Přerov nad Labem

Přerovský zpravodaj

pro občany Přerova nad Labem

Přerovský zpravodaj na základě dohody s Občanským sdružením Přerováci nadlabáci vydává a financuje Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, PSČ 289 16, IČO: 00239682 (registrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), Reg. číslo MK ČR E 16504.

Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky na obecním úřade nebo zasílejte na e-mail: prispevky@prerovnl.cz.

Redakce:

Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru obce Přerova nad Labem. Náklad 480 ks. Zdarma. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav, neodpovídá za obsah článků a formulace autorů.

Ceny inzerce: Celá strana 2500 Kč, 1/2 strany 1500 Kč, 1/4 strany 1000 Kč.
Žádosti o zveřejnění inzerátu nemusí být vždy vyhověno, rozhodnutí je v kompetenci Obecního úřadu.

Příští číslo Přerovského zpravodaje bude vydáno v  listopadu 2017.

Žádáme všechny přispěvovatele, aby své příspěvky včetně fotografií zasílali do vyhlášené uzávěrky.

Uzávěrka příspěvků:  30. 10. 2017

Příspěvky zasílejte v elektronické formě v textovém formátu (.doc, .docx, .odt, .rtf).

Fotografie v tiskové kvalitě pro uveřejnění zasílejte prosím zvlášť v grafických formátech (.jpg, jpeg, .gif, .png).

Své příspěvky zasílejte na email prispevky@prerovnl.cz

Pokud nemáte možnost svůj příspěvek převést do elektronické formy, doručte osobně nebo vhoďte do schránky OÚ.

Děkujeme

Přerovský zpravodaj 2017

soubor PDF ZPRAVODAJ 2017_1   – datum vydání 13.9.2017 (1,08 MB)

 Přerovský zpravodaj 2016

soubor PDF číslo 1/2016 – datum vydání 15.06. 2016 (6,61 MB)
soubor PDF číslo 2/2016 – datum vydání 05.10. 2016 (3,44 MB)

 Přerovský zpravodaj 2015

soubor PDF číslo 1/2015 – datum vydání 30.07. 2015 (2,55 MB)

 

Archiv přerovských listů

Přerovské listy 2014

soubor PDF číslo 1/2014 – vyšlo 27.03. 2014 (4,09 MB)
soubor PDF číslo 2/2014 – vyšlo 02.07. 2014 (6,3 MB)
soubor PDF číslo 3/2014 – vyšlo 02.10. 2014 (6,3 MB)

Přerovské listy 2013

soubor PDF číslo 1/2013 – vyšlo 07.03. 2013 (3,04 MB)
soubor PDF číslo 2/2013 – vyšlo 06.06. 2013 (6,35 MB)
soubor PDF číslo 3/2013 – vyšlo 17.10. 2013 (5,13 MB)
soubor PDF číslo 4/2013 – vyšlo 18.12. 2013 (3,3 MB)

Přerovské listy 2012

soubor PDF číslo 1/2012 – vyšlo 21.12. 2012 (4,09 MB)

 

Archiv přerovského zpravodaje

soubor PDF číslo 2/2012 – vyšlo 27.06. 2012 (2,8 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zdravotní středisko, Vítání občánků, Dny evropského dědictví, Kanalizace, Mateřské centrun, Pasování prvňáčků, Zprávy ze ZŠ a MŠ.
soubor PDF číslo 1/2012 – vyšlo 14.03. 2012 (2,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Zateplení budovy školy, Boj o zámek stále pokračuje, Financování v obci, Učitelský dům, Pozemkové úpravy, Mateřské centrum, Škola informuje.
soubor PDF číslo 3/2011 – vyšlo 27.10. 2011 (3,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Výzva pro aktivní občany, Školská rada informuje, Kronika obce, Přerovské tradice se vrací, Dožínky, Zámek, Škola opět ožila.
soubor PDF číslo 2/2011 – vyšlo 28.06. 2011 (2,1 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zateplení školy, Kostel sv. Vojtěcha, Vítání občánků, 1. Muzejní noc, Zdravotní středisko, O pohár babineckých pidiždíků, Přerovské muzicírování, Prázdniny se blíží, Ahoj školko!
soubor PDF číslo 1/2011 – vyšlo 23.03. 2011 (2,3 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Představení spolupracovníků zastupitelů, Rozpočet obce, Komentář k rozpočtu obce na rok 2011, Masopust, Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha, Předvelikonoční zamyšlení, Mateřské centrum, Fotosoutěž, Co připravuje kulturní komise, NE paroplynové elektrárně, Školní zahrada, ZŠ, MŠ a ŠJ informují.
soubor PDF číslo 3/2010 – vyšlo 17.12. 2010 (4,6 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Volby, Poděkování starosty, Plán investic, Zdravotní středisko, Vánoční zamyšlení, Foto soutěž, Zámek, Mateřské centrum, Polabské muzeum, Rozvoj školství, Knihovna a recenze, Mateřská škol a Základní škola informují.
soubor PDF číslo 2/2010 – vyšlo 1.10. 2010 (3,55 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Komunální volby, Poděkování Víta Vašáta, Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?, Školská rada, Informace pro uživatele podtlakové kanalizace, Zdravotní středisko, Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno, Škola opět žije!, Informace k dotacím
soubor PDF číslo 1/2010 – vyšlo 21.04. 2009 (1,47 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Budoucnost přerovského kostela, Informace o územním plánu obce, Jak žije Základní škola a mateřská škola?, Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková, Co připravujeme?
soubor PDF číslo 3/2009 – vyšlo 23.10. 2009 (1,94 MB)
Z obsahu: Usnesení zastupitelstva, Rekonstrukce střechy OÚ, Šestá informace o územním plánu, Zastupitelstvo schválilo změny, Na čem závisí budoucnost školy?, Pískovna u Labe: ano nebo ne?
soubor PDF číslo 2/2009 – vyšlo 03.06. 2009 (4,03 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva ,Přijďte k volbám do Evropského parlamentu!, Přerovská škola, Informace o vodovodu, Životní prostředí kolem nás, Pátá informace o územním plánu, Rozpočet obce
soubor PDF číslo 1/2009 – vyšlo 12.2. 2009 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Kulturní kalendář, Školská rada Základní školy v Přerově nad Labem, Výdej známek na popelnice pro rok 2009, Výšinné hradiště Přerovská hůra památkově chráněno, Informace Obecního úřadu, Desítky nových stromů u kapličky, Biskup Malý v Přerově, Bezpečnost dopravy, Informace o vodovodu, Pálením odpadů škodíte především sami sobě, Podtlaková kanalizace v naší obci, Příspěvek obce na veřejnou dopravu, Mikulášská nadílka, Kateřinské zpívání, Halloweenská párty, ERnet tady, ERnet tam, všude kam se podívám, Čtvrtá informace o územním plánu – zadání ÚP, Informace z přerovské školky, školy a jídelny“
soubor PDF číslo 3/2008 – vyšlo 12.10.2008 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Oznámení o konání voleb, Kulturní kalendář, Přerov nad Labem vítal nové občánky, Pokročila rekonstrukce hospody u rybníka, Novinky v oblasti dotací a investic, Kaplička svatého Vojtěcha nad studánkou opravena, Doprava v naší obci, Svoz odpadů a pomoc při úklidu, Informace o projektu vodovodu, Zábava pro přerovské děti, Křížek ve Starém Přerově zrekonstruován, Výsledek ankety k víceúčelovému hřišti, Církev československá husitská se představuje, Muzeum Moto-Velo v Přerově nad Labem, Jak funguje kanalizace v Přerově, Volby 2008, Fotbalový zápas Garda vs. Krásky, Nové ordinační hodiny MUDr. Ivana Kitzbergera – Přerov, Semice, Informace z přerovské školy.
soubor PDF číslo 2/2008 – vyšlo 21.05.2008 (3,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Dětský a „dospělácký“ maškarní ples, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Jak funguje kanalizace v Přerově, Jarní úklid, Poděkování za pomoc v nouzi, Výzva pro spoluobčany – dopravní obslužnost obce, Dotace a investice v roce 2008, Výlov rybníku, Třetí informace o územním plánu Přerova, Historie a budoucnost projektu vodovodu, Hradiště a Natura 2000 na Přerovské hůře, Víceúčelové hřiště na Zámecké?, ERnet – restaurant na konci internetu, Novinky u hasičů, Rozpočet obce 2008, Závěrečný účet obce za rok 2007, Do Brandýsa – na koni, na kole, na lodi!, Soubor DYKYTA jubilující – 20 let, Rizika pálení odpadů, Co nového ve skanzenu, S gumáky do rezervace, Projektový den Den Země, Běh pohádkovým lesem, Redakce Rosnička.
soubor PDF číslo 1/2008 – vyšlo 31.01.2008 (2,6 MB)
Z obsahu: Fotografie z letošního masopustu, Zápis z jednání zastupitelstva, Aktuální informace o vodovodu, Vánoční koncert s Voxem Nymburgensis a Dykytou, Mikulášská zábava, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Druhá informace o územním plánu Přerova, ÚP – názor občana, Představujeme: Předseda finančního výboru Vít Vašát, Nové autobusové zastávky v Přerově nad Labem a územní plán, ERnet – restaurant na konci internetu, Nejvýznamnější „Přerovák“ Ludvík Salvátor, Přerovská hůra kulturní a přírodní památkou?, Nová vyhláška o odpadech, Nová vyhláška o místním poplatku, Nové webové stránky obce, Soutěž Zlatý erb, SOS bojuje proti diskriminaci, Znáte své sousedy?, Zápis do prvního ročníku ZŠ, Redakce Rosnička“.
soubor PDF číslo 3/2007 – vyšlo 17.10.2007 (0,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Územní plán Přerova nad Labem, První informace o připravovaném územním plánu, Nová vyhláška o místních poplatcích, Investiční výstavba, Dotační politika Evropské unie, Dotace Evropské unie pro zemědělce, 8. březen, Představujeme: Místostarostka Irena Gregárková, Nebezpečná tularemie i v Přerově, Zprávy Sboru dobrovolných hasičů v Přerově n. L., Rybářský spolek v Přerově nad Labem, ERnet: restaurant na konci internetu, Polabské variace 2007, Lhůta pro výměnu starých řidičských průkazů, Znáte přerovskou knihovnu?, Znáte své sousedy?, Vadí vám letáky ve schránce?, Hodnocení žáků 5. ročníků ZŠ, Přerovská historie: Od místopisu k pivovaru, Redakce Rosnička.
soubor PDF číslo 2/2007 – vyšlo 06.06.2007 (10,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Informace Obecního úřadu, Závěrečný účet obce Přerov nad Labem, Plnění rozpočtu 2006, Rozpočet 2007, Mikroregion Polabí: Závěrečný účet 2006, Jak je to s rozpočtem Přerova nad Labem?, Třiďme odpady! Je to ekologické i ekonomické, Znáte své sousedy?, Povolení k odběru vody ze studní, Úprava veřejných prostranství v centru Přerova nad Labem, Srovnání žáků ZŠ a víceletých gymnázií, 9. ročník ZŠ, Činnost v oblasti kultury a školství, Letošní akce souboru DYKYTA, Nové vedení hasičského sboru, Brigáda u památných stromů, Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu, Výměna řidičáků, Územní plán, Historický význam Přerovské hůry, Grant na stromořadí, Zámecká zahrada.
soubor PDF číslo 1/2007 – vyšlo 29.1.2007 (8,8 MB)
Z obsahu: Jak jsme volili, Zvolení zastupitelé a náhradníci pro období 2006–2010, Kulturní kalendář, Zápis z jednání zastupitelstva, Informace obecního úřadu, Opět městys Přerov nad Labem?, Rozhovor se starostou Luďkem Červákem, Stromořadí k Oboře, Co známe z historie našeho Přerova?, Zápis do mateřské školy v Přerově nad Labem: 7. března 2007, Mateřské centrum, Náboženské stavby, Dotace na ošetření památných stromů, Dřeviny v okolí Přerova nad Labem, Masopust, Rybolov v obci, Akce základní školy na leden až červen, Příroda Přerovské hůry, Sbírka na hřiště + Podrobná mapa Přerova nad Labem.
soubor PDF číslo 3/2006 – vyšlo 15.10.2006 (4,2 MB)
Z obsahu: Kdy, kde a jak budeme volit, Kandidátní listiny, Kouzelné barvy podzimu, Nebuďme lhostejní, Co je u nás nového, Postavme si hřiště, Halloween party. VOLBY: Otázky Zpravodaje pro kandidáty.
soubor PDF číslo 2/2006 – vyšlo 12.6.2006 (3,8 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 31. 5. 2006, Úklid příkopů, Někdo rád mění řád, Téma: DéPéeS aneb kde je zakopaný pes?, Zmizel kus lesa, Naše zahrada, Co je Mikroregion Polabí, Honební společenstvo, Pojmenování ulic a orientační čísla, Jak jsme v Přerově volili do Parlamentu ČR?, Nad dopisy čtenářů, Den otevřených dveří v přerovské škole, Dopis pana starosty, Přerovské referendum, Přerov na Wikipedii, Patří odpad do kamen?, Autobusová doprava.
soubor PDF číslo 1/2006 – vyšlo 13.4.2006 (1,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 8. 3. 2006, Památné lípy Na Vrších, Dykyta, Téma: obecní vodovod, Přerov opět městysem?, Jaro je tady, Přežije stromořadí v centru obce? Historie Přerova nad Labem v obrazech, Přerovská škola pohledem rodičů a ředitelky, Proč třídit odpady?, Chválíme: Sál U Kotápišů.

Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

Výzva pro malé velké talenty! Pokud se některé z dětí chce účastnit zpívání a stát se členem pěveckého sboru pro Vánoční koncert a dosud se nepřihlásilo, má možnost se ještě přidat.

Generální zkouška na Vánoční koncert bude v neděli 17.12. od 18:15 hodin v kostele. V případě změny místa nebo času budeme informovat.

16.12. v sobotu bude v době mezi 9:30 až 14:00 otevřena Obecní knihovna. Zváni jsou nejen pravidelní návštěvníci, ale všichni milovníci dobré literatury.

5.12. Čerti i s celým peklem přivezou nadílku od Mikuláše. Milé děti, vážení rodiče,  rádi bychom Vás pozvali na čertovské rojení s mikulášskou nadílkou, které se koná v podvečer 5.prosince. Příjezd čertovského povozu budeme očekávat mezi 16:15 až 16:30 na Městečku před Obecním úřadem. Přijďte vyhlížet Mikuláše a čerty spolu s námi.  Jste srdečně zváni.

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v Přerově nad Labem
bude v letošním roce doplněno scénickým vystoupením, které by nám mělo připomenout, že Vánoce jsou více než pouhou honbou za největším dárkem za co nejlepší cenu. Program připravuje Obecní úřad spolu s Polabským muzeem. Začínáme přesně v 15:00 hodin. Srdečně zváni jsou všichni spoluobčané i přespolní.
1.12. Tradiční Jarmark v Přerovské škole
začíná od 17:00 hodin. Školáci předvedou svůj vánočně laděný program v tělocvičně a tím zahájí nejen adventní čas v naší škole, ale i konání Jarmarku. Zváni jsou rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčané.
26.11.  Benefiční koncert nejen pro Domov na Zámku
který se koná od 15:00 hodin v prostorách Domova na Zámku v Lysé nad Labem slibuje zajímavý hudební zážitek.
11.11. Posvícenská zábava
kterou pořádá SDH Přerov nad Labem  v  sobotu na Martina od 20:00 v hostinci Na růžku je určena všem, kteří mají rádi muziku, dobrou společnost a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití.
Vstupné je 90,- Kč a pozvání od našich hasičů adresujeme místním i přespolním.
11.11.  uvítání sv. Martina
proběhne od 15:00 hodin v sobotu 11. listopadu před a ve Skanzenu. Martin na koni dorazí i tehdy, když nepřijde žádný sníh. Se sněhem i bez sněhu Vás pracovníci Polabského muzea i dobrovolníci, kteří připravují program, rádi uvítají mezi sebou a společně si připomeneme, co vše se k svatomartinské tradici váže. Více informací ZDE
 
4.11.  posviťme si na tu tmu v Lampiónovém průvodu
který vyjde ze Zámecké zahrady v 17:00 v sobotu 4.listopadu. Po průvodu na malé i velké čeká ještě doplňující program.
Srdečně zveme. Podrobnosti na pozvánce.

14.10. DRAKIÁDA
je plánována pro malé i velké nadšence pro pouštění papírových i jiných draků v oblasti Na vrších     (nad Vojtěšskou kapličkou)
Jste srdečně zváni. Více informaci Drakiáda 2017

30.09. Beseda o českých patronech

srdečně zveme spoluobčany v sobotu od 15:00 hodin do Obecní knihovny. Vstup zdarma.
Bližší informace naleznete ZDE

30.09. SVOZ nebezpečných odpadů
na sobotu dopoledne jsou pro občany připravena dvě místa na odevzdání nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru.
Bližší informace naleznete ZDE

30.06 BĚH DO PRÁZDNIN
Vážení spoluobčané a milé děti,
srdečně Vás zveme na „BĚH DO PRÁZDNIN“
Bližší informace naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

29.06 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

12.06 Pozvánka na koncert
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na koncert „POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI“
v neděli dne 18.6. 2017 od 10:00 ve skanzenu
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Dětský den“
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na dětský den v sobotu dne 3.6. 2017 od 14:00 hodin na FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ,,U BABINCE‘‘
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

02.06 Pozvánka na „Muzejní noc ve skanzenu“
Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu dne 3.6.2017  proběhne Muzejní noc ve skanzenu.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

26.04 Pozvánka na „Běh pohádkovým lesem“
Vážení a milí spoluobčané,
„Maminky dětem“ srdečně zvou všechny děti libovolného věku v kočárku, na kole i pěšky a jejich doprovod na tradiční „Běh pohádkovým lesem“, který se  koná 30.4.2017 od 16.00 hod. Sraz v lese pod „Skanzenem“.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu