Přerov nad Labem

Veřejná zasedání 2014

Předpokládané termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce (ZO) Přerov nad Labem v roce 2014 (stav v září 2014)
datum den čas místo
8.10. středa 18:30 školní jídelna
komunální volby do obecního zastupitelstva budou 10.-11.10.2014
Datum 
konání
Informace, ke stažení Datum
vložení
Formát 
(velikost)
4.12.2014 Zápis z veřejného zasedání 4.12.2014 15.12.2014 soubor PDF
7.11.2014 Zápis z veřejného zasedání 7.11.2014 18.11.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 7.11.2014
Podklady:
a) stanovení termínu ustavujícího zasedání
b) korespondence s nově zvolenými zastupiteli obce,
c) návrh termínu převzetí funkcí
5.11.2014 soubor PDF
8.10.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (v plném zněné)
Příloha 1a – původní program
Příloha 3 – přehled plnění usnesení z roku 2014
22.10.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 8.10.2014 (výtah usnesení) 17.10.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 8.10.2014 25.09.2014 soubor PDF
10.9.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 10.9.2014 (výtah usnesení)
24.09.2014 soubor PDF
Příloha 1 – původní program
Příloha 3a – webové stránky „My třídíme nejlépe“
Příloha 3b – smlouva s firmou EKO-KOM
Příloha 3c- obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Příloha 4 – dopis od ZŠ – povolení výjimky z počtu žáků
Příloha 5a – dopis z MP Polabí
Příloha 5b – smlouva o pronájmu plynárenského zařízení s RWE
Příloha 6a – nabídka na ostranění sedimentu z rybníka
Příloha 6c – dopis k reklamaci ZS
Příloha 6d – dopis k relamaci ZŠ první - druhý
Příloha 7a – monitorovací zpráva – dotace na ZS
Příloha 7b – monitorovací zpráva – dotace na ZŠ
Příloha 8 – aktualizace rozpočtového výhledu obce na rok 2014 – 2016
22.10.2014
Pozvánka – program zasedání 10.9.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 3a – průběžné výsledky soutěže
bod 3c – smlouva – podklad
bod 5c – smlouva – podklad
bod 7c – zveřejnění výzvy dne 22.8.2014
02.09.2014 soubor PDF
bod 3d – návrh obecně závazné vyhlášky – snížení poplatku za odpad
bod 4 – vyjímka z průměrného počtu žáků v ZŠ
bod 5a – dopis z Mikroregionu Polabí k návrhu obce na vypořádání
bod 6c – rybník – návrh na částečné odbahnění
bod 6d – reklamace k rekonstrukci zdravotního střediska
bod 6e – reklamace k rekonstrukci školy a reakce obecního úřadu
bod 7e – monitorovací zpráva – dotace na rekonstrukci zdravotního střediska
bod 7f – monitorovací zpráva – dotace na rekonstrukci školy
bod 8 – návrh rozpočtové opatření č. 11/2014
09.09.201 soubor PDF
13.8.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 13.8.2014 (v plném znění) 25.08.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 13.8.2014 05.08.2014 soubor PDF
Podklad a informace k projednávání
Nabídka a objednávka návrhu změny PRVKUK
07.08.2014 soubor PDF
30.7.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 30.7.2014 (v plném znění)
Příloha č. 4a – Chybějící položky rozpočtu revitalizace
Příloha č. 4b – Změna a oprava dešťové kanalizace, další položky revitalizace
07.08.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 30.7.2014 (na ÚD vyvěšeno 22.7.2014) 23.7.2014 soubor PDF
27.6.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 27.6.2014 (v plném znění) 30.6.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program 4.7.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 27.6.2014
Návrh smlouvy o dílo – Revitalizace
Návrh smlouvy o dílo – Rybník
26.6.2014 soubor PDF
19.6.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (v plném znění po podpisu) 23.7.2014  soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 19.6.2014 (výtah usnesení)
30.6.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program
Příloha 4a – dopis občanům a čestné prohlášení o produkci odpadních vod
Příloha 5a – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování dětského hřiště při MŠ“
Příloha 5b – poptávka obce po úpravně vody
příloha 6 – rozpočtové opatření č. 7/2014
4.7.2014  soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 9.4.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 –  informace z valné hromady 10.6., strategický plán aj.
bod 4a – výsledky výběrového řízení (zápisy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise) na základě výzvy z 22.5.2014 k dispozici na OÚ
bod 4b – výsledky výběrového řízení (zápisy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise) na základě výzvy z 22.5.2014 k dispozici na OÚ
bod 4c – příprava zadání zakázky na úpravnu
bod 7 – návrh nové smlouvy s EKO-KOMem (vč. dodatku a příloh)
16.6.2014
program
na UD od 11.6.
soubor PDF
bod 3 – dopis k čestnému prohlášení (1. etapa)
bod 3 – dopis k vysvětlení průtoků v ulici Pod Vrchem
bod 4c – rozeslání a zveřejnění výzvy 17.6. k výběrovému řízení na Zámeckou zahradu
17.6.2014  soubor PDF
21.5.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (v plném znění)
Zápis z veřejného zasedání ZO 21.5.2014 (výtah usnesení)
30.5.2014 soubor PDF
Příloha 1a – původní program
Příloha 3a – čestné prohlášení
Příloha 3b – čestné prohlášení (po přípomínkách)
Příloha 6 – komentář k výsledkům hospodaření k závěrečnému účtu za rok 2013
Příloha 7a – návrh směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
Příloha 8 – materiál pro jednání zastupitelstva k veřejným zakázkám
Příloha 9 – zadávací dokumentace „Oprava rybníka
Příloha 10 – zadávací dokumentace „Revitalizace centra obce“
4.6.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání 21.5.2014 (na ÚD vyvěšeno 13.5.2014)
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 7c – záměr obce prodat-pronajmout pozemky p.č. 968/6, 968/7, 968/8 KN
14.5.2014 soubor PDF
bod 1 – plnění úkolu k vybavení zahrad dětskými prvky
bod 2 – návrh čestného prohlášení k vypouštění do podtlakové kanalizace
bod 2 – analýza stavu ČOV k dispozici na OU v úředních hodinách
bod 3 – zprávy z valné hromady Mikroregionu Polabí
bod 4 – závěrečný účet obce za r. 2013 vč. příloh na ÚD od 30.4. a další dokumenty k dispozici na OU v úředních hodinách
bod 5 – diskuse k naplňování smlouvy o obecní policii
bod 6a – návrh aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
bod 6a – průvodní dokument k směrnici a schéma členění zakázek
bod 9 – stav prací na změně územního plánu na UD od 14.5.
bod 9 – stav prací na čištění dešťové kanalizace na UD z 30.4. a 14.5.
17.5.2014 soubor PDF
bod 4 – Komentář k závěrečnému účtu obce za r. 2013 20.5.2014 soubor PDF
9.4.2014 Příloha 1a – původní program
Příloha 3 – souhrn plnění usnesení ZO za období 11/2012 – 12/2013
Příloha 4 – oprava zápisu z VZ č. 10 ze dne 6.11.2013
Příloha 6 – stanovení minimálního počtu dětí v MŠ pro zajištění provozu
Příloha 7 – dopis o předání zprávy o výsledcích prověrky účetnictví PO za rok 2013
Příloha 8 – uplatnění práva na odpověď kanceláří ABL
Příloha 9 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí
Příloha 10 – vystoupení z Mikroregionu Polabí – předložení výpovědi
Příloha 11 – návrh na vypořádání se svazkem obcí Mikroregion Polabí
Příloha 12a – nabídka na posouzení stavu ČOV a kanalizace
Příloha 12b – faktura za posouzení stavu ČOV a kanalizace
Příloha 13 – prezentace údajů k provozu kanalizace a ČOV za rok 2013
Příloha 14 – návrh záměru obce na prodej/pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Příloha 16a – návrh záměru obce na prodej/pronájem pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Příloha 17a – dopis občana – návrh a otázky – finanční podpora výstavby skupinového vodovodu (oprava 20.5.2014)
Příloha 19 – návrh na Rozpočtová opatření č. 4/2014
Příloha 20 – jmenování členů povodňové komise
Příloha 21 – zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. PnL
 24.4.2014  soubor PDF
Oprava 4. strany zápisu z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 19.5.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (výtah usnesení) 16.4.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 9.4.2014 (v plném znění) 17.6.2014
Pozvánka – program zasedání 9.4.2014
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 1 – přehled plnění usnesení zastupitelstva obce od 7.11.2012 do 31.12.2013
bod 2 – oznámení výsledků prověrky účetnictví v ZŠaMŠ a ŠJV (zpráva auditora na OU)
bod 4 - vyúčtování provozu splaškové kanalizace a ČOV za rok 2013 (zpráva VG na OU)
bod 8a – návrhy a otázky – finanční podpora výstavby skupinového vodovodu (oprava provedena 17.6.2014)
3.4.2014
program
na UD 1.4.
soubor PDF
bod 5 – návrh na vyhlášení záměrů na prodej – pronájem obecních pozemků v extravilánu 4.4.2014 soubor PDF
bod 3 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání 2013 5.4.2014
(na UD od 12.3.)
 soubor PDF
bod 3 – Dopis s oznámením o vystoupení ze svazku obcí MP 7.4.2014 soubor PDF
bod 3 – Návrh na vypořádání se svazkem obcí MP
bod 3 – Dopis do ČT k uplatnění práva na odpověď dle § 35 zákona č. 231/2001 Sb
bod 8c – info k chodníkům – stavební povolení k revitalizaci část 1 a část 2 
bod 9 -Návrh rozpočtového opatření č. 4 s doplněním a součtem
bod 10 – komplexní pozemkové úpravy
bod 10 – prázdninový provoz v MŠ
bod 10 – povodňová komise (povodňový plán na OU), dopis-prevence
8.4.2014 soubor PDF
bod 4 – nabídka a faktura za analýzu ČOV od Stavokompletu
bod 5 – návrh na vyhlášení záměrů na prodej-pronájem v intravilánu
bod 9 – návrh rozpočtového opatření č. 5/2014
9.4.2014 soubor PDF
  12.3.2014   Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 v plném znění – oprava
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) – oprava
2.4.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 v plném znění
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení)
Příloha 1 – původní program
Příloha 3 – smlouva o dílo na dodávku bezdrátového obecního rozhlasu
Příloha 4 – dohoda o změně hranice obcí PnL a Lysá nL
Příloha 5 – výměra pozemků k dohodě o změně obecní hranice obcí
Příloha 7a – informace o vývoji projektu skupinového vodovodu v r. 2014
Příloha 7b – dopis předsedovi Mikroregionu Polabí k projektu skupinového vodovodu
Příloha 8 – návrh na vystoupení obce ze svazku obcí Mikroregionu Polabí
Příloha 9 – povodňový plán a povodňová komise
26.3.2014 soubor PDF
Zápis z veřejného zasedání ZO 12.3.2014 (výtah usnesení) 20.03.2014 soubor PDF
Pozvánka – program zasedání ZO 12.3.2014 4.3.2014 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 – tisková konference -reakce na reportáž ČT24
bod 3 – odpověď starostky Mgr. Havelkovi dne 28.2.
bod 3 – Návrh na vystoupení z Mikroregionu Polabí
bod 6 – Povodňový plán a povodňová komise
5.3.2014 soubor PDF
bod 3 – Informace o vývoji projektu vodovodu v r.2014
bod 5 – Dohoda o změně obecní hranice-původní výměra
bod 5 – Úprava výměry území obecní hranice
7.3.2014 soubor PDF
29.1.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 v plném znění
Zápis z veřejného zasedání ZO 29.1.2014 (výtah usnesení)
Příloha 1 – původní program
6.2.2014 soubor PDF
Příloha 3a – připomínky k zápisu Mikroregionu Polabí z 19.12.2013
Příloha 3b – schválený rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2014
Příloha 4 – žádost o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace akce Skupinový vodovod
Příloha 5 – dopis k projektu skupinového vodovodu ze dne 3.12.2013
Příloha 6 – dopis k projektu skupinového vodovodu (usnesení zstupitelstva obce a Eurovision) ze dne 18.12.2013
Příloha 7 – dopis k projektu skupinového vodovodu a fungování svzaku obcí ze dne 28.1.2014
Příloha 8 – rozbor a finanční analýza projektu skupinového vodovodu
Příloha 9 – právní posouzení smlouvy Mikroregionu Polabí a společnosti Eurovision
Příloha 10a – zadání nezávislé analýzy stavu ČOV
Příloha 10b – systém kanalizace v PnL zveřejněný na webu obce
Příloha 11 – zadání rekonstrukce veřejného rozhlasu
Příloha 12 – upravené zadání změny č.1 územního plánu
Příloha 13 – rozpočtová opatření č. 14/2013 (závěrečné rozpočtové úpravy)
12.2.2014 soubor PDF
29.1.2014 Pozvánka – program zasedání ZO 29.1.2014 21.1.2014 soubor PDF
Podklady – informace a návrhy k projednání:
bod 2 – připomínky k zápisu Mikroregionu Polabí z 19.12.2014
bod 2 - schválený rozpočet Mikroregionu Polabí 2014
bod 2 – dopisy k vodovodu a MP ze dne 3.12.2013, 18.12.2013 a 28.1.2014
bod 2 – právní analýza přípravy a realizace veřejné zakázky na koordinátora v projektu skupinového vodovodu
bod 3 – zadání nezávislé analýzy stavu ČOV
bod 4 – zadání rekonstrukce veřejného rozhlasu
bod 5 – upravené zadání změny č.1 územního plánu obce
bod 6 – závěrečné rozpočtové opatření č. 14/2013
28.1.2014 soubor PDF

 

Předpokládané termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem v roce 2014 (stav v lednu 2014)
datum den čas místo
29.1 středa 18:30 školní jídelna
12.3 středa 18:30 školní jídelna
9.4 středa 18:30 školní jídelna
21.5 středa 18:30 školní jídelna
18.6 středa 18:30 školní jídelna
10.9 středa 18:30 školní jídelna
podzimní komunální volby do obecního zastupitelstva budou pravděpodobně mezi 26.9.-11.10.2014

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu