Přerov nad Labem

VODOVOD v Přerově nad Labem

Aktualizace informací: 13.12.2017

Výstavba vodovodu začala koncem roku 2016, páteřní sítě vodovodu pak začala v naší obci v březnu 2017.  V tomto čase  (prosinec 2017) je hotova většina větví páteřního hlavního řadu po obci.  Stavební práce při budování hlavního řadu provádí sdružení firem ZEPRIS- VCES. Pro Přerov aktuálně probíhá výběr dodavatele stavebních prací na výstavbu přípojek k jednotlivým nemovitostem. Organizátorem výběrového řízení je investor celé akce – firma VAK Nymburk.

Původní termín kolaudace vodovodního řadu – listopad 2017  – nemohl být dodržen  i s ohledem na velké množství změn oproti původním převzatým podkladům pro výstavbu. Ne všechna zpoždění jdou za obcí Přerov nad Labem, která je jedna ze 4 obcí v projektu připojení na vodovod  provozovaný firmou VAK Nymburk.  Ne vždy pak ty  již „přerovské průšvihy“ bylo možné předvídat nebo jim předejít.  Odklad kolaudace investor  VAK  plně koordinuje se všemi příslušnými úřady a nebude tím dotčeno čerpání dotace na výstavbu vodovodu.

Budování přípojek k jednotlivým domům bude probíhat podle doporučení investora akce vždy až poté, co vybrané stavební firmě obec potvrdí, že uvedená nemovitost má zaplacen příspěvek majitele nemovitosti na výstavbu vodovodu a na obci je odevzdána podepsaná Smlouva o smlouvě budoucí …. a Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku.  V případě nemovitosti s více bytovými jednotkami musí být zaplaceny příspěvky za všechny bytové jednotky příslušné nemovitosti a odevzdány podepsané dokumenty. Tyto dokumenty  jsou předávány dále na stavební úřad a jen těm, které budou zaevidované bude vydán územní souhlas pro užívání přípojky. Bez územního souhlasu nemůže být konkrétní přípojka vybudována a ani následně provozována.

Proto Obecní úřad i zastupitelé doporučují všem občanům zaplatit co nejdříve, protože výstavba přípojek bude v případě rozumného počasí probíhat i během zimy a brzkého jara.

Příspěvek občana na vodovod schválený zastupiteli obce uvedený ve Smlouvě o smlouvě budoucí…  a Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku:

je vztažený k současnému životnímu minimu 3.410,- Kč, které platí dle legislativy pro rok 2017 z  a z něho je návazně odvozen 6. násobek životního minima 20.460,- Kč.

Při zaplacení do konce roku 2017 je to  s 2/3 slevou =  6.820,- Kč./na přípojku resp. byt. Původně bylo uvedeno do kolaudace, protože kolaudace  (hlavního řadu) měla být provedena nejpozději k 30.11.2017.

V případě, že státní orgány rozhodnou o změně životního minima, které by bylo platné od 1.1.2018, tak by se adekvátně tomu navýšil i příspěvek.  I proto doporučujeme zaplatit právě do konce roku.

Platbu je možné provádět v hotovosti v úředních dnech na Obecním úřadu nebo pomocí převodu na bankovní účet obce, který je určen jen pro platby na vodovodní přípojky. Jde o číslo účtu: 115 – 958820277/ 0100 a jako variabilní číslo je potřeba uvést číslo popisné pro nemovitost za kterou je placeno. V případě bytů jak číslo popisné, tak identifikační číslo bytu, tak jak figuruje v katastru nebo evidenci Bytového družstva.

Projekt vodovodní přípojky za každou nemovitost hradí obec Přerov nad Labem.

Pokud bude nemovitost připojena pomocí vodoměrné šachty, tak tuto šachtu si platí majitel  sám zvlášť a Sdružení nájemníků za bytový dům se skládá na jednu dohromady a také ji platí separátně. Cena šachty je dle typu od 5.445,- Kč + DPH výše. Investor akce VAK Nymburk stanovil přesnou specifikaci a dodavatele vodoměrné šachty. Pro Přerov nad Labem je dodavatelem firma Plasty FRANK. Více informací o šachtách, jejím objednání i platbě  získáte na Obecním úřadu. Při zakoupení jiné než doporučené šachty nebo od jiného výrobce se vystavujete riziku, že takovou šachtu nemusí VAK následně akceptovat a nemusí ji spustit do provozu (nebude do ní namontován vodoměr).

Vodoměrnou sestavu bude do vodoměrné šachty nebo přímo do domu montovat přímo VAK Nymburk. Při montáži MUSÍ podepsat smlouvu o připojení jen majitel nemovitosti, který je uveden v katastru. Nemůže tak být učiněno pouze někým jiným z rodiny nebo podnájemníkem. Sdělil nám provozovatel VAK Nymburk. Vodoměrnou sestavu bude majitel nemovitosti u zprovozňované přípojky platit až v momentu vlastního namontování a podepsání smlouvy připojení. Cena je 3.202,-Kč.

Více informací o VAK Nymburk = investorovi akce a následném provozovateli vodovodního připojení získáte na jeho webových stránkách: VAK Nymburk

 

Zápis z informativní schůzky k vodovodu, která proběhla 12. lenda 2017

Obec schválila na svém veřejném zasedání dne 19. ledna 2017 smlouvu o spolupráci a o zápůjčce při realizaci akce „Skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“

Zápis z veřejného zasedání konaného dne 19. 1. 2017, kde je přílohou schválená smlouva naleznete ZDE

Po návštěvě projektanta vodovodní přípojky již máte vědět, kudy povede Vaše přípojka a zda budete potřebovat vodoměrnou šachtu.

 

 

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu