Přerov nad Labem

Přerovský zpravodaj

pro občany Přerova nad Labem

Přerovský zpravodaj na základě dohody s Občanským sdružením Přerováci nadlabáci vydává a financuje Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, PSČ 289 16, IČO: 00239682 (registrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), Reg. číslo MK ČR E 16504.

Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky na obecním úřade nebo zasílejte na e-mail: prispevky@prerovnl.cz.

Redakce:

Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru obce Přerova nad Labem. Náklad 480 ks. Zdarma. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav, neodpovídá za obsah článků a formulace autorů.

Ceny inzerce: Celá strana 2500 Kč, 1/2 strany 1500 Kč, 1/4 strany 1000 Kč.
Žádosti o zveřejnění inzerátu nemusí být vždy vyhověno, rozhodnutí je v kompetenci Obecního úřadu.

Příští číslo Přerovského zpravodaje bude vydáno v jarních měsících roku 2018.

Žádáme všechny přispěvovatele, aby své příspěvky včetně fotografií zasílali do vyhlášené uzávěrky.

Uzávěrka příspěvků:  20. 04. 2018

Příspěvky zasílejte v elektronické formě v textovém formátu (.doc, .docx, .odt, .rtf).

Fotografie v tiskové kvalitě pro uveřejnění zasílejte prosím zvlášť v grafických formátech (.jpg, jpeg, .gif, .png).

Své příspěvky zasílejte na email prispevky@prerovnl.cz

Pokud nemáte možnost svůj příspěvek převést do elektronické formy, doručte osobně nebo vhoďte do schránky OÚ.

Děkujeme

Přerovský zpravodaj 2017

 
soubor PDF ZPRAVODAJ 2017_1   – datum vydání 13.9.2017 (1,08 MB)

 Přerovský zpravodaj 2016

soubor PDF číslo 1/2016 – datum vydání 15.06. 2016 (6,61 MB)
soubor PDF číslo 2/2016 – datum vydání 05.10. 2016 (3,44 MB)

 Přerovský zpravodaj 2015

soubor PDF číslo 1/2015 – datum vydání 30.07. 2015 (2,55 MB)

 

Archiv přerovských listů

Přerovské listy 2014

soubor PDF číslo 1/2014 – vyšlo 27.03. 2014 (4,09 MB)
soubor PDF číslo 2/2014 – vyšlo 02.07. 2014 (6,3 MB)
soubor PDF číslo 3/2014 – vyšlo 02.10. 2014 (6,3 MB)

Přerovské listy 2013

soubor PDF číslo 1/2013 – vyšlo 07.03. 2013 (3,04 MB)
soubor PDF číslo 2/2013 – vyšlo 06.06. 2013 (6,35 MB)
soubor PDF číslo 3/2013 – vyšlo 17.10. 2013 (5,13 MB)
soubor PDF číslo 4/2013 – vyšlo 18.12. 2013 (3,3 MB)

Přerovské listy 2012

soubor PDF číslo 1/2012 – vyšlo 21.12. 2012 (4,09 MB)

 

Archiv přerovského zpravodaje

soubor PDF číslo 2/2012 – vyšlo 27.06. 2012 (2,8 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zdravotní středisko, Vítání občánků, Dny evropského dědictví, Kanalizace, Mateřské centrun, Pasování prvňáčků, Zprávy ze ZŠ a MŠ.
soubor PDF číslo 1/2012 – vyšlo 14.03. 2012 (2,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Zateplení budovy školy, Boj o zámek stále pokračuje, Financování v obci, Učitelský dům, Pozemkové úpravy, Mateřské centrum, Škola informuje.
soubor PDF číslo 3/2011 – vyšlo 27.10. 2011 (3,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Výzva pro aktivní občany, Školská rada informuje, Kronika obce, Přerovské tradice se vrací, Dožínky, Zámek, Škola opět ožila.
soubor PDF číslo 2/2011 – vyšlo 28.06. 2011 (2,1 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zateplení školy, Kostel sv. Vojtěcha, Vítání občánků, 1. Muzejní noc, Zdravotní středisko, O pohár babineckých pidiždíků, Přerovské muzicírování, Prázdniny se blíží, Ahoj školko!
soubor PDF číslo 1/2011 – vyšlo 23.03. 2011 (2,3 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Představení spolupracovníků zastupitelů, Rozpočet obce, Komentář k rozpočtu obce na rok 2011, Masopust, Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha, Předvelikonoční zamyšlení, Mateřské centrum, Fotosoutěž, Co připravuje kulturní komise, NE paroplynové elektrárně, Školní zahrada, ZŠ, MŠ a ŠJ informují.
soubor PDF číslo 3/2010 – vyšlo 17.12. 2010 (4,6 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Volby, Poděkování starosty, Plán investic, Zdravotní středisko, Vánoční zamyšlení, Foto soutěž, Zámek, Mateřské centrum, Polabské muzeum, Rozvoj školství, Knihovna a recenze, Mateřská škol a Základní škola informují.
soubor PDF číslo 2/2010 – vyšlo 1.10. 2010 (3,55 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Komunální volby, Poděkování Víta Vašáta, Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?, Školská rada, Informace pro uživatele podtlakové kanalizace, Zdravotní středisko, Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno, Škola opět žije!, Informace k dotacím
soubor PDF číslo 1/2010 – vyšlo 21.04. 2009 (1,47 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Budoucnost přerovského kostela, Informace o územním plánu obce, Jak žije Základní škola a mateřská škola?, Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková, Co připravujeme?
soubor PDF číslo 3/2009 – vyšlo 23.10. 2009 (1,94 MB)
Z obsahu: Usnesení zastupitelstva, Rekonstrukce střechy OÚ, Šestá informace o územním plánu, Zastupitelstvo schválilo změny, Na čem závisí budoucnost školy?, Pískovna u Labe: ano nebo ne?
soubor PDF číslo 2/2009 – vyšlo 03.06. 2009 (4,03 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva ,Přijďte k volbám do Evropského parlamentu!, Přerovská škola, Informace o vodovodu, Životní prostředí kolem nás, Pátá informace o územním plánu, Rozpočet obce
soubor PDF číslo 1/2009 – vyšlo 12.2. 2009 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Kulturní kalendář, Školská rada Základní školy v Přerově nad Labem, Výdej známek na popelnice pro rok 2009, Výšinné hradiště Přerovská hůra památkově chráněno, Informace Obecního úřadu, Desítky nových stromů u kapličky, Biskup Malý v Přerově, Bezpečnost dopravy, Informace o vodovodu, Pálením odpadů škodíte především sami sobě, Podtlaková kanalizace v naší obci, Příspěvek obce na veřejnou dopravu, Mikulášská nadílka, Kateřinské zpívání, Halloweenská párty, ERnet tady, ERnet tam, všude kam se podívám, Čtvrtá informace o územním plánu – zadání ÚP, Informace z přerovské školky, školy a jídelny“
soubor PDF číslo 3/2008 – vyšlo 12.10.2008 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Oznámení o konání voleb, Kulturní kalendář, Přerov nad Labem vítal nové občánky, Pokročila rekonstrukce hospody u rybníka, Novinky v oblasti dotací a investic, Kaplička svatého Vojtěcha nad studánkou opravena, Doprava v naší obci, Svoz odpadů a pomoc při úklidu, Informace o projektu vodovodu, Zábava pro přerovské děti, Křížek ve Starém Přerově zrekonstruován, Výsledek ankety k víceúčelovému hřišti, Církev československá husitská se představuje, Muzeum Moto-Velo v Přerově nad Labem, Jak funguje kanalizace v Přerově, Volby 2008, Fotbalový zápas Garda vs. Krásky, Nové ordinační hodiny MUDr. Ivana Kitzbergera – Přerov, Semice, Informace z přerovské školy.
soubor PDF číslo 2/2008 – vyšlo 21.05.2008 (3,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Dětský a „dospělácký“ maškarní ples, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Jak funguje kanalizace v Přerově, Jarní úklid, Poděkování za pomoc v nouzi, Výzva pro spoluobčany – dopravní obslužnost obce, Dotace a investice v roce 2008, Výlov rybníku, Třetí informace o územním plánu Přerova, Historie a budoucnost projektu vodovodu, Hradiště a Natura 2000 na Přerovské hůře, Víceúčelové hřiště na Zámecké?, ERnet – restaurant na konci internetu, Novinky u hasičů, Rozpočet obce 2008, Závěrečný účet obce za rok 2007, Do Brandýsa – na koni, na kole, na lodi!, Soubor DYKYTA jubilující – 20 let, Rizika pálení odpadů, Co nového ve skanzenu, S gumáky do rezervace, Projektový den Den Země, Běh pohádkovým lesem, Redakce Rosnička.
soubor PDF číslo 1/2008 – vyšlo 31.01.2008 (2,6 MB)
Z obsahu: Fotografie z letošního masopustu, Zápis z jednání zastupitelstva, Aktuální informace o vodovodu, Vánoční koncert s Voxem Nymburgensis a Dykytou, Mikulášská zábava, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Druhá informace o územním plánu Přerova, ÚP – názor občana, Představujeme: Předseda finančního výboru Vít Vašát, Nové autobusové zastávky v Přerově nad Labem a územní plán, ERnet – restaurant na konci internetu, Nejvýznamnější „Přerovák“ Ludvík Salvátor, Přerovská hůra kulturní a přírodní památkou?, Nová vyhláška o odpadech, Nová vyhláška o místním poplatku, Nové webové stránky obce, Soutěž Zlatý erb, SOS bojuje proti diskriminaci, Znáte své sousedy?, Zápis do prvního ročníku ZŠ, Redakce Rosnička“.
soubor PDF číslo 3/2007 – vyšlo 17.10.2007 (0,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Územní plán Přerova nad Labem, První informace o připravovaném územním plánu, Nová vyhláška o místních poplatcích, Investiční výstavba, Dotační politika Evropské unie, Dotace Evropské unie pro zemědělce, 8. březen, Představujeme: Místostarostka Irena Gregárková, Nebezpečná tularemie i v Přerově, Zprávy Sboru dobrovolných hasičů v Přerově n. L., Rybářský spolek v Přerově nad Labem, ERnet: restaurant na konci internetu, Polabské variace 2007, Lhůta pro výměnu starých řidičských průkazů, Znáte přerovskou knihovnu?, Znáte své sousedy?, Vadí vám letáky ve schránce?, Hodnocení žáků 5. ročníků ZŠ, Přerovská historie: Od místopisu k pivovaru, Redakce Rosnička.
soubor PDF číslo 2/2007 – vyšlo 06.06.2007 (10,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Informace Obecního úřadu, Závěrečný účet obce Přerov nad Labem, Plnění rozpočtu 2006, Rozpočet 2007, Mikroregion Polabí: Závěrečný účet 2006, Jak je to s rozpočtem Přerova nad Labem?, Třiďme odpady! Je to ekologické i ekonomické, Znáte své sousedy?, Povolení k odběru vody ze studní, Úprava veřejných prostranství v centru Přerova nad Labem, Srovnání žáků ZŠ a víceletých gymnázií, 9. ročník ZŠ, Činnost v oblasti kultury a školství, Letošní akce souboru DYKYTA, Nové vedení hasičského sboru, Brigáda u památných stromů, Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu, Výměna řidičáků, Územní plán, Historický význam Přerovské hůry, Grant na stromořadí, Zámecká zahrada.
soubor PDF číslo 1/2007 – vyšlo 29.1.2007 (8,8 MB)
Z obsahu: Jak jsme volili, Zvolení zastupitelé a náhradníci pro období 2006–2010, Kulturní kalendář, Zápis z jednání zastupitelstva, Informace obecního úřadu, Opět městys Přerov nad Labem?, Rozhovor se starostou Luďkem Červákem, Stromořadí k Oboře, Co známe z historie našeho Přerova?, Zápis do mateřské školy v Přerově nad Labem: 7. března 2007, Mateřské centrum, Náboženské stavby, Dotace na ošetření památných stromů, Dřeviny v okolí Přerova nad Labem, Masopust, Rybolov v obci, Akce základní školy na leden až červen, Příroda Přerovské hůry, Sbírka na hřiště + Podrobná mapa Přerova nad Labem.
soubor PDF číslo 3/2006 – vyšlo 15.10.2006 (4,2 MB)
Z obsahu: Kdy, kde a jak budeme volit, Kandidátní listiny, Kouzelné barvy podzimu, Nebuďme lhostejní, Co je u nás nového, Postavme si hřiště, Halloween party. VOLBY: Otázky Zpravodaje pro kandidáty.
soubor PDF číslo 2/2006 – vyšlo 12.6.2006 (3,8 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 31. 5. 2006, Úklid příkopů, Někdo rád mění řád, Téma: DéPéeS aneb kde je zakopaný pes?, Zmizel kus lesa, Naše zahrada, Co je Mikroregion Polabí, Honební společenstvo, Pojmenování ulic a orientační čísla, Jak jsme v Přerově volili do Parlamentu ČR?, Nad dopisy čtenářů, Den otevřených dveří v přerovské škole, Dopis pana starosty, Přerovské referendum, Přerov na Wikipedii, Patří odpad do kamen?, Autobusová doprava.
soubor PDF číslo 1/2006 – vyšlo 13.4.2006 (1,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 8. 3. 2006, Památné lípy Na Vrších, Dykyta, Téma: obecní vodovod, Přerov opět městysem?, Jaro je tady, Přežije stromořadí v centru obce? Historie Přerova nad Labem v obrazech, Přerovská škola pohledem rodičů a ředitelky, Proč třídit odpady?, Chválíme: Sál U Kotápišů.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu