Přerov nad Labem

Veřejná zasedání 2015

Plánované termíny veřejných zasedání:
(plánované termíny se mohou měnit, děkujeme za pochopení)

09. 6. 2015 mimořádné veřejné zasedání
25. 6. 2015 veřejné zasedání
24. 9. 2015 veřejné zasedání

Platný jednací řád Zastupitelstva obce Přerov nad Labem

Název dokumentu Vyvěšeno Format
 Program a pozvánka na veřejné zasedání 15. 12. 2015  07.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – Návrh rozpočtového opatření č. 2  14.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – Rozpočet 2016 – informace pro občany  14.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – Návrh rozpočtu 2016  14.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – Příkazní smlouva dopravní obslužnost  14.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – smlouva o zřízení věcného břemene  14.12.2015 soubor PDF
 Podklady k VZ – Smlouva o spolupráci a zápůjčce při realizaci vodovodu  14.12.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání konané dne 07.10.2015  16.10.2015 soubor PDF
 Program a pozvánka na veřejné zasedání 7. 10. 2015  29.09.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 26.8 a 2.9.2015  10.09.2015 soubor PDF
 Program a pozvánka na mimořádné veřejné zasedání 26.8.2015  19.08.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 28.7.2015  01.08.2015 soubor PDF
 Smlouva na vecné břemeno s firmou ČEZ  21.07.2015 soubor PDF
 Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 28.7.2015  21.07.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 25.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 9.6.2015  10.07.2015 soubor PDF
 Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  24.06.2015 soubor PDF
 Kontrola hospodaření ŠJ Přerov nad Labem  24.06.2015 soubor PDF
 Rozvaha a bilance 2014 obec  24.06.2015 soubor PDF
 Výkaz zisku a ztráty 2014 obec  24.06.2015 soubor PDF
 Smlouva o řízení projektu obnova ulice na Pískách  24.06.2015 soubor PDF
 Smlouva o řízení projektu ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  24.06.2015 soubor PDF
 Smlouva o poskytnutí dotace ROP  24.06.2015 soubor PDF
 Pozvánka a program na veřejné zasedání 25.6.2015  17.06.2015 soubor PDF
 FIN 2 – 12 M  09.06.2015 soubor PDF
 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem  09.06.2015 soubor PDF
 Závěrečný účet obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
 Závěrečné výkazy ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
 Závěrečné výkazy ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem  09.06.2015 soubor PDF
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  09.06.2015 soubor PDF
 Pozvánka a program na mimořádné veřejné zasedání 9.6.2015  02.06.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 2.4.2015  20.04.2015 soubor PDF
 Tržní řád Obce Přerov nad Labem  20.04.2015 soubor PDF
 Zápis z veřejného zasedání ze dne 12.2.2015  20.02.2015 soubor PDF
 Schválená smlouva „Dobrovolný svazek obcí skupinový vodovod Polabí“  20.02.2015 soubor PDF
 Příloha č.1 „Stanovy“  20.02.2015 soubor PDF

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu