Přerov nad Labem

Veřejná zasedání 2014

Předpokládané termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce (ZO) Přerov nad Labem v roce 2014 (stav v září 2014)
datum den čas místo
8.10. středa 18:30 školní jídelna
komunální volby do obecního zastupitelstva budou 10.-11.10.2014
Datum 
konání
Informace, ke stažení Datum
vložení
Formát 
(velikost)
4.12.2014 Zápis z veřejného zasedání 4.12.2014 15.12.2014 soubor PDF
7.11.2014 Zápis z veřejného zasedání 7.11.2014 18.11.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 7.11.2014
Podklady:
a) stanovení termínu ustavujícího zasedání
b) korespondence s nově zvolenými zastupiteli obce,
c) návrh termínu převzetí funkcí
5.11.2014 soubor PDF
8.10.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (v plném zněné)
Příloha 1a – původní program
Příloha 3 – přehled plnění usnesení z roku 2014
22.10.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (výtah usnesení) 17.10.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 8.10.2014 25.09.2014 soubor PDF
10.9.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (výtah usnesení)
24.09.2014 soubor PDF
Příloha 1 – původní program
Příloha 3a – webové stránky „My třídíme nejlépe“
Příloha 3b – smlouva s firmou EKO-KOM
Příloha 3c- obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Příloha 4 – dopis od ZŠ – povolení výjimky z počtu žáků
Příloha 5a – dopis z MP Polabí
Příloha 5b – smlouva o pronájmu plynárenského zařízení s RWE
Příloha 6a – nabídka na ostranění sedimentu z rybníka
Příloha 6c – dopis k reklamaci ZS
Příloha 6d – dopis k relamaci ZŠ první druhý
Příloha 7a – monitorovací zpráva – dotace na ZS
Příloha 7b – monitorovací zpráva – dotace na ZŠ
Příloha 8 – aktualizace rozpočtového výhledu obce na rok 2014 – 2016
22.10.2014
Pozvánka – program zasedání 10.9.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 3a – průběžné výsledky soutěže
bod 3c – smlouva – podklad
bod 5c – smlouva – podklad
bod 7c – zveřejnění výzvy dne 22.8.2014
02.09.2014 soubor PDF
bod 3d – návrh obecně závazné vyhlášky – snížení poplatku za odpad
bod 4 – vyjímka z průměrného počtu žáků v ZŠ
bod 5a – dopis z Mikroregionu Polabí k návrhu obce na vypořádání
bod 6c – rybník – návrh na částečné odbahnění
bod 6d – reklamace k rekonstrukci zdravotního střediska
bod 6e – reklamace k rekonstrukci školy a reakce obecního úřadu
bod 7e – monitorovací zpráva – dotace na rekonstrukci zdravotního střediska
bod 7f – monitorovací zpráva – dotace na rekonstrukci školy
bod 8 – návrh rozpočtové opatření č. 11/2014
09.09.201 soubor PDF
13.8.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 13.8.2014 (v plném znění) 25.08.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 13.8.2014 05.08.2014 soubor PDF
Podklad a informace k projednávání
Nabídka a objednávka návrhu změny PRVKUK
07.08.2014 soubor PDF
30.7.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 30.7.2014 (v plném znění)
Příloha č. 4a – Chybějící položky rozpočtu revitalizace
Příloha č. 4b – Změna a oprava dešťové kanalizace, další položky revitalizace
07.08.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 30.7.2014 (na ÚD vyvěšeno 22.7.2014) 23.7.2014 soubor PDF
27.6.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 27.6.2014 (v plném znění) 30.6.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program 4.7.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 27.6.2014
Návrh smlouvy o dílo – Revitalizace
Návrh smlouvy o dílo – Rybník
26.6.2014 soubor PDF
19.6.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (v plném znění po podpisu) 23.7.2014  soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (výtah usnesení)
30.6.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program
Příloha 4a – dopis občanům a čestné prohlášení o produkci odpadních vod
Příloha 5a – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování dětského hřiště při MŠ“
Příloha 5b – poptávka obce po úpravně vody
příloha 6 – rozpočtové opatření č. 7/2014
4.7.2014  soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 9.4.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 –  informace z valné hromady 10.6., strategický plán aj.
bod 4a – výsledky výběrového řízení (zápisy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise) na základě výzvy z 22.5.2014 k dispozici na OÚ
bod 4b – výsledky výběrového řízení (zápisy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise) na základě výzvy z 22.5.2014 k dispozici na OÚ
bod 4c – příprava zadání zakázky na úpravnu
bod 7 – návrh nové smlouvy s EKO-KOMem (vč. dodatku a příloh)
16.6.2014
program
na UD od 11.6.
soubor PDF
bod 3 – dopis k čestnému prohlášení (1. etapa)
bod 3 – dopis k vysvětlení průtoků v ulici Pod Vrchem
bod 4c – rozeslání a zveřejnění výzvy 17.6. k výběrovému řízení na Zámeckou zahradu
17.6.2014  soubor PDF
21.5.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (výtah usnesení)
30.5.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program
Příloha 3a – čestné prohlášení
Příloha 3b – čestné prohlášení (po přípomínkách)
Příloha 6 – komentář k výsledkům hospodaření k závěrečnému účtu za rok 2013
Příloha 7a – návrh směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
Příloha 8 – materiál pro jednání zastupitelstva k veřejným zakázkám
Příloha 9 – zadávací dokumentace „Oprava rybníka
Příloha 10 – zadávací dokumentace „Revitalizace centra obce“
4.6.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 21.5.2014 (na ÚD vyvěšeno 13.5.2014)
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 7c – záměr obce prodat-pronajmout pozemky p.č. 968/6, 968/7, 968/8 KN
14.5.2014 soubor PDF
bod 1 – plnění úkolu k vybavení zahrad dětskými prvky
bod 2 – návrh čestného prohlášení k vypouštění do podtlakové kanalizace
bod 2 – analýza stavu ČOV k dispozici na OU v úředních hodinách
bod 3 – zprávy z valné hromady Mikroregionu Polabí
bod 4 – závěrečný účet obce za r. 2013 vč. příloh na ÚD od 30.4. a další dokumenty k dispozici na OU v úředních hodinách
bod 5 – diskuse k naplňování smlouvy o obecní policii
bod 6a – návrh aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
bod 6a – průvodní dokument k směrnici a schéma členění zakázek
bod 9 – stav prací na změně územního plánu na UD od 14.5.
bod 9 – stav prací na čištění dešťové kanalizace na UD z 30.4. a 14.5.
17.5.2014 soubor PDF
bod 4 – Komentář k závěrečnému účtu obce za r. 2013 20.5.2014 soubor PDF
9.4.2014 Příloha 1a – původní program
Příloha 3 – souhrn plnění usnesení ZO za období 11/2012 – 12/2013
Příloha 4 – oprava zápisu z VZ č. 10 ze dne 6.11.2013
Příloha 6 – stanovení minimálního počtu dětí v MŠ pro zajištění provozu
Příloha 7 – dopis o předání zprávy o výsledcích prověrky účetnictví PO za rok 2013
Příloha 8 – uplatnění práva na odpověď kanceláří ABL
Příloha 9 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí
Příloha 10 – vystoupení z Mikroregionu Polabí – předložení výpovědi
Příloha 11 – návrh na vypořádání se svazkem obcí Mikroregion Polabí
Příloha 12a – nabídka na posouzení stavu ČOV a kanalizace
Příloha 12b – faktura za posouzení stavu ČOV a kanalizace
Příloha 13 – prezentace údajů k provozu kanalizace a ČOV za rok 2013
Příloha 14 – návrh záměru obce na prodej/pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Příloha 16a – návrh záměru obce na prodej/pronájem pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Příloha 17a – dopis občana – návrh a otázky – finanční podpora výstavby skupinového vodovodu (oprava 20.5.2014)
Příloha 19 – návrh na Rozpočtová opatření č. 4/2014
Příloha 20 – jmenování členů povodňové komise
Příloha 21 – zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. PnL
 24.4.2014  soubor PDF
Oprava 4. strany zápisu z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 19.5.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 16.4.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (v plném znění) 17.6.2014
Pozvánka – program zasedání 9.4.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 1 – přehled plnění usnesení zastupitelstva obce od 7.11.2012 do 31.12.2013
bod 2 – oznámení výsledků prověrky účetnictví v ZŠaMŠ a ŠJV (zpráva auditora na OU)
bod 4 – vyúčtování provozu splaškové kanalizace a ČOV za rok 2013 (zpráva VG na OU)
bod 8a – návrhy a otázky – finanční podpora výstavby skupinového vodovodu (oprava provedena 17.6.2014)
3.4.2014
program
na UD 1.4.
soubor PDF
bod 5 – návrh na vyhlášení záměrů na prodej – pronájem obecních pozemků v extravilánu 4.4.2014 soubor PDF
bod 3 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání 2013 5.4.2014
(na UD od 12.3.)
 soubor PDF
bod 3 – Dopis s oznámením o vystoupení ze svazku obcí MP 7.4.2014 soubor PDF
bod 3 – Návrh na vypořádání se svazkem obcí MP
bod 3 – Dopis do ČT k uplatnění práva na odpověď dle § 35 zákona č. 231/2001 Sb
bod 8c – info k chodníkům – stavební povolení k revitalizaci část 1 a část 2 
bod 9 –Návrh rozpočtového opatření č. 4 s doplněním a součtem
bod 10 – komplexní pozemkové úpravy
bod 10 – prázdninový provoz v MŠ
bod 10 – povodňová komise (povodňový plán na OU), dopis-prevence
8.4.2014 soubor PDF
bod 4 – nabídka a faktura za analýzu ČOV od Stavokompletu
bod 5 – návrh na vyhlášení záměrů na prodej-pronájem v intravilánu
bod 9 – návrh rozpočtového opatření č. 5/2014
9.4.2014 soubor PDF
  12.3.2014   Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 v plném znění – oprava
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) – oprava
2.4.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 v plném znění
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení)
Příloha 1 – původní program
Příloha 3 – smlouva o dílo na dodávku bezdrátového obecního rozhlasu
Příloha 4 – dohoda o změně hranice obcí PnL a Lysá nL
Příloha 5 – výměra pozemků k dohodě o změně obecní hranice obcí
Příloha 7a – informace o vývoji projektu skupinového vodovodu v r. 2014
Příloha 7b – dopis předsedovi Mikroregionu Polabí k projektu skupinového vodovodu
Příloha 8 – návrh na vystoupení obce ze svazku obcí Mikroregionu Polabí
Příloha 9 – povodňový plán a povodňová komise
26.3.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) 20.03.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 12.3.2014 4.3.2014 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 – tisková konference -reakce na reportáž ČT24
bod 3 – odpověď starostky Mgr. Havelkovi dne 28.2.
bod 3 – Návrh na vystoupení z Mikroregionu Polabí
bod 6 – Povodňový plán a povodňová komise
5.3.2014 soubor PDF
bod 3 – Informace o vývoji projektu vodovodu v r.2014
bod 5 – Dohoda o změně obecní hranice-původní výměra
bod 5 – Úprava výměry území obecní hranice
7.3.2014 soubor PDF
29.1.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 v plném znění
Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 (výtah usnesení)
Příloha 1 – původní program
6.2.2014 soubor PDF
Příloha 3a – připomínky k zápisu Mikroregionu Polabí z 19.12.2013
Příloha 3b – schválený rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2014
Příloha 4 – žádost o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace akce Skupinový vodovod
Příloha 5 – dopis k projektu skupinového vodovodu ze dne 3.12.2013
Příloha 6 – dopis k projektu skupinového vodovodu (usnesení zstupitelstva obce a Eurovision) ze dne 18.12.2013
Příloha 7 – dopis k projektu skupinového vodovodu a fungování svzaku obcí ze dne 28.1.2014
Příloha 8 – rozbor a finanční analýza projektu skupinového vodovodu
Příloha 9 – právní posouzení smlouvy Mikroregionu Polabí a společnosti Eurovision
Příloha 10a – zadání nezávislé analýzy stavu ČOV
Příloha 10b – systém kanalizace v PnL zveřejněný na webu obce
Příloha 11 – zadání rekonstrukce veřejného rozhlasu
Příloha 12 – upravené zadání změny č.1 územního plánu
Příloha 13 – rozpočtová opatření č. 14/2013 (závěrečné rozpočtové úpravy)
12.2.2014 soubor PDF
29.1.2014 Pozvánka – program zasedání ZO 29.1.2014 21.1.2014 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 – připomínky k zápisu Mikroregionu Polabí z 19.12.2014
bod 2 – schválený rozpočet Mikroregionu Polabí 2014
bod 2 – dopisy k vodovodu a MP ze dne 3.12.2013, 18.12.2013 a 28.1.2014
bod 2 – právní analýza přípravy a realizace veřejné zakázky na koordinátora v projektu skupinového vodovodu
bod 3 – zadání nezávislé analýzy stavu ČOV
bod 4 – zadání rekonstrukce veřejného rozhlasu
bod 5 – upravené zadání změny č.1 územního plánu obce
bod 6 – závěrečné rozpočtové opatření č. 14/2013
28.1.2014 soubor PDF

 

Předpokládané termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem v roce 2014 (stav v lednu 2014)
datum den čas místo
29.1 středa 18:30 školní jídelna
12.3 středa 18:30 školní jídelna
9.4 středa 18:30 školní jídelna
21.5 středa 18:30 školní jídelna
18.6 středa 18:30 školní jídelna
10.9 středa 18:30 školní jídelna
podzimní komunální volby do obecního zastupitelstva budou pravděpodobně mezi 26.9.-11.10.2014

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Ve středu 5.12. v předvečer svátku sv.Mikuláše přijede do Přerova pekelný vůz plný pekelníků a možná i andělů. Pro hodné děti za básničku či písničku budou mít pekelníci  malou odměnu.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet HUDEBNÍ  ADVENTNĚ  LADĚNĚ VYSTOUPENÍ, které začne úderem 15. hodiny.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční JARMARK . S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu