Přerov nad Labem

Veřejná zasedání 2013

 

Veřejné zasedání zastupitelstva roku 2013 – plán termínů

Datum
konání
Informace, ke stažení Datum vložení Formát
(velikost)
20.12.2013 Zápis ze zasedání ZO 16.12.2013 v plném znění
Příloha 1 – původní program
20.12.2013 soubor PDF
12.12.2013 Zápis ze zasedání ZO 4.12.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 4.12.2013
12.12.2013 soubor PDF
12.12.2013 Příloha 1 – původní program z 25.11.2013Příloha 3a – MAS Polabí (prezentace projektu: získání dovedností a zkušeností)
Příloha 3b – dotazník pro obyvatele MAS Polabí
Příloha 3c – vyhlášení tréninkové výzvy k předkládání projektů
Příloha 3d – návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 z 28.11.2013
Příloha 3e – návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 z 20.11.2013
Příloha 4a – návrh stočného na rok 2014
Příloha 4b – náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Příloha 5a – OZV č. 2/2013 o místních poplatcích
Příloha 5b – OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha 5c – OZV č. 4/2013 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce
Příloha 5d – nové obecně závazné vyhlášky od 1.1.2014
Příloha 6 – mandátní smlouva o dopravní obslužnosti s městem Městec Králové
Příloha 7a – rozpočet obce na rok 2014 (materiál pro jednání ZO)
Příloha 7b – rozpočet obce na rok 2014
Příloha 7c – komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
Příloha 7d – návrh rozpočtu obce na rok 2014 z 19.11.2013
12.12.2013  soubor PDF
16.12.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 16.12.2013 08.12.2013 soubor PDF
04.12.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 4.12.2013 25.11.2013 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
Obecně závazná vyhláška 2/2013 o místních poplatcích – návrh
Obecně závazná vyhláška 4/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce – návrh
Jednací řád zastupitelstva obce
15.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a komentář k návrhu 19.11.2013 soubor PDF
Obecně závazná vyhláška 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – návrh 22.11.2013 soubor PDF
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2014 01.12.2013 soubor PDF
27.11.2013 Zápis ze zasedání ZO 27.11.2013 04.12.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 19.11.2013
Příloha 3 – návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu skupinového vodovodu
Příloha 4 – stanovisko k návrhu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu skupinového vodovodu
Příloha 5 – dopis MP-reakce na připomínky ke smlouvě o spolupráci na projektu skupinového vodovodu
Příloha 7 – dopis MP-financování a bankovní úvěr, koordinátor, prodloužení termínu, správní rada, projektová dokumentace k projektu skupinového vodovodu
Příloha 8 – právní analýza smlouvy o zpracování a administraci projektu skupinového vodovodu
06.12.2013 soubor PDF
Program zasedání zastupitelstva obce 27.11.2013
Návrh smlouvy projektu skupinového vodovodu mezi Mikroregionem Polabí a členskými obcemi, která byla zaslána svazku obcí k připomínkám 13.11.2013
19.11.2013 soubor PDF
Stanovisko Mikroregionu Polabí k návrhu smlouvy a komentář obce Přerov nL 22.11.2013 soubor PDF
06.11.2013 Zápis ze zasedání ZO 6.11.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 6.11.2013
14.11.2013 soubor PDF
Zápis ze zasedání ZO 6.11.2013 (oprava) – první strana 25.04.2014 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 29.10.2013
Příloha 3 – evidence právních předpisů (OZV) obce PnL
Příloha 4 – rozpočtové opatření č. 10/2013 – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu
Příloha 5a) – návrh loga MAS Polabí
Příloha 5b) – dotazník pro obyvatele MAS Polabí
19.11.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 6.11.2013 29.10.2013 soubor PDF
24.10.2013 Zápis ze zasedání ZO 24.10.2013 v plném znění
Příloha 1 – původní program ze 17.10.2013
31.10.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 24.10.2013 17.10.2013 soubor PDF
09.10.2013 Zápis ze zasedání ZO 9.10.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 9.10.2013
Příloha 1 – původní program z 1.10.2013 
Příloha 3 – návrh změny katastrální hranice obce Přerov n. L a města Lysá n. L.
Příloha 4 – výzva k podání nabídky k veřejné zakázce provádění stavby
Příloha 5 – ukončení spolupráce firmou Eurovision
Příloha 6a + 6b – faktura za skupinový vodovod
Příloha 7 – zpráva k finanční analýze
 17.10.2013  soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 9.10.2013
Podklady – informace a návrhy k projednání:
– k bodu 3 programu
Návrh změny katastrální hranice obce Přerov nad Labem a města Lysá nad Labem
01.10.2013 soubor PDF
11.9.2013 Zápis ze zasedání ZO 11.9.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 11.9.2013
19.9.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 3.9.2013
Příloha 3 – oprava zápisu z VZ ze dne 19.6.2013
Příloha 4 – slib člena zastupitelstva obce
Příloha 5 – prezentace výsledků dotazníkového šetření
Příloha 6 – návrh smlouvy obce a svazku obcí
Příloha 7 – monitorovací zpráva pro zdravotní středisko
Příloha 8 – návrh veřejnoprávní smlouvy s městskou policií Čelákovice
Příloha 9 – podklady pro stanovení hřbitovních poplatků na období 2014-2023
Příloha 10 – rozpočtový výhled
20.9.2013 soubor PDF
11.9.2013 Pozvánka – program zasedání ZO 11.9.2013
Podklady – informace a návrhy k projednání:
6.9.2013
(na UD 3.9.)
soubor PDF
- bod 4 programu
Návrh smlouvy mezi obcemi a Mikroregionem Polabí k vodovodu a průvodní dopis – komentář
– bod 5 programu
Monitorovací zpráva 2013 ke zdravotnímu středisku
– bod 8 programu
Hřbitovní poplatky na rok 2014-2023
– bod 9 programu
Návrh na rozpočtový výhled 2014 – 2016
– bod 10 programu
Pozvánka na setkání podnikatelů s představiteli obce
10.9.2013 soubor PDF
- bod 3 programu
Výsledky dotazníkového šetření
– bod 6 programu
Návrh veřejnoprávní smlouvy o městské polici
6.9.2013 soubor PDF
19.6.2013 Zápis ze zasedání ZO 19.6.2013 v plném znění
Oprava zápisu ze zasedání ZO 19.6.2013 schválena na VZ ZO 11.9.2013 (zveřejněno 25.9.2013)
Výtah usnesení ze zasedání ZO 19.6.2013
Příloha 1 – původní program z 11.6.2013
Příloha 4 – změna režijních nákladů na obědy ve ŠJ
27.06.2013 soubor PDF
22.5.2013 Příloha 4c – účetní závěrka (oprava z 22.5.2013) 12.06.2013 soubor PDF
Zápis ze zasedání ZO 22.5.2013 v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO 22.5.2013
30.05.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program ze 14.5.2013
Příloha 4a – tabulky z UD:
Závěrečný účet za rok 2012 – obec Přerov nad Labem
Příloha č. 1 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 2A – rozvaha ZŠ a MŠ
Příloha č. 2B – rozvaha ŠJ
Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 4 – finanční vypořádání dotací
Příloha 4b – komentář k výsledkům hospodaření
Příloha 4c – účetní závěrka
Příloha 4d – kopie UD
Příloha 5 – otázky k rozpočtu projektu
Příloha 6 – organizace dotazníku
Příloha 8a – průzkum rybníka
Příloha 8b – rozpočtové opatření (havarijní stav rybníka)
30.05.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 22.5.
Podklady – informace a návrhy k projednání:
17.5.2013
na ÚD 14.5.
soubor PDF
- bod 3 programu – závěrečný účet obce 2012:
Komentář k výsledkům hospodaření obce
(tabulky a přílohy na ÚD od 30.4.)
17.5.2013 soubor PDF
- bod 4 programu – vodovod:
Organizace dotazníkového šetření
17.5.2013 soubor PDF
- bod 6 programu – rybník
Průzkum stavu, Rozpočtové opatření
22.5.2013 soubor PDF 8,5 MB/ 118 kB
24.4.2013 Zápis ze zasedání ZO 24.4. v plném znění
Výtah usnesení ze zasedání ZO č. 4/2013
30.4.2013 soubor PDF
Příloha 1 – původní program z 16.4.2013
Příloha 3 – oprava zápisu ze zasedání ZO 27.3.2013
Příloha 4 – návrh dotazníku k průzkumu názorů a preferencí
Příloha 5 – návrh obecně závazné vyhlášky
Příloha 6 – prezentace vyúčtování provozu kanalizace a ČOV za rok 2012
Příloha 7 – financování havarijního stavu rybníka
Příloha 8 – oprava komunikace Na Pískách
14.05.2013 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 24.4.
Podklady – informace a návrhy k projednání:
19.4.2013
na UD 16.4.
soubor PDF
- bod 2 programu – vodovod:
Návrh dotazníku k průzkumu názorů a preferencí
19.4.2013 soubor PDF
- bod 3 programu – systém nakládání s odpadem
Návrh obecně závazné vyhlášky
19.4.2013 soubor PDF
- bod 6 programu – rozpočtové opatření
Oprava komunikace Na Pískách
19.4.2013 soubor PDF
- bod 7 programu – různé
Havarijní stav rybníka
23.4.2013 soubor PDF

……………………………….

Veřejné zasedání zastupitelstva roku 2013 – 1. čtvrtletí

Datum konání Informace, ke stažení Formát (velikost)
27.03.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 27. března 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 27.3.2013
Příloha 1 – původní program z 19.3.2013
Příloha 3 – podklady na VZ na webu obce PnL
Příloha 4 – potvrzovací dopis k dotaci na vodovod
Příloha 5a – Zpráva auditora – Mikroregion – 2012
Příloha 5b – Závěrečný účet 2012 – Mikroregion
Příloha 6 – Analýza projektu pozemkových směn
Příloha 7 – Prodej objektu u autobusové zastávky
Příloha 8a – Návrh rozdělení HV ZŠ a MŠ 2012
Příloha 8b – Návrh rozdělení HV ŠJV 2012
Příloha 8d – Stanovení úkolů ředitelkám PO – 2013
Příloha 9 – Prezentace o odpadech a nákladech
Příloha 10 – Odměna za dotaci na vodovod
soubor PDF(vloženo 3.4.)
27.03.2013 Pozvánka – program veřejného zasedání ZO 27.3.
Podklady pro ZO – informace a návrhy k projednání:
– bod 2 programu – vodovod:
Rozhodnutí o dotaci na skupinový vodovod
– bod 3 programu – hospodaření Mikroregionu Polabí:
Zpráva auditora o hospodaření Mikroregionu v r.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012
– bod 4 programu – nemovitosti obce
Analýza projektu pozemkových směn
Objekt u autobusové zastávky – prodej parcely
– bod 5 programu – školství
Žádost o schválení rozdělení hosp. výsledku 2012 ŠJ
Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2012 ZŠ
Stanovení úkolů ředitelkám PO na rok 2013
– bod 7 programu – rozpočtová opatření
Odměna za úspěšnost přidělení dotace na vodovod
soubor PDF(vloženo 22.-27.3.)
13.02.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 13. února 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 13.2.2013
Příloha 1 – původní program z 31.1.2013
Příloha 3 – podklad pro zvýšení počtu členů ZO
Příloha 4 – závěrečná rozpočtová opatření
Příloha 5 – nájemní smlouva (cesta k Bomberu)
Příloha 6 – dopis od p. Vašáta
Příloha 7 – podklad k dotaci na rozvoj školních zahrad
soubor PDF
13.02.2013 Pozvánka – program veřejného zasedání ZO 13.2.
Podklad pro zasedání ZO – návrhy k projednání:
zvýšení počtu členů zastupitelstva obce
podání žádostí o dotace na rozvoj školních zahrad
závěrečná rozpočtová opatření 2012
nájemní smlouva – cesta k penzionu
soubor PDF
16.01.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO 16. ledna 2013
Výtah usnesení z veřejného zasedání ZO 16.1.2013
Příloha 1 – původní program z 4.1.2013
Příloha 4 – podklad k dotaci na zateplení školy
soubor PDF

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu