazníku k průzkumu názorů a preferencí
Příloha 5 – návrh obecně závazné vyhlášky
Příloha 6 – prezentace vyúčtování provozu kanalizace a ČOV za rok 2012
Příloha 7 – financování havarijního stavu rybníka
Příloha 8 – oprava komunikace Na Pískách
14.05.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 24.4.
Podklady – informace a návrhy k projednání:
19.4.2013
na UD 16.4.
soubor PDF
– bod 2 programu – vodovod:
Návrh dotazníku k průzkumu názorů a preferencí
19.4.2013 soubor PDF
– bod 3 programu – systém nakládání s odpadem
Návrh obecně závazné vyhlášky
19.4.2013 soubor PDF
– bod 6 programu – rozpočtové opatření
Oprava komunikace Na Pískách
19.4.2013 soubor PDF
– bod 7 programu – různé
Havarijní stav rybníka
23.4.2013 soubor PDF

……………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva roku 2013 – 1. čtvrtletí

Datum konání Informace, ke stažení Formát (velikost)
27.03.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 27. března 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 27.3.2013
Příloha 1 – původní program z 19.3.2013
Příloha 3 – podklady na VZ na webu obce PnL
Příloha 4 – potvrzovací dopis k dotaci na vodovod
Příloha 5a – Zpráva auditora – Mikroregion – 2012
Příloha 5b – Závěrečný účet 2012 – Mikroregion
Příloha 6 – Analýza projektu pozemkových směn
Příloha 7 – Prodej objektu u autobusové zastávky
Příloha 8a – Návrh rozdělení HV ZŠ a MŠ 2012
Příloha 8b – Návrh rozdělení HV ŠJV 2012
Příloha 8d – Stanovení úkolů ředitelkám PO – 2013
Příloha 9 – Prezentace o odpadech a nákladech
Příloha 10 – Odměna za dotaci na vodovod
soubor PDF(vloženo 3.4.)
27.03.2013 Pozvánka – program veřejného zasedání ZO 27.3.
Podklady pro ZO – informace a návrhy k projednání:
– bod 2 programu – vodovod:
Rozhodnutí o dotaci na skupinový vodovod
– bod 3 programu – hospodaření Mikroregionu Polabí:
Zpráva auditora o hospodaření Mikroregionu v r.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012
– bod 4 programu – nemovitosti obce
Analýza projektu pozemkových směn
Objekt u autobusové zastávky – prodej parcely
– bod 5 programu – školství
Žádost o schválení rozdělení hosp. výsledku 2012 ŠJ
Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2012 ZŠ
Stanovení úkolů ředitelkám PO na rok 2013
– bod 7 programu – rozpočtová opatření
Odměna za úspěšnost přidělení dotace na vodovod
soubor PDF(vloženo 22.-27.3.)
13.02.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 13. února 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 13.2.2013
Příloha 1 – původní program z 31.1.2013
Příloha 3 – podklad pro zvýšení počtu členů ZO
Příloha 4 – závěrečná rozpočtová opatření
Příloha 5 – nájemní smlouva (cesta k Bomberu)
Příloha 6 – dopis od p. Vašáta
Příloha 7 – podklad k dotaci na rozvoj školních zahrad
soubor PDF
13.02.2013 Pozvánka – program veřejného zasedání ZO 13.2.
Podklad pro zasedání ZO – návrhy k projednání:
zvýšení počtu členů zastupitelstva obce
podání žádostí o dotace na rozvoj školních zahrad
závěrečná rozpočtová opatření 2012
nájemní smlouva – cesta k penzionu
soubor PDF
16.01.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 16. ledna 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 16.1.2013
Příloha 1 – původní program z 4.1.2013
Příloha 4 – podklad k dotaci na zateplení školy
soubor PDF

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu